Tid (NNT) Observert 19/08 12 19/08 00 18/08 12
22/08 kl 00 - 130 130 134
22/08 kl 01 - 153 153 157
22/08 kl 02 - 164 165 169
22/08 kl 03 - 163 165 169
22/08 kl 04 - 152 154 158
22/08 kl 05 - 130 132 136
22/08 kl 06 - 102 103 107
22/08 kl 07 - 77 78 83
22/08 kl 08 - 62 64 69
22/08 kl 09 - 60 63 66
22/08 kl 10 - 70 73 75
22/08 kl 11 - 88 91 93
22/08 kl 12 - 114 116 120
22/08 kl 13 - 138 141 144
22/08 kl 14 - 156 158 162
22/08 kl 15 - 163 165 169
22/08 kl 16 - 159 160 164
22/08 kl 17 - 144 145 149
22/08 kl 18 - 121 121 126
22/08 kl 19 - 98 99 102
22/08 kl 20 - 84 84 88
22/08 kl 21 - 78 79 82
22/08 kl 22 - 81 82 85
22/08 kl 23 - 96 98 100

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 19/08 12 196 200 179 164 170
Max. fra modell: 19/08 00 203 200 179 165 174
Max. fra modell: 18/08 12 202 200 179 169 172
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm