Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/11 kl 00 -16 -5 -13 -
24/11 kl 01 -17 -4 -14 -
24/11 kl 02 -17 -3 -13 -
24/11 kl 03 -17 -4 -12 -
24/11 kl 04 -16 -3 -11 -
24/11 kl 05 -15 -2 -10 -
24/11 kl 06 -15 -2 -9 -
24/11 kl 07 -15 -2 -8 -
24/11 kl 08 -14 -2 -8 -
24/11 kl 09 -14 -1 -8 -
24/11 kl 10 -14 0 -7 -
24/11 kl 11 -14 -1 -7 -
24/11 kl 12 -14 -1 -6 -
24/11 kl 13 -14 -1 -6 -
24/11 kl 14 -14 -1 -5 -
24/11 kl 15 -15 -2 -5 -
24/11 kl 16 -16 -3 -5 -
24/11 kl 17 -16 -2 -5 -
24/11 kl 18 -16 -1 -6 -
24/11 kl 19 -16 0 -6 -
24/11 kl 20 -17 1 -6 -
24/11 kl 21 -17 1 -6 -
24/11 kl 22 -17 1 -6 -
24/11 kl 23 -17 1 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -7 -7 -2 -4 -5
Laveste værets virkning -17 -17 -8 -16 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm