Tid (NNT) Observert 19/08 12 19/08 00 18/08 12
23/08 kl 00 - 119 121 123
23/08 kl 01 - 143 144 147
23/08 kl 02 - 161 162 164
23/08 kl 03 - 170 171 172
23/08 kl 04 - 168 170 170
23/08 kl 05 - 156 158 157
23/08 kl 06 - 135 137 137
23/08 kl 07 - 112 115 114
23/08 kl 08 - 93 96 93
23/08 kl 09 - 85 88 83
23/08 kl 10 - 85 88 83
23/08 kl 11 - 94 98 92
23/08 kl 12 - 111 116 109
23/08 kl 13 - 133 138 130
23/08 kl 14 - 154 159 -
23/08 kl 15 - 165 170 -
23/08 kl 16 - 169 174 -
23/08 kl 17 - 161 167 -
23/08 kl 18 - 145 152 -
23/08 kl 19 - 126 132 -
23/08 kl 20 - 106 112 -
23/08 kl 21 - 92 99 -
23/08 kl 22 - 87 93 -
23/08 kl 23 - 89 96 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 19/08 12 196 200 179 164 170
Max. fra modell: 19/08 00 203 200 179 165 174
Max. fra modell: 18/08 12 202 200 179 169 172
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm