Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/01 kl 00 2 20 15 -
24/01 kl 01 3 21 17 -
24/01 kl 02 5 22 17 -
24/01 kl 03 5 21 16 -
24/01 kl 04 3 21 20 -
24/01 kl 05 4 21 23 -
24/01 kl 06 5 25 24 -
24/01 kl 07 6 26 22 -
24/01 kl 08 4 28 19 -
24/01 kl 09 5 28 21 -
24/01 kl 10 5 28 22 -
24/01 kl 11 4 29 22 -
24/01 kl 12 5 30 22 -
24/01 kl 13 6 30 19 -
24/01 kl 14 5 29 20 -
24/01 kl 15 5 28 21 -
24/01 kl 16 5 28 22 -
24/01 kl 17 6 29 18 -
24/01 kl 18 5 29 14 -
24/01 kl 19 5 28 14 -
24/01 kl 20 7 30 16 -
24/01 kl 21 7 31 16 -
24/01 kl 22 6 33 16 -
24/01 kl 23 5 35 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 14 3 15 24
Laveste værets virkning 6 1 -11 3 14
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm