Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/12 kl 00 189 11 200 -
03/12 kl 01 185 12 197 -
03/12 kl 02 167 13 180 -
03/12 kl 03 137 15 152 -
03/12 kl 04 104 18 122 -
03/12 kl 05 79 19 98 -
03/12 kl 06 68 22 90 -
03/12 kl 07 73 24 97 -
03/12 kl 08 91 25 116 -
03/12 kl 09 120 26 146 -
03/12 kl 10 154 24 178 -
03/12 kl 11 180 24 204 -
03/12 kl 12 193 26 219 -
03/12 kl 13 192 25 217 -
03/12 kl 14 176 25 201 -
03/12 kl 15 149 22 171 -
03/12 kl 16 114 22 136 -
03/12 kl 17 84 23 107 -
03/12 kl 18 67 22 89 -
03/12 kl 19 64 21 85 -
03/12 kl 20 75 21 96 -
03/12 kl 21 99 22 121 -
03/12 kl 22 131 22 153 -
03/12 kl 23 162 20 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 200 196 202 219
Laveste vannstand 63 64 46 64 85
Avvik gult nivå -63 -51 -55 -49 -32
Avvik orange nivå -75 -63 -67 -61 -44
Avvik rødt nivå -85 -73 -77 -71 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm