Tid (NNT) Observert 05/12 12 05/12 00 04/12 12
09/12 kl 00 - 147 139 123
09/12 kl 01 - 122 113 98
09/12 kl 02 - 104 96 81
09/12 kl 03 - 99 93 77
09/12 kl 04 - 109 101 86
09/12 kl 05 - 127 121 106
09/12 kl 06 - 151 147 131
09/12 kl 07 - 174 174 158
09/12 kl 08 - 192 191 176
09/12 kl 09 - 201 199 184
09/12 kl 10 - 191 191 179
09/12 kl 11 - 174 173 163
09/12 kl 12 - 146 146 136
09/12 kl 13 - 122 121 111
09/12 kl 14 - 96 100 -
09/12 kl 15 - 82 89 -
09/12 kl 16 - 88 91 -
09/12 kl 17 - 103 106 -
09/12 kl 18 - 127 130 -
09/12 kl 19 - 149 156 -
09/12 kl 20 - 169 174 -
09/12 kl 21 - 177 182 -
09/12 kl 22 - 174 178 -
09/12 kl 23 - 157 161 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 05/12 12 194 185 185 204 201
Max. fra modell: 05/12 00 197 185 185 198 199
Max. fra modell: 04/12 12 197 187 185 184 184
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm