Tid (NNT) Observert 05/12 12 05/12 00 04/12 12
08/12 kl 00 - 114 114 116
08/12 kl 01 - 97 97 96
08/12 kl 02 - 91 90 91
08/12 kl 03 - 95 95 94
08/12 kl 04 - 109 109 108
08/12 kl 05 - 129 129 127
08/12 kl 06 - 157 158 152
08/12 kl 07 - 179 179 173
08/12 kl 08 - 188 189 183
08/12 kl 09 - 190 191 184
08/12 kl 10 - 177 177 170
08/12 kl 11 - 159 157 149
08/12 kl 12 - 139 136 128
08/12 kl 13 - 121 120 109
08/12 kl 14 - 110 110 96
08/12 kl 15 - 109 106 94
08/12 kl 16 - 123 120 104
08/12 kl 17 - 146 141 127
08/12 kl 18 - 170 165 150
08/12 kl 19 - 193 187 170
08/12 kl 20 - 204 197 181
08/12 kl 21 - 204 198 181
08/12 kl 22 - 193 187 171
08/12 kl 23 - 174 167 149

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 05/12 12 194 185 185 204 201
Max. fra modell: 05/12 00 197 185 185 198 199
Max. fra modell: 04/12 12 197 187 185 184 184
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm