Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
03/12 kl 00 189 207 200 -
03/12 kl 01 184 205 197 -
03/12 kl 02 168 187 180 -
03/12 kl 03 139 159 152 -
03/12 kl 04 107 128 122 -
03/12 kl 05 83 105 98 -
03/12 kl 06 74 96 90 -
03/12 kl 07 80 102 97 -
03/12 kl 08 99 121 116 -
03/12 kl 09 128 151 146 -
03/12 kl 10 163 186 178 -
03/12 kl 11 190 213 204 -
03/12 kl 12 205 225 219 -
03/12 kl 13 203 223 217 -
03/12 kl 14 187 208 201 -
03/12 kl 15 160 181 171 -
03/12 kl 16 125 147 136 -
03/12 kl 17 93 115 107 -
03/12 kl 18 76 97 89 -
03/12 kl 19 73 94 85 -
03/12 kl 20 85 105 96 -
03/12 kl 21 109 129 121 -
03/12 kl 22 140 158 153 -
03/12 kl 23 170 187 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 192 203 201 204 225
Laveste vannstand 63 59 38 59 73
Avvik gult nivå -59 -48 -50 -47 -26
Avvik orange nivå -71 -60 -62 -59 -38
Avvik rødt nivå -81 -70 -72 -69 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm