Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 87 2 89 -
27/08 kl 01 73 3 76 -
27/08 kl 02 69 2 71 -
27/08 kl 03 76 3 79 -
27/08 kl 04 94 2 96 -
27/08 kl 05 117 2 119 -
27/08 kl 06 139 2 141 -
27/08 kl 07 155 3 158 -
27/08 kl 08 162 4 166 -
27/08 kl 09 156 5 161 -
27/08 kl 10 140 5 145 -
27/08 kl 11 118 5 123 -
27/08 kl 12 96 3 99 -
27/08 kl 13 77 3 80 -
27/08 kl 14 67 4 71 -
27/08 kl 15 70 4 74 -
27/08 kl 16 85 3 88 -
27/08 kl 17 109 3 112 -
27/08 kl 18 134 4 138 -
27/08 kl 19 156 4 160 -
27/08 kl 20 168 4 172 -
27/08 kl 21 168 4 172 -
27/08 kl 22 155 3 158 -
27/08 kl 23 132 4 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 162 156 150 160 172
Laveste vannstand 83 77 80 77 71
Avvik gult nivå -89 -95 -101 -91 -79
Avvik orange nivå -101 -107 -113 -103 -91
Avvik rødt nivå -111 -117 -123 -113 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm