Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 00 186 -17 169 -
21/09 kl 01 155 -17 138 -
21/09 kl 02 112 -17 95 -
21/09 kl 03 71 -16 55 -
21/09 kl 04 43 -16 27 -
21/09 kl 05 32 -18 14 -
21/09 kl 06 39 -17 22 -
21/09 kl 07 66 -15 51 -
21/09 kl 08 107 -14 93 -
21/09 kl 09 150 -15 135 -
21/09 kl 10 181 -15 166 -
21/09 kl 11 195 -10 185 -
21/09 kl 12 191 -13 178 -
21/09 kl 13 169 -12 157 -
21/09 kl 14 132 -11 121 -
21/09 kl 15 92 -9 83 -
21/09 kl 16 62 -8 54 -
21/09 kl 17 49 -12 37 -
21/09 kl 18 55 -7 48 -
21/09 kl 19 77 -7 70 -
21/09 kl 20 115 -6 109 -
21/09 kl 21 158 -5 153 -
21/09 kl 22 190 -7 183 -
21/09 kl 23 204 -6 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 168 169 181 183 198
Laveste vannstand 56 46 28 20 14
Avvik gult nivå -83 -82 -70 -68 -53
Avvik orange nivå -95 -94 -82 -80 -65
Avvik rødt nivå -105 -104 -92 -90 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm