Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/07 kl 13 101 0 101 102
14/07 kl 14 124 3 127 126
14/07 kl 15 149 4 153 151
14/07 kl 16 170 3 173 173
14/07 kl 17 180 4 184 182
14/07 kl 18 177 2 179 179
14/07 kl 19 165 3 168 166
14/07 kl 20 145 4 149 146
14/07 kl 21 124 5 129 125
14/07 kl 22 107 6 113 108
14/07 kl 23 97 5 102 99

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 184 191 190 200 204
Laveste vannstand 101 102 95 99 87
Avvik gult nivå -123 -116 -117 -107 -103
Avvik orange nivå -138 -131 -132 -122 -118
Avvik rødt nivå -148 -141 -142 -132 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm