Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
03/12 kl 00 0 18 11 -
03/12 kl 01 -1 20 12 -
03/12 kl 02 1 20 13 -
03/12 kl 03 2 22 15 -
03/12 kl 04 3 24 18 -
03/12 kl 05 4 26 19 -
03/12 kl 06 6 28 22 -
03/12 kl 07 7 29 24 -
03/12 kl 08 8 30 25 -
03/12 kl 09 8 31 26 -
03/12 kl 10 9 32 24 -
03/12 kl 11 10 33 24 -
03/12 kl 12 12 32 26 -
03/12 kl 13 11 31 25 -
03/12 kl 14 11 32 25 -
03/12 kl 15 11 32 22 -
03/12 kl 16 11 33 22 -
03/12 kl 17 9 31 23 -
03/12 kl 18 9 30 22 -
03/12 kl 19 9 30 21 -
03/12 kl 20 10 30 21 -
03/12 kl 21 10 30 22 -
03/12 kl 22 9 27 22 -
03/12 kl 23 8 25 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -1 5 7 10 26
Laveste værets virkning -7 -11 -18 2 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm