Tid (NNT) Observert 19/06 12 19/06 00 18/06 12
21/06 kl 00 - 184 181 181
21/06 kl 01 - 190 188 187
21/06 kl 02 - 181 179 178
21/06 kl 03 - 161 158 156
21/06 kl 04 - 129 126 125
21/06 kl 05 - 95 92 91
21/06 kl 06 - 69 66 65
21/06 kl 07 - 57 55 53
21/06 kl 08 - 58 56 53
21/06 kl 09 - 74 71 69
21/06 kl 10 - 101 99 96
21/06 kl 11 - 133 131 128
21/06 kl 12 - 160 158 155
21/06 kl 13 - 175 174 171
21/06 kl 14 - 177 175 172
21/06 kl 15 - 164 162 159
21/06 kl 16 - 138 136 133
21/06 kl 17 - 110 108 105
21/06 kl 18 - 85 81 80
21/06 kl 19 - 71 67 67
21/06 kl 20 - 69 67 67
21/06 kl 21 - 82 80 79
21/06 kl 22 - 105 104 103
21/06 kl 23 - 135 132 132

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 19/06 12 175 185 190 176 160
Max. fra modell: 19/06 00 177 185 188 173 158
Max. fra modell: 18/06 12 188 184 187 174 157
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm