Tid (NNT) Observert 20/10 12 20/10 00 19/10 12
22/10 kl 00 101 99 101 101
22/10 kl 01 117 117 118 119
22/10 kl 02 141 138 138 139
22/10 kl 03 160 158 159 159
22/10 kl 04 175 170 171 170
22/10 kl 05 180 174 177 174
22/10 kl 06 171 171 172 171
22/10 kl 07 158 157 159 158
22/10 kl 08 141 142 141 141
22/10 kl 09 125 126 124 126
22/10 kl 10 112 117 115 117
22/10 kl 11 106 108 108 110
22/10 kl 12 109 109 109 110
22/10 kl 13 118 121 119 122
22/10 kl 14 131 138 134 139
22/10 kl 15 144 154 151 155
22/10 kl 16 157 164 162 166
22/10 kl 17 163 169 167 171
22/10 kl 18 157 164 164 169
22/10 kl 19 145 154 155 159
22/10 kl 20 131 140 141 145
22/10 kl 21 114 122 121 127
22/10 kl 22 96 105 103 112
22/10 kl 23 85 93 93 101

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/10 12 159 157 174 181 206
Max. fra modell: 20/10 00 167 156 177 184 220
Max. fra modell: 19/10 12 168 159 174 191 191
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm