Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 189 -7 182 -
21/04 kl 01 177 -7 170 -
21/04 kl 02 145 -8 137 -
21/04 kl 03 100 -8 92 -
21/04 kl 04 57 -8 49 -
21/04 kl 05 29 -8 21 -
21/04 kl 06 20 -7 13 -
21/04 kl 07 31 -9 22 -
21/04 kl 08 60 -9 51 -
21/04 kl 09 105 -8 97 -
21/04 kl 10 150 -7 143 -
21/04 kl 11 181 -7 174 -
21/04 kl 12 193 -8 185 -
21/04 kl 13 186 -8 178 -
21/04 kl 14 159 -7 152 -
21/04 kl 15 116 -7 109 -
21/04 kl 16 70 -7 63 -
21/04 kl 17 35 -7 28 -
21/04 kl 18 19 -7 12 -
21/04 kl 19 21 -5 16 -
21/04 kl 20 42 -4 38 -
21/04 kl 21 81 -4 77 -
21/04 kl 22 126 -5 121 -
21/04 kl 23 162 -3 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 179 188 185 193
Laveste vannstand -8 -9 3 12 30
Avvik gult nivå -80 -72 -63 -66 -58
Avvik orange nivå -92 -84 -75 -78 -70
Avvik rødt nivå -102 -94 -85 -88 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm