Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
21/09 kl 00 0% 0% 0% 192
21/09 kl 01 0% 0% 0% 161
21/09 kl 02 0% 0% 0% 118
21/09 kl 03 0% 0% 0% 76
21/09 kl 04 0% 0% 0% 46
21/09 kl 05 0% 0% 0% 34
21/09 kl 06 0% 0% 0% 39
21/09 kl 07 0% 0% 0% 68
21/09 kl 08 0% 0% 0% 110
21/09 kl 09 0% 0% 0% 150
21/09 kl 10 0% 0% 0% 181
21/09 kl 11 0% 0% 0% 198
21/09 kl 12 0% 0% 0% 195
21/09 kl 13 0% 0% 0% 174
21/09 kl 14 0% 0% 0% 136
21/09 kl 15 0% 0% 0% 102
21/09 kl 16 0% 0% 0% 74
21/09 kl 17 0% 0% 0% 62
21/09 kl 18 0% 0% 0% 70
21/09 kl 19 0% 0% 0% 94
21/09 kl 20 0% 0% 0% 136
21/09 kl 21 0% 0% 0% 181
21/09 kl 22 0% 0% 0% 212
21/09 kl 23 0% 0% 0% 225

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm