Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/07 kl 00 1 13 8 -
11/07 kl 01 -1 12 8 -
11/07 kl 02 -1 13 9 -
11/07 kl 03 0 14 8 -
11/07 kl 04 0 15 8 -
11/07 kl 05 0 16 9 -
11/07 kl 06 0 17 9 -
11/07 kl 07 0 17 9 -
11/07 kl 08 0 18 10 -
11/07 kl 09 1 18 10 -
11/07 kl 10 2 18 9 -
11/07 kl 11 3 17 10 -
11/07 kl 12 3 18 10 -
11/07 kl 13 3 18 10 -
11/07 kl 14 3 17 8 -
11/07 kl 15 3 17 7 -
11/07 kl 16 1 15 7 -
11/07 kl 17 1 14 5 -
11/07 kl 18 0 13 5 -
11/07 kl 19 0 12 4 -
11/07 kl 20 -1 12 4 -
11/07 kl 21 -1 12 4 -
11/07 kl 22 -2 12 3 -
11/07 kl 23 -2 11 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 16 16 8 10
Laveste værets virkning 2 3 8 6 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm