Tid (NNT) Observert 29/11 12 29/11 00 28/11 12
03/12 kl 00 - 200 200 198
03/12 kl 01 - 197 197 195
03/12 kl 02 - 180 180 179
03/12 kl 03 - 152 151 150
03/12 kl 04 - 122 122 121
03/12 kl 05 - 98 98 97
03/12 kl 06 - 90 89 87
03/12 kl 07 - 97 97 92
03/12 kl 08 - 116 115 112
03/12 kl 09 - 146 145 142
03/12 kl 10 - 178 177 176
03/12 kl 11 - 204 203 201
03/12 kl 12 - 219 219 216
03/12 kl 13 - 217 217 215
03/12 kl 14 - 201 200 -
03/12 kl 15 - 171 170 -
03/12 kl 16 - 136 136 -
03/12 kl 17 - 107 106 -
03/12 kl 18 - 89 89 -
03/12 kl 19 - 85 85 -
03/12 kl 20 - 96 95 -
03/12 kl 21 - 121 121 -
03/12 kl 22 - 153 152 -
03/12 kl 23 - 182 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 29/11 12 188 200 196 202 219
Max. fra modell: 29/11 00 188 199 195 201 219
Max. fra modell: 28/11 12 187 199 192 199 216
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm