Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 172 11 183 -
20/06 kl 01 170 13 183 -
20/06 kl 02 152 13 165 -
20/06 kl 03 121 14 135 -
20/06 kl 04 85 16 101 -
20/06 kl 05 53 17 70 -
20/06 kl 06 34 17 51 -
20/06 kl 07 31 17 48 -
20/06 kl 08 42 18 60 -
20/06 kl 09 68 18 86 -
20/06 kl 10 103 18 121 -
20/06 kl 11 135 18 153 -
20/06 kl 12 157 18 175 -
20/06 kl 13 164 17 181 -
20/06 kl 14 155 18 173 -
20/06 kl 15 133 19 152 -
20/06 kl 16 102 17 119 -
20/06 kl 17 71 16 87 -
20/06 kl 18 52 16 68 -
20/06 kl 19 46 16 62 -
20/06 kl 20 55 17 72 -
20/06 kl 21 78 17 95 -
20/06 kl 22 110 17 127 -
20/06 kl 23 140 16 156 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 183 187 183 184
Laveste vannstand 35 38 39 48 51
Avvik gult nivå -67 -68 -64 -68 -67
Avvik orange nivå -79 -80 -76 -80 -79
Avvik rødt nivå -89 -90 -86 -90 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm