Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/06 kl 00 7 10 9 -
18/06 kl 01 6 10 10 -
18/06 kl 02 5 9 9 -
18/06 kl 03 7 11 9 -
18/06 kl 04 7 11 8 -
18/06 kl 05 7 11 8 -
18/06 kl 06 7 11 9 -
18/06 kl 07 8 11 10 -
18/06 kl 08 8 11 11 -
18/06 kl 09 7 11 11 -
18/06 kl 10 8 12 11 -
18/06 kl 11 9 12 11 -
18/06 kl 12 9 13 11 -
18/06 kl 13 8 12 11 -
18/06 kl 14 7 12 9 -
18/06 kl 15 7 12 9 -
18/06 kl 16 8 13 10 -
18/06 kl 17 9 14 12 -
18/06 kl 18 10 15 12 -
18/06 kl 19 10 15 11 -
18/06 kl 20 11 16 11 -
18/06 kl 21 11 16 12 -
18/06 kl 22 11 16 13 -
18/06 kl 23 10 16 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 10 13 13 17
Laveste værets virkning 5 4 8 6 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm