Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 103 11 114 -
08/12 kl 01 85 12 97 -
08/12 kl 02 78 13 91 -
08/12 kl 03 83 12 95 -
08/12 kl 04 97 12 109 -
08/12 kl 05 118 11 129 -
08/12 kl 06 143 14 157 -
08/12 kl 07 163 16 179 -
08/12 kl 08 173 15 188 -
08/12 kl 09 172 18 190 -
08/12 kl 10 161 16 177 -
08/12 kl 11 141 18 159 -
08/12 kl 12 118 21 139 -
08/12 kl 13 99 22 121 -
08/12 kl 14 87 23 110 -
08/12 kl 15 88 21 109 -
08/12 kl 16 99 24 123 -
08/12 kl 17 119 27 146 -
08/12 kl 18 143 27 170 -
08/12 kl 19 164 29 193 -
08/12 kl 20 176 28 204 -
08/12 kl 21 176 28 204 -
08/12 kl 22 164 29 193 -
08/12 kl 23 143 31 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 185 185 204 201
Laveste vannstand 122 115 105 91 82
Avvik gult nivå -57 -66 -66 -47 -50
Avvik orange nivå -69 -78 -78 -59 -62
Avvik rødt nivå -79 -88 -88 -69 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm