Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/01 kl 00 7 25 17 -
24/01 kl 01 7 24 17 -
24/01 kl 02 7 24 17 -
24/01 kl 03 7 24 16 -
24/01 kl 04 7 23 16 -
24/01 kl 05 6 23 16 -
24/01 kl 06 7 23 16 -
24/01 kl 07 6 24 16 -
24/01 kl 08 5 23 16 -
24/01 kl 09 4 23 16 -
24/01 kl 10 5 23 16 -
24/01 kl 11 5 24 17 -
24/01 kl 12 4 24 17 -
24/01 kl 13 3 23 17 -
24/01 kl 14 3 23 17 -
24/01 kl 15 3 23 17 -
24/01 kl 16 4 23 17 -
24/01 kl 17 4 24 17 -
24/01 kl 18 4 26 16 -
24/01 kl 19 5 26 16 -
24/01 kl 20 4 26 16 -
24/01 kl 21 5 26 16 -
24/01 kl 22 5 27 16 -
24/01 kl 23 6 27 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 27 29 32 17
Laveste værets virkning 3 16 20 18 15
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm