Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/06 kl 00 8 27 20 -
07/06 kl 01 7 26 21 -
07/06 kl 02 6 25 21 -
07/06 kl 03 6 24 21 -
07/06 kl 04 6 24 21 -
07/06 kl 05 6 24 21 -
07/06 kl 06 5 24 21 -
07/06 kl 07 4 25 21 -
07/06 kl 08 4 25 21 -
07/06 kl 09 4 24 20 -
07/06 kl 10 4 23 19 -
07/06 kl 11 4 24 18 -
07/06 kl 12 3 23 17 -
07/06 kl 13 3 24 16 -
07/06 kl 14 3 23 15 -
07/06 kl 15 3 22 14 -
07/06 kl 16 2 21 13 -
07/06 kl 17 1 20 12 -
07/06 kl 18 1 18 11 -
07/06 kl 19 0 17 9 -
07/06 kl 20 0 18 9 -
07/06 kl 21 -1 19 8 -
07/06 kl 22 -3 18 7 -
07/06 kl 23 -3 17 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 4 13 22 21 21
Laveste værets virkning -5 5 11 17 6
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm