Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/10 kl 00 22 35 29 -
26/10 kl 01 23 38 28 -
26/10 kl 02 22 38 25 -
26/10 kl 03 22 38 25 -
26/10 kl 04 21 34 26 -
26/10 kl 05 20 32 27 -
26/10 kl 06 19 33 26 -
26/10 kl 07 20 35 24 -
26/10 kl 08 17 33 21 -
26/10 kl 09 15 31 20 -
26/10 kl 10 13 30 20 -
26/10 kl 11 13 30 19 -
26/10 kl 12 11 28 15 -
26/10 kl 13 8 25 12 -
26/10 kl 14 7 24 12 -
26/10 kl 15 7 23 11 -
26/10 kl 16 8 22 10 -
26/10 kl 17 6 19 8 -
26/10 kl 18 4 17 7 -
26/10 kl 19 2 17 7 -
26/10 kl 20 2 17 7 -
26/10 kl 21 2 15 7 -
26/10 kl 22 2 15 5 -
26/10 kl 23 1 13 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 26 29 8 18
Laveste værets virkning 4 19 4 4 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm