Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 220 16 236 -
01/10 kl 01 199 15 214 -
01/10 kl 02 157 15 172 -
01/10 kl 03 105 14 119 -
01/10 kl 04 58 15 73 -
01/10 kl 05 29 14 43 -
01/10 kl 06 21 15 36 -
01/10 kl 07 35 14 49 -
01/10 kl 08 69 14 83 -
01/10 kl 09 119 14 133 -
01/10 kl 10 169 15 184 -
01/10 kl 11 201 16 217 -
01/10 kl 12 212 16 228 -
01/10 kl 13 203 16 219 -
01/10 kl 14 174 17 191 -
01/10 kl 15 129 20 149 -
01/10 kl 16 83 21 104 -
01/10 kl 17 51 22 73 -
01/10 kl 18 41 22 63 -
01/10 kl 19 50 25 75 -
01/10 kl 20 79 26 105 -
01/10 kl 21 124 28 152 -
01/10 kl 22 173 29 202 -
01/10 kl 23 207 31 238 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 243 265 250 238
Laveste vannstand 80 57 52 56 36
Avvik gult nivå -40 -12 10 -5 -17
Avvik orange nivå -52 -24 -2 -17 -29
Avvik rødt nivå -62 -34 -12 -27 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm