Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/07 kl 00 4 12 8 -
10/07 kl 01 4 11 8 -
10/07 kl 02 4 10 7 -
10/07 kl 03 4 11 7 -
10/07 kl 04 4 11 7 -
10/07 kl 05 3 11 7 -
10/07 kl 06 4 12 6 -
10/07 kl 07 4 13 6 -
10/07 kl 08 4 15 6 -
10/07 kl 09 4 15 7 -
10/07 kl 10 4 15 7 -
10/07 kl 11 4 16 7 -
10/07 kl 12 4 16 7 -
10/07 kl 13 3 16 8 -
10/07 kl 14 4 17 8 -
10/07 kl 15 4 16 7 -
10/07 kl 16 3 16 7 -
10/07 kl 17 3 16 7 -
10/07 kl 18 2 15 6 -
10/07 kl 19 1 15 6 -
10/07 kl 20 0 14 6 -
10/07 kl 21 0 14 7 -
10/07 kl 22 1 13 8 -
10/07 kl 23 1 13 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 16 16 8 10
Laveste værets virkning 2 3 8 6 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm