Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/06 kl 00 180 192 188 -
06/06 kl 01 148 161 157 -
06/06 kl 02 107 120 114 -
06/06 kl 03 66 79 73 -
06/06 kl 04 40 52 48 -
06/06 kl 05 30 42 39 -
06/06 kl 06 39 52 49 -
06/06 kl 07 68 82 76 -
06/06 kl 08 112 125 119 -
06/06 kl 09 154 167 161 -
06/06 kl 10 184 198 191 -
06/06 kl 11 194 209 201 -
06/06 kl 12 187 202 194 -
06/06 kl 13 162 177 169 -
06/06 kl 14 122 138 130 -
06/06 kl 15 81 96 89 -
06/06 kl 16 49 63 56 -
06/06 kl 17 34 49 41 -
06/06 kl 18 37 53 44 -
06/06 kl 19 58 75 67 -
06/06 kl 20 94 113 105 -
06/06 kl 21 138 157 148 -
06/06 kl 22 171 191 183 -
06/06 kl 23 189 207 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 178 195 206 209 206
Laveste vannstand 22 28 33 30 24
Avvik gult nivå -73 -56 -45 -42 -45
Avvik orange nivå -85 -68 -57 -54 -57
Avvik rødt nivå -95 -78 -67 -64 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm