Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 181 -2 179 -
22/04 kl 01 181 -2 179 -
22/04 kl 02 163 0 163 -
22/04 kl 03 127 1 128 -
22/04 kl 04 84 1 85 -
22/04 kl 05 47 2 49 -
22/04 kl 06 27 4 31 -
22/04 kl 07 25 5 30 -
22/04 kl 08 41 4 45 -
22/04 kl 09 74 5 79 -
22/04 kl 10 116 6 122 -
22/04 kl 11 155 7 162 -
22/04 kl 12 179 8 187 -
22/04 kl 13 184 9 193 -
22/04 kl 14 173 10 183 -
22/04 kl 15 143 9 152 -
22/04 kl 16 102 10 112 -
22/04 kl 17 63 10 73 -
22/04 kl 18 37 10 47 -
22/04 kl 19 28 9 37 -
22/04 kl 20 36 8 44 -
22/04 kl 21 61 8 69 -
22/04 kl 22 99 8 107 -
22/04 kl 23 138 8 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 171 179 188 185 193
Laveste vannstand -8 -9 3 12 30
Avvik gult nivå -80 -72 -63 -66 -58
Avvik orange nivå -92 -84 -75 -78 -70
Avvik rødt nivå -102 -94 -85 -88 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm