Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/06 kl 00 175 180 176 -
18/06 kl 01 152 158 154 -
18/06 kl 02 116 122 118 -
18/06 kl 03 78 84 79 -
18/06 kl 04 49 54 49 -
18/06 kl 05 35 41 36 -
18/06 kl 06 36 42 37 -
18/06 kl 07 54 60 56 -
18/06 kl 08 88 94 89 -
18/06 kl 09 127 133 128 -
18/06 kl 10 159 165 161 -
18/06 kl 11 176 182 178 -
18/06 kl 12 178 185 180 -
18/06 kl 13 164 170 165 -
18/06 kl 14 134 141 135 -
18/06 kl 15 97 105 100 -
18/06 kl 16 65 72 69 -
18/06 kl 17 48 56 52 -
18/06 kl 18 47 55 50 -
18/06 kl 19 60 69 62 -
18/06 kl 20 88 97 92 -
18/06 kl 21 124 131 128 -
18/06 kl 22 158 166 161 -
18/06 kl 23 178 186 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 179 186 186 191
Laveste vannstand 26 35 33 35 36
Avvik gult nivå -82 -72 -65 -65 -60
Avvik orange nivå -94 -84 -77 -77 -72
Avvik rødt nivå -104 -94 -87 -87 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm