Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/10 kl 00 -1 9 4 6
22/10 kl 01 2 11 4 4
22/10 kl 02 1 12 6 9
22/10 kl 03 3 13 9 11
22/10 kl 04 2 11 10 15
22/10 kl 05 5 15 12 18
22/10 kl 06 9 20 15 15
22/10 kl 07 11 22 15 16
22/10 kl 08 8 23 17 16
22/10 kl 09 4 19 16 15
22/10 kl 10 3 18 17 12
22/10 kl 11 3 17 12 10
22/10 kl 12 1 17 8 8
22/10 kl 13 -1 17 8 5
22/10 kl 14 -1 16 9 2
22/10 kl 15 -1 14 8 -2
22/10 kl 16 -1 14 5 -2
22/10 kl 17 0 15 5 -1
22/10 kl 18 -2 13 3 -4
22/10 kl 19 -2 11 4 -5
22/10 kl 20 -2 12 7 -2
22/10 kl 21 2 14 8 0
22/10 kl 22 4 16 8 -1
22/10 kl 23 5 16 8 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -12 2 17 15 27
Laveste værets virkning -16 -17 3 7 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm