Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 00 161 192 169 -
21/09 kl 01 130 161 138 -
21/09 kl 02 87 118 95 -
21/09 kl 03 44 76 55 -
21/09 kl 04 15 46 27 -
21/09 kl 05 5 34 14 -
21/09 kl 06 12 39 22 -
21/09 kl 07 39 68 51 -
21/09 kl 08 80 110 93 -
21/09 kl 09 123 150 135 -
21/09 kl 10 156 181 166 -
21/09 kl 11 169 198 185 -
21/09 kl 12 166 195 178 -
21/09 kl 13 145 174 157 -
21/09 kl 14 107 136 121 -
21/09 kl 15 69 102 83 -
21/09 kl 16 38 74 54 -
21/09 kl 17 26 62 37 -
21/09 kl 18 32 70 48 -
21/09 kl 19 53 94 70 -
21/09 kl 20 92 136 109 -
21/09 kl 21 135 181 153 -
21/09 kl 22 168 212 183 -
21/09 kl 23 181 225 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 174 187 207 225
Laveste vannstand 54 44 25 17 5
Avvik gult nivå -82 -77 -64 -44 -26
Avvik orange nivå -94 -89 -76 -56 -38
Avvik rødt nivå -104 -99 -86 -66 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm