Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/07 kl 00 192 7 199 -
24/07 kl 01 191 8 199 -
24/07 kl 02 171 8 179 -
24/07 kl 03 136 7 143 -
24/07 kl 04 92 7 99 -
24/07 kl 05 50 8 58 -
24/07 kl 06 24 8 32 -
24/07 kl 07 17 8 25 -
24/07 kl 08 28 8 36 -
24/07 kl 09 57 8 65 -
24/07 kl 10 100 9 109 -
24/07 kl 11 143 8 151 -
24/07 kl 12 173 8 181 -
24/07 kl 13 185 9 194 -
24/07 kl 14 179 11 190 -
24/07 kl 15 155 9 164 -
24/07 kl 16 118 7 125 -
24/07 kl 17 78 8 86 -
24/07 kl 18 49 9 58 -
24/07 kl 19 39 9 48 -
24/07 kl 20 46 10 56 -
24/07 kl 21 71 9 80 -
24/07 kl 22 109 7 116 -
24/07 kl 23 151 8 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 206 209 199 204
Laveste vannstand 67 48 37 25 31
Avvik gult nivå -56 -49 -46 -56 -51
Avvik orange nivå -68 -61 -58 -68 -63
Avvik rødt nivå -78 -71 -68 -78 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm