Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/10 kl 00 1 14 5 -
27/10 kl 01 -1 14 6 -
27/10 kl 02 1 15 7 -
27/10 kl 03 1 16 5 -
27/10 kl 04 0 13 5 -
27/10 kl 05 -1 13 5 -
27/10 kl 06 0 13 6 -
27/10 kl 07 0 14 8 -
27/10 kl 08 0 14 8 -
27/10 kl 09 0 13 7 -
27/10 kl 10 1 13 5 -
27/10 kl 11 1 12 6 -
27/10 kl 12 2 14 7 -
27/10 kl 13 2 12 6 -
27/10 kl 14 2 11 4 -
27/10 kl 15 0 11 5 -
27/10 kl 16 1 12 6 -
27/10 kl 17 1 13 6 -
27/10 kl 18 -1 12 6 -
27/10 kl 19 -1 14 4 -
27/10 kl 20 -2 13 6 -
27/10 kl 21 -2 16 6 -
27/10 kl 22 -2 17 7 -
27/10 kl 23 -2 18 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 26 29 8 18
Laveste værets virkning 4 19 4 4 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm