Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/02 kl 00 7 23 14 -
27/02 kl 01 8 23 14 -
27/02 kl 02 8 22 15 -
27/02 kl 03 9 23 17 -
27/02 kl 04 8 22 17 -
27/02 kl 05 8 23 17 -
27/02 kl 06 7 22 16 -
27/02 kl 07 7 23 17 -
27/02 kl 08 7 23 19 -
27/02 kl 09 6 23 18 -
27/02 kl 10 6 24 17 -
27/02 kl 11 6 25 16 -
27/02 kl 12 6 25 18 -
27/02 kl 13 5 24 17 -
27/02 kl 14 4 23 16 -
27/02 kl 15 4 22 15 -
27/02 kl 16 3 21 14 -
27/02 kl 17 3 21 13 -
27/02 kl 18 2 22 13 -
27/02 kl 19 2 23 13 -
27/02 kl 20 3 23 13 -
27/02 kl 21 1 23 12 -
27/02 kl 22 0 23 11 -
27/02 kl 23 2 23 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 14 35 35 19
Laveste værets virkning 11 5 -2 13 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm