Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 140 17 157 159
27/09 kl 14 101 16 117 119
27/09 kl 15 75 15 90 89
27/09 kl 16 68 12 80 81
27/09 kl 17 83 12 95 96
27/09 kl 18 116 11 127 129
27/09 kl 19 161 9 170 171
27/09 kl 20 205 7 212 215
27/09 kl 21 237 7 244 246
27/09 kl 22 247 8 255 253
27/09 kl 23 231 6 237 235

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 293 305 300 292
Laveste vannstand 80 42 51 51 31
Avvik gult nivå -52 -14 -2 -7 -15
Avvik orange nivå -67 -29 -17 -22 -30
Avvik rødt nivå -77 -39 -27 -32 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm