Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/04 kl 00 158 8 166 -
12/04 kl 01 177 10 187 -
12/04 kl 02 178 9 187 -
12/04 kl 03 162 6 168 -
12/04 kl 04 129 5 134 -
12/04 kl 05 88 6 94 -
12/04 kl 06 54 5 59 -
12/04 kl 07 34 2 36 -
12/04 kl 08 30 0 30 -
12/04 kl 09 43 2 45 -
12/04 kl 10 72 2 74 -
12/04 kl 11 111 2 113 -
12/04 kl 12 148 1 149 -
12/04 kl 13 172 0 172 -
12/04 kl 14 180 0 180 -
12/04 kl 15 172 0 172 -
12/04 kl 16 147 0 147 -
12/04 kl 17 111 -1 110 -
12/04 kl 18 75 -2 73 -
12/04 kl 19 51 -1 50 -
12/04 kl 20 40 -1 39 -
12/04 kl 21 44 -4 40 -
12/04 kl 22 63 -5 58 -
12/04 kl 23 95 -6 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 205 187 195 187 152
Laveste vannstand -6 -3 14 30 17
Avvik gult nivå -46 -64 -56 -64 -99
Avvik orange nivå -58 -76 -68 -76 -111
Avvik rødt nivå -68 -86 -78 -86 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm