Tid (NNT) Observert 17/09 00 16/09 12 16/09 00
21/09 kl 00 - 169 167 168
21/09 kl 01 - 138 135 137
21/09 kl 02 - 95 92 -
21/09 kl 03 - 55 54 -
21/09 kl 04 - 27 25 -
21/09 kl 05 - 14 13 -
21/09 kl 06 - 22 21 -
21/09 kl 07 - 51 50 -
21/09 kl 08 - 93 92 -
21/09 kl 09 - 135 133 -
21/09 kl 10 - 166 165 -
21/09 kl 11 - 185 184 -
21/09 kl 12 - 178 178 -
21/09 kl 13 - 157 157 -
21/09 kl 14 - 121 - -
21/09 kl 15 - 83 - -
21/09 kl 16 - 54 - -
21/09 kl 17 - 37 - -
21/09 kl 18 - 48 - -
21/09 kl 19 - 70 - -
21/09 kl 20 - 109 - -
21/09 kl 21 - 153 - -
21/09 kl 22 - 183 - -
21/09 kl 23 - 198 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 17/09 00 168 169 181 183 198
Max. fra modell: 16/09 12 169 167 179 182 184
Max. fra modell: 16/09 00 167 169 174 183 168
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm