Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/01 kl 00 -7 3 -2 -
22/01 kl 01 -7 1 -3 -
22/01 kl 02 -11 -2 -4 -
22/01 kl 03 -10 -2 -4 -
22/01 kl 04 -11 -3 -5 -
22/01 kl 05 -11 -5 -8 -
22/01 kl 06 -15 -9 -10 -
22/01 kl 07 -18 -11 -11 -
22/01 kl 08 -15 -9 -9 -
22/01 kl 09 -12 -6 -10 -
22/01 kl 10 -12 -6 -11 -
22/01 kl 11 -13 -6 -9 -
22/01 kl 12 -14 -7 -8 -
22/01 kl 13 -14 -7 -7 -
22/01 kl 14 -11 -4 -6 -
22/01 kl 15 -10 -3 -7 -
22/01 kl 16 -11 -2 -8 -
22/01 kl 17 -11 -2 -6 -
22/01 kl 18 -9 -1 -4 -
22/01 kl 19 -8 1 -1 -
22/01 kl 20 -7 2 -3 -
22/01 kl 21 -6 4 -1 -
22/01 kl 22 -3 7 1 -
22/01 kl 23 -3 7 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 14 3 15 24
Laveste værets virkning 6 1 -11 3 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm