Tid (NNT) Observert 24/06 12 24/06 00 23/06 12
28/06 kl 00 - 71 76 73
28/06 kl 01 - 66 71 68
28/06 kl 02 - 71 77 72
28/06 kl 03 - 85 91 86
28/06 kl 04 - 105 110 105
28/06 kl 05 - 123 127 122
28/06 kl 06 - 136 140 137
28/06 kl 07 - 143 147 143
28/06 kl 08 - 138 141 138
28/06 kl 09 - 123 126 122
28/06 kl 10 - 104 106 104
28/06 kl 11 - 82 84 82
28/06 kl 12 - 64 67 65
28/06 kl 13 - 54 56 55
28/06 kl 14 - 55 58 -
28/06 kl 15 - 65 68 -
28/06 kl 16 - 84 87 -
28/06 kl 17 - 108 111 -
28/06 kl 18 - 128 132 -
28/06 kl 19 - 142 146 -
28/06 kl 20 - 145 149 -
28/06 kl 21 - 139 142 -
28/06 kl 22 - 124 127 -
28/06 kl 23 - 103 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 24/06 12 140 148 144 142 145
Max. fra modell: 24/06 00 150 148 145 145 149
Max. fra modell: 23/06 12 150 147 145 144 143
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm