Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 4 24 10 -
23/09 kl 01 2 27 10 -
23/09 kl 02 3 26 12 -
23/09 kl 03 4 29 15 -
23/09 kl 04 5 30 16 -
23/09 kl 05 7 29 18 -
23/09 kl 06 8 32 21 -
23/09 kl 07 7 33 21 -
23/09 kl 08 6 38 21 -
23/09 kl 09 1 35 20 -
23/09 kl 10 0 35 18 -
23/09 kl 11 0 34 21 -
23/09 kl 12 -1 33 23 -
23/09 kl 13 -1 36 25 -
23/09 kl 14 -3 35 23 -
23/09 kl 15 -3 33 16 -
23/09 kl 16 -3 34 14 -
23/09 kl 17 -3 34 13 -
23/09 kl 18 -5 34 11 -
23/09 kl 19 -7 38 9 -
23/09 kl 20 -7 35 4 -
23/09 kl 21 -8 32 4 -
23/09 kl 22 -7 32 2 -
23/09 kl 23 -6 30 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -12 -2 7 18 25
Laveste værets virkning -16 -17 -13 4 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm