Tid (NNT) Observert 21/08 12 21/08 00 20/08 12
23/08 kl 00 - 124 123 121
23/08 kl 01 - 148 146 144
23/08 kl 02 - 165 163 162
23/08 kl 03 - 175 173 172
23/08 kl 04 - 174 171 170
23/08 kl 05 - 163 159 157
23/08 kl 06 - 141 137 136
23/08 kl 07 - 118 114 113
23/08 kl 08 - 98 94 94
23/08 kl 09 - 88 84 84
23/08 kl 10 - 88 84 83
23/08 kl 11 - 95 92 91
23/08 kl 12 - 112 109 109
23/08 kl 13 - 134 130 131
23/08 kl 14 - 155 150 153
23/08 kl 15 - 165 162 164
23/08 kl 16 - 166 164 166
23/08 kl 17 - 159 158 159
23/08 kl 18 - 143 144 146
23/08 kl 19 - 123 125 127
23/08 kl 20 - 102 105 107
23/08 kl 21 - 88 91 92
23/08 kl 22 - 83 87 86
23/08 kl 23 - 86 90 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/08 12 161 168 175 153 150
Max. fra modell: 21/08 00 177 167 173 157 148
Max. fra modell: 20/08 12 178 166 172 156 142
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm