Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/10 kl 00 5 31 13 -
24/10 kl 01 4 30 11 -
24/10 kl 02 6 31 13 -
24/10 kl 03 9 31 15 -
24/10 kl 04 10 32 15 -
24/10 kl 05 10 31 17 -
24/10 kl 06 10 29 16 -
24/10 kl 07 11 30 17 -
24/10 kl 08 12 33 18 -
24/10 kl 09 13 34 18 -
24/10 kl 10 12 32 19 -
24/10 kl 11 10 32 19 -
24/10 kl 12 8 32 18 -
24/10 kl 13 8 35 19 -
24/10 kl 14 8 35 19 -
24/10 kl 15 8 34 19 -
24/10 kl 16 7 34 21 -
24/10 kl 17 8 35 24 -
24/10 kl 18 11 36 24 -
24/10 kl 19 12 37 23 -
24/10 kl 20 13 39 23 -
24/10 kl 21 14 40 25 -
24/10 kl 22 14 41 27 -
24/10 kl 23 14 42 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -12 2 17 15 27
Laveste værets virkning -16 -17 3 7 11
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm