Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 167 15 182 -
24/01 kl 01 139 17 156 -
24/01 kl 02 107 17 124 -
24/01 kl 03 80 16 96 -
24/01 kl 04 64 20 84 -
24/01 kl 05 64 23 87 -
24/01 kl 06 78 24 102 -
24/01 kl 07 107 22 129 -
24/01 kl 08 141 19 160 -
24/01 kl 09 171 21 192 -
24/01 kl 10 188 22 210 -
24/01 kl 11 190 22 212 -
24/01 kl 12 177 22 199 -
24/01 kl 13 149 19 168 -
24/01 kl 14 114 20 134 -
24/01 kl 15 80 21 101 -
24/01 kl 16 57 22 79 -
24/01 kl 17 49 18 67 -
24/01 kl 18 57 14 71 -
24/01 kl 19 81 14 95 -
24/01 kl 20 115 16 131 -
24/01 kl 21 150 16 166 -
24/01 kl 22 176 16 192 -
24/01 kl 23 186 15 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 185 180 180 195 212
Laveste vannstand 82 78 57 69 67
Avvik gult nivå -66 -71 -71 -56 -39
Avvik orange nivå -78 -83 -83 -68 -51
Avvik rødt nivå -88 -93 -93 -78 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm