Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 83 93 89 -
25/09 kl 01 72 83 79 -
25/09 kl 02 74 84 79 -
25/09 kl 03 85 95 89 -
25/09 kl 04 106 116 111 -
25/09 kl 05 130 141 136 -
25/09 kl 06 152 163 157 -
25/09 kl 07 168 179 173 -
25/09 kl 08 171 182 176 -
25/09 kl 09 163 175 170 -
25/09 kl 10 146 158 153 -
25/09 kl 11 123 135 131 -
25/09 kl 12 103 115 109 -
25/09 kl 13 86 100 93 -
25/09 kl 14 80 94 86 -
25/09 kl 15 85 100 93 -
25/09 kl 16 102 116 110 -
25/09 kl 17 126 140 134 -
25/09 kl 18 151 166 158 -
25/09 kl 19 170 185 176 -
25/09 kl 20 178 193 184 -
25/09 kl 21 173 188 179 -
25/09 kl 22 156 171 163 -
25/09 kl 23 130 144 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 162 161 168 193
Laveste vannstand 81 86 85 79 72
Avvik gult nivå -90 -89 -90 -83 -58
Avvik orange nivå -102 -101 -102 -95 -70
Avvik rødt nivå -112 -111 -112 -105 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm