Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/04 kl 00 129 -7 122 -
13/04 kl 01 155 -10 145 -
13/04 kl 02 166 -14 152 -
13/04 kl 03 164 -16 148 -
13/04 kl 04 146 -17 129 -
13/04 kl 05 117 -20 97 -
13/04 kl 06 84 -22 62 -
13/04 kl 07 57 -25 32 -
13/04 kl 08 43 -25 18 -
13/04 kl 09 42 -25 17 -
13/04 kl 10 54 -25 29 -
13/04 kl 11 80 -27 53 -
13/04 kl 12 112 -27 85 -
13/04 kl 13 140 -25 115 -
13/04 kl 14 158 -24 134 -
13/04 kl 15 164 -24 140 -
13/04 kl 16 156 -23 133 -
13/04 kl 17 135 -22 113 -
13/04 kl 18 107 -20 87 -
13/04 kl 19 81 -19 62 -
13/04 kl 20 63 -18 45 -
13/04 kl 21 57 -16 41 -
13/04 kl 22 61 -15 46 -
13/04 kl 23 78 -14 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 205 187 195 187 152
Laveste vannstand -6 -3 14 30 17
Avvik gult nivå -46 -64 -56 -64 -99
Avvik orange nivå -58 -76 -68 -76 -111
Avvik rødt nivå -68 -86 -78 -86 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm