Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 162 16 178 -
21/06 kl 01 169 15 184 -
21/06 kl 02 161 15 176 -
21/06 kl 03 140 14 154 -
21/06 kl 04 108 14 122 -
21/06 kl 05 74 14 88 -
21/06 kl 06 48 15 63 -
21/06 kl 07 36 15 51 -
21/06 kl 08 37 15 52 -
21/06 kl 09 53 14 67 -
21/06 kl 10 80 15 95 -
21/06 kl 11 113 16 129 -
21/06 kl 12 140 16 156 -
21/06 kl 13 155 17 172 -
21/06 kl 14 157 16 173 -
21/06 kl 15 145 15 160 -
21/06 kl 16 120 15 135 -
21/06 kl 17 92 15 107 -
21/06 kl 18 67 14 81 -
21/06 kl 19 54 14 68 -
21/06 kl 20 54 14 68 -
21/06 kl 21 67 14 81 -
21/06 kl 22 91 14 105 -
21/06 kl 23 120 14 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 183 187 183 184
Laveste vannstand 35 38 39 48 51
Avvik gult nivå -67 -68 -64 -68 -67
Avvik orange nivå -79 -80 -76 -80 -79
Avvik rødt nivå -89 -90 -86 -90 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm