Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/08 kl 00 8 14 11 -
23/08 kl 01 8 15 12 -
23/08 kl 02 10 17 12 -
23/08 kl 03 10 18 14 -
23/08 kl 04 11 18 16 -
23/08 kl 05 12 19 18 -
23/08 kl 06 14 21 18 -
23/08 kl 07 14 22 19 -
23/08 kl 08 12 21 19 -
23/08 kl 09 12 21 19 -
23/08 kl 10 13 21 20 -
23/08 kl 11 14 21 18 -
23/08 kl 12 12 20 17 -
23/08 kl 13 11 19 17 -
23/08 kl 14 10 19 17 -
23/08 kl 15 8 17 15 -
23/08 kl 16 7 17 12 -
23/08 kl 17 8 16 11 -
23/08 kl 18 5 14 9 -
23/08 kl 19 4 13 8 -
23/08 kl 20 2 12 6 -
23/08 kl 21 1 12 5 -
23/08 kl 22 -1 10 4 -
23/08 kl 23 -1 9 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 8 20 3 1
Laveste værets virkning -4 -1 3 -3 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm