Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/04 kl 00 -23 0 -7 -
13/04 kl 01 -23 -1 -10 -
13/04 kl 02 -24 -3 -14 -
13/04 kl 03 -25 -3 -16 -
13/04 kl 04 -28 -6 -17 -
13/04 kl 05 -29 -9 -20 -
13/04 kl 06 -31 -12 -22 -
13/04 kl 07 -29 -11 -25 -
13/04 kl 08 -29 -10 -25 -
13/04 kl 09 -29 -10 -25 -
13/04 kl 10 -29 -9 -25 -
13/04 kl 11 -30 -10 -27 -
13/04 kl 12 -28 -9 -27 -
13/04 kl 13 -28 -11 -25 -
13/04 kl 14 -28 -12 -24 -
13/04 kl 15 -28 -12 -24 -
13/04 kl 16 -28 -13 -23 -
13/04 kl 17 -27 -12 -22 -
13/04 kl 18 -25 -11 -20 -
13/04 kl 19 -24 -11 -19 -
13/04 kl 20 -23 -10 -18 -
13/04 kl 21 -23 -8 -16 -
13/04 kl 22 -22 -6 -15 -
13/04 kl 23 -21 -4 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 -10 9 10 -7
Laveste værets virkning -12 -18 -11 -6 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm