Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/04 kl 00 -12 -5 -9 -
11/04 kl 01 -14 -7 -11 -
11/04 kl 02 -14 -8 -11 -
11/04 kl 03 -13 -6 -10 -
11/04 kl 04 -13 -4 -9 -
11/04 kl 05 -12 -2 -8 -
11/04 kl 06 -11 -1 -8 -
11/04 kl 07 -10 -1 -7 -
11/04 kl 08 -11 0 -6 -
11/04 kl 09 -10 0 -5 -
11/04 kl 10 -9 3 -3 -
11/04 kl 11 -9 4 -3 -
11/04 kl 12 -8 4 -1 -
11/04 kl 13 -7 6 1 -
11/04 kl 14 -6 8 3 -
11/04 kl 15 -4 9 5 -
11/04 kl 16 -5 8 4 -
11/04 kl 17 -6 7 3 -
11/04 kl 18 -7 7 4 -
11/04 kl 19 -6 8 6 -
11/04 kl 20 -5 11 7 -
11/04 kl 21 -5 11 7 -
11/04 kl 22 -6 11 7 -
11/04 kl 23 -7 11 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 -10 9 10 -7
Laveste værets virkning -12 -18 -11 -6 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm