Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 96 3 99 -
24/08 kl 01 115 0 115 -
24/08 kl 02 134 0 134 -
24/08 kl 03 148 0 148 -
24/08 kl 04 154 -1 153 -
24/08 kl 05 151 -2 149 -
24/08 kl 06 139 -2 137 -
24/08 kl 07 120 -1 119 -
24/08 kl 08 100 0 100 -
24/08 kl 09 84 -1 83 -
24/08 kl 10 75 -2 73 -
24/08 kl 11 75 -2 73 -
24/08 kl 12 83 -2 81 -
24/08 kl 13 99 0 99 -
24/08 kl 14 118 -1 117 -
24/08 kl 15 135 -2 133 -
24/08 kl 16 147 -2 145 -
24/08 kl 17 150 -3 147 -
24/08 kl 18 146 -3 143 -
24/08 kl 19 133 -3 130 -
24/08 kl 20 116 -3 113 -
24/08 kl 21 100 -3 97 -
24/08 kl 22 88 -1 87 -
24/08 kl 23 83 -1 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 168 175 153 150
Laveste vannstand 64 65 83 73 79
Avvik gult nivå -90 -83 -76 -98 -101
Avvik orange nivå -102 -95 -88 -110 -113
Avvik rødt nivå -112 -105 -98 -120 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm