Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
03/08 kl 00 -5 0 -2 -
03/08 kl 01 -6 0 -2 -
03/08 kl 02 -7 -1 -3 -
03/08 kl 03 -8 -1 -3 -
03/08 kl 04 -8 -1 -2 -
03/08 kl 05 -9 -1 -3 -
03/08 kl 06 -10 -1 -3 -
03/08 kl 07 -10 -2 -5 -
03/08 kl 08 -10 -3 -5 -
03/08 kl 09 -10 -3 -6 -
03/08 kl 10 -11 -3 -6 -
03/08 kl 11 -11 -3 -6 -
03/08 kl 12 -12 -4 -7 -
03/08 kl 13 -12 -5 -8 -
03/08 kl 14 -12 -5 -8 -
03/08 kl 15 -12 -6 -9 -
03/08 kl 16 -12 -6 -9 -
03/08 kl 17 -12 -6 -8 -
03/08 kl 18 -12 -7 -10 -
03/08 kl 19 -12 -7 -10 -
03/08 kl 20 -12 -7 -9 -
03/08 kl 21 -11 -7 -9 -
03/08 kl 22 -11 -6 -8 -
03/08 kl 23 -11 -5 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 4 7 -2 -1 -2
Laveste værets virkning 0 -4 -6 -7 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm