Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/09 kl 00 -20 -8 -14 -
20/09 kl 01 -20 -9 -14 -
20/09 kl 02 -21 -9 -15 -
20/09 kl 03 -20 -9 -14 -
20/09 kl 04 -20 -8 -16 -
20/09 kl 05 -20 -6 -17 -
20/09 kl 06 -20 -7 -18 -
20/09 kl 07 -20 -7 -18 -
20/09 kl 08 -20 -6 -18 -
20/09 kl 09 -20 -5 -17 -
20/09 kl 10 -20 -4 -18 -
20/09 kl 11 -20 -3 -17 -
20/09 kl 12 -22 -2 -18 -
20/09 kl 13 -22 -1 -18 -
20/09 kl 14 -21 2 -17 -
20/09 kl 15 -20 5 -18 -
20/09 kl 16 -22 6 -18 -
20/09 kl 17 -23 7 -19 -
20/09 kl 18 -24 7 -17 -
20/09 kl 19 -24 8 -17 -
20/09 kl 20 -23 8 -17 -
20/09 kl 21 -24 8 -17 -
20/09 kl 22 -25 8 -17 -
20/09 kl 23 -26 6 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -5 -4 -14 -14 -5
Laveste værets virkning -10 -16 -17 -19 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm