Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/08 kl 00 128 135 130 -
22/08 kl 01 151 159 153 -
22/08 kl 02 163 172 164 -
22/08 kl 03 162 172 163 -
22/08 kl 04 150 160 152 -
22/08 kl 05 128 138 130 -
22/08 kl 06 100 111 102 -
22/08 kl 07 75 87 77 -
22/08 kl 08 60 71 62 -
22/08 kl 09 58 67 60 -
22/08 kl 10 67 76 70 -
22/08 kl 11 86 95 88 -
22/08 kl 12 112 121 114 -
22/08 kl 13 136 145 138 -
22/08 kl 14 154 162 156 -
22/08 kl 15 160 169 163 -
22/08 kl 16 155 165 159 -
22/08 kl 17 141 151 144 -
22/08 kl 18 118 128 121 -
22/08 kl 19 95 105 98 -
22/08 kl 20 81 92 84 -
22/08 kl 21 74 88 78 -
22/08 kl 22 78 91 81 -
22/08 kl 23 92 105 96 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 201 180 172 181
Laveste vannstand 78 59 48 58 72
Avvik gult nivå -54 -50 -71 -79 -70
Avvik orange nivå -66 -62 -83 -91 -82
Avvik rødt nivå -76 -72 -93 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm