Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/08 kl 00 2 16 6 -
23/08 kl 01 3 19 7 -
23/08 kl 02 4 21 8 -
23/08 kl 03 5 20 9 -
23/08 kl 04 5 20 10 -
23/08 kl 05 4 20 11 -
23/08 kl 06 5 22 12 -
23/08 kl 07 6 23 13 -
23/08 kl 08 4 22 14 -
23/08 kl 09 4 22 16 -
23/08 kl 10 4 24 17 -
23/08 kl 11 5 24 17 -
23/08 kl 12 5 22 16 -
23/08 kl 13 4 21 16 -
23/08 kl 14 3 20 16 -
23/08 kl 15 2 18 15 -
23/08 kl 16 1 18 15 -
23/08 kl 17 0 18 13 -
23/08 kl 18 -1 17 11 -
23/08 kl 19 -2 17 11 -
23/08 kl 20 -2 17 10 -
23/08 kl 21 -3 16 9 -
23/08 kl 22 -4 14 8 -
23/08 kl 23 -5 12 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 21 6 5 17
Laveste værets virkning 22 7 -4 -4 6
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm