Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 204 46 250 -
30/09 kl 01 169 44 213 -
30/09 kl 02 119 43 162 -
30/09 kl 03 69 43 112 -
30/09 kl 04 33 42 75 -
30/09 kl 05 18 38 56 -
30/09 kl 06 25 34 59 -
30/09 kl 07 53 33 86 -
30/09 kl 08 100 33 133 -
30/09 kl 09 153 33 186 -
30/09 kl 10 193 30 223 -
30/09 kl 11 212 29 241 -
30/09 kl 12 210 26 236 -
30/09 kl 13 187 27 214 -
30/09 kl 14 146 24 170 -
30/09 kl 15 98 24 122 -
30/09 kl 16 59 22 81 -
30/09 kl 17 40 21 61 -
30/09 kl 18 43 19 62 -
30/09 kl 19 66 19 85 -
30/09 kl 20 108 17 125 -
30/09 kl 21 159 16 175 -
30/09 kl 22 200 15 215 -
30/09 kl 23 221 15 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 243 265 250 238
Laveste vannstand 80 57 52 56 36
Avvik gult nivå -40 -12 10 -5 -17
Avvik orange nivå -52 -24 -2 -17 -29
Avvik rødt nivå -62 -34 -12 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm