Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/12 kl 00 10 45 30 -
09/12 kl 01 10 44 29 -
09/12 kl 02 10 41 28 -
09/12 kl 03 10 40 26 -
09/12 kl 04 7 37 27 -
09/12 kl 05 9 38 25 -
09/12 kl 06 8 38 24 -
09/12 kl 07 6 38 19 -
09/12 kl 08 4 37 18 -
09/12 kl 09 0 37 19 -
09/12 kl 10 -1 38 14 -
09/12 kl 11 -3 37 14 -
09/12 kl 12 -4 35 12 -
09/12 kl 13 -6 36 14 -
09/12 kl 14 -8 35 9 -
09/12 kl 15 -12 31 4 -
09/12 kl 16 -16 28 5 -
09/12 kl 17 -19 25 3 -
09/12 kl 18 -20 23 2 -
09/12 kl 19 -18 24 -3 -
09/12 kl 20 -19 24 -5 -
09/12 kl 21 -21 25 -6 -
09/12 kl 22 -23 23 -5 -
09/12 kl 23 -24 23 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 28 23 31 30
Laveste værets virkning 27 17 12 11 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm