Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/06 kl 00 68 78 76 -
28/06 kl 01 63 73 71 -
28/06 kl 02 68 79 77 -
28/06 kl 03 83 93 91 -
28/06 kl 04 103 113 110 -
28/06 kl 05 121 130 127 -
28/06 kl 06 134 144 140 -
28/06 kl 07 141 151 147 -
28/06 kl 08 137 146 141 -
28/06 kl 09 123 131 126 -
28/06 kl 10 103 112 106 -
28/06 kl 11 81 89 84 -
28/06 kl 12 63 71 67 -
28/06 kl 13 52 62 56 -
28/06 kl 14 53 63 58 -
28/06 kl 15 65 74 68 -
28/06 kl 16 84 93 87 -
28/06 kl 17 107 116 111 -
28/06 kl 18 128 136 132 -
28/06 kl 19 142 150 146 -
28/06 kl 20 144 153 149 -
28/06 kl 21 136 145 142 -
28/06 kl 22 120 129 127 -
28/06 kl 23 100 110 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 148 146 145 153
Laveste vannstand 52 59 60 57 52
Avvik gult nivå -101 -103 -105 -106 -98
Avvik orange nivå -113 -115 -117 -118 -110
Avvik rødt nivå -123 -125 -127 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm