Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/08 kl 00 -1 9 3 -
24/08 kl 01 0 10 0 -
24/08 kl 02 -2 11 0 -
24/08 kl 03 -3 11 0 -
24/08 kl 04 -3 10 -1 -
24/08 kl 05 -4 9 -2 -
24/08 kl 06 -4 10 -2 -
24/08 kl 07 -4 11 -1 -
24/08 kl 08 -4 11 0 -
24/08 kl 09 -4 9 -1 -
24/08 kl 10 -3 10 -2 -
24/08 kl 11 -3 10 -2 -
24/08 kl 12 -4 12 -2 -
24/08 kl 13 -4 12 0 -
24/08 kl 14 -5 12 -1 -
24/08 kl 15 -5 11 -2 -
24/08 kl 16 -5 9 -2 -
24/08 kl 17 -6 8 -3 -
24/08 kl 18 -6 9 -3 -
24/08 kl 19 -6 9 -3 -
24/08 kl 20 -6 9 -3 -
24/08 kl 21 -6 8 -3 -
24/08 kl 22 -4 8 -1 -
24/08 kl 23 -3 9 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 8 20 3 1
Laveste værets virkning -4 -1 3 -3 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm