Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/10 kl 00 -3 19 7 -
28/10 kl 01 -3 19 9 -
28/10 kl 02 -3 18 10 -
28/10 kl 03 -4 19 11 -
28/10 kl 04 -2 22 11 -
28/10 kl 05 -3 20 10 -
28/10 kl 06 -3 21 10 -
28/10 kl 07 -4 21 11 -
28/10 kl 08 -4 23 11 -
28/10 kl 09 -1 25 15 -
28/10 kl 10 -1 26 12 -
28/10 kl 11 -1 28 12 -
28/10 kl 12 -2 29 11 -
28/10 kl 13 0 31 12 -
28/10 kl 14 -1 31 14 -
28/10 kl 15 -2 31 13 -
28/10 kl 16 0 34 14 -
28/10 kl 17 -1 35 13 -
28/10 kl 18 -1 34 15 -
28/10 kl 19 -1 34 17 -
28/10 kl 20 -2 35 18 -
28/10 kl 21 -3 35 18 -
28/10 kl 22 -4 34 18 -
28/10 kl 23 -5 32 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 26 29 8 18
Laveste værets virkning 4 19 4 4 7
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm