Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/06 kl 00 -6 4 2 -
28/06 kl 01 -6 4 2 -
28/06 kl 02 -6 5 3 -
28/06 kl 03 -5 5 3 -
28/06 kl 04 -4 6 3 -
28/06 kl 05 -4 5 2 -
28/06 kl 06 -5 5 1 -
28/06 kl 07 -4 6 2 -
28/06 kl 08 -3 6 1 -
28/06 kl 09 -2 6 1 -
28/06 kl 10 -3 6 0 -
28/06 kl 11 -3 5 0 -
28/06 kl 12 -3 5 1 -
28/06 kl 13 -4 6 0 -
28/06 kl 14 -4 6 1 -
28/06 kl 15 -3 6 0 -
28/06 kl 16 -4 5 -1 -
28/06 kl 17 -4 5 0 -
28/06 kl 18 -3 5 1 -
28/06 kl 19 -3 5 1 -
28/06 kl 20 -4 5 1 -
28/06 kl 21 -4 5 2 -
28/06 kl 22 -4 5 3 -
28/06 kl 23 -3 7 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 3 4 4 3
Laveste værets virkning -2 -1 -1 0 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm