Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/06 kl 00 12 18 15 -
22/06 kl 01 11 17 14 -
22/06 kl 02 10 17 13 -
22/06 kl 03 11 18 13 -
22/06 kl 04 11 17 13 -
22/06 kl 05 10 17 14 -
22/06 kl 06 9 16 14 -
22/06 kl 07 9 16 15 -
22/06 kl 08 9 16 15 -
22/06 kl 09 10 18 15 -
22/06 kl 10 9 18 15 -
22/06 kl 11 9 17 15 -
22/06 kl 12 8 16 15 -
22/06 kl 13 8 17 15 -
22/06 kl 14 7 17 14 -
22/06 kl 15 6 17 13 -
22/06 kl 16 6 16 13 -
22/06 kl 17 5 14 14 -
22/06 kl 18 4 13 12 -
22/06 kl 19 2 13 11 -
22/06 kl 20 1 13 9 -
22/06 kl 21 0 11 8 -
22/06 kl 22 -1 10 8 -
22/06 kl 23 -2 9 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 22 22 15 6
Laveste værets virkning 10 13 14 7 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm