Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/08 kl 00 7 13 11 -
18/08 kl 01 6 12 11 -
18/08 kl 02 7 13 12 -
18/08 kl 03 8 14 12 -
18/08 kl 04 8 14 12 -
18/08 kl 05 8 14 12 -
18/08 kl 06 8 14 12 -
18/08 kl 07 8 15 12 -
18/08 kl 08 9 15 13 -
18/08 kl 09 9 15 12 -
18/08 kl 10 10 16 13 -
18/08 kl 11 9 16 12 -
18/08 kl 12 10 16 12 -
18/08 kl 13 10 16 12 -
18/08 kl 14 9 15 12 -
18/08 kl 15 9 15 13 -
18/08 kl 16 9 15 12 -
18/08 kl 17 9 16 11 -
18/08 kl 18 9 16 11 -
18/08 kl 19 8 15 11 -
18/08 kl 20 9 16 10 -
18/08 kl 21 9 17 10 -
18/08 kl 22 8 17 10 -
18/08 kl 23 8 16 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 8 4 10 13
Laveste værets virkning 1 3 2 3 10
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm