Tid (NNT) Observert 09/04 00 08/04 12 08/04 00
11/04 kl 00 - 174 174 172
11/04 kl 01 - 179 179 178
11/04 kl 02 - 166 166 165
11/04 kl 03 - 136 136 135
11/04 kl 04 - 91 91 88
11/04 kl 05 - 49 49 46
11/04 kl 06 - 22 23 21
11/04 kl 07 - 14 14 13
11/04 kl 08 - 25 25 23
11/04 kl 09 - 55 55 52
11/04 kl 10 - 102 102 99
11/04 kl 11 - 147 148 144
11/04 kl 12 - 180 180 176
11/04 kl 13 - 195 196 191
11/04 kl 14 - 190 191 185
11/04 kl 15 - 167 168 161
11/04 kl 16 - 125 125 120
11/04 kl 17 - 79 79 74
11/04 kl 18 - 46 47 42
11/04 kl 19 - 31 31 25
11/04 kl 20 - 32 32 26
11/04 kl 21 - 51 52 45
11/04 kl 22 - 87 88 80
11/04 kl 23 - 132 132 123

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 09/04 00 205 187 195 187 152
Max. fra modell: 08/04 12 206 188 196 187 152
Max. fra modell: 08/04 00 204 186 191 181 137
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm