Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 194 6 200 199
28/09 kl 01 145 5 150 150
28/09 kl 02 95 5 100 101
28/09 kl 03 55 7 62 61
28/09 kl 04 35 7 42 42
28/09 kl 05 40 10 50 -
28/09 kl 06 67 11 78 -
28/09 kl 07 113 11 124 -
28/09 kl 08 167 14 181 -
28/09 kl 09 215 14 229 -
28/09 kl 10 243 17 260 -
28/09 kl 11 242 18 260 -
28/09 kl 12 217 19 236 -
28/09 kl 13 175 19 194 -
28/09 kl 14 126 19 145 -
28/09 kl 15 82 21 103 -
28/09 kl 16 55 21 76 -
28/09 kl 17 54 22 76 -
28/09 kl 18 78 23 101 -
28/09 kl 19 121 24 145 -
28/09 kl 20 176 25 201 -
28/09 kl 21 227 25 252 -
28/09 kl 22 259 28 287 -
28/09 kl 23 262 31 293 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 293 305 300 292
Laveste vannstand 80 42 51 51 31
Avvik gult nivå -52 -14 -2 -7 -15
Avvik orange nivå -67 -29 -17 -22 -30
Avvik rødt nivå -77 -39 -27 -32 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm