Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/09 kl 00 -18 -13 -15 -
19/09 kl 01 -17 -11 -15 -
19/09 kl 02 -16 -10 -15 -
19/09 kl 03 -16 -11 -15 -
19/09 kl 04 -18 -13 -15 -
19/09 kl 05 -19 -13 -16 -
19/09 kl 06 -19 -12 -16 -
19/09 kl 07 -19 -11 -16 -
19/09 kl 08 -20 -13 -16 -
19/09 kl 09 -20 -13 -17 -
19/09 kl 10 -20 -11 -17 -
19/09 kl 11 -19 -10 -16 -
19/09 kl 12 -18 -11 -15 -
19/09 kl 13 -18 -11 -14 -
19/09 kl 14 -21 -12 -16 -
19/09 kl 15 -21 -12 -16 -
19/09 kl 16 -20 -11 -16 -
19/09 kl 17 -19 -10 -15 -
19/09 kl 18 -20 -11 -16 -
19/09 kl 19 -20 -11 -17 -
19/09 kl 20 -21 -11 -15 -
19/09 kl 21 -19 -9 -15 -
19/09 kl 22 -18 -8 -14 -
19/09 kl 23 -19 -9 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -5 -4 -14 -14 -5
Laveste værets virkning -10 -16 -17 -19 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm