Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 236 30 266 -
29/09 kl 01 189 30 219 -
29/09 kl 02 132 30 162 -
29/09 kl 03 76 31 107 -
29/09 kl 04 36 30 66 -
29/09 kl 05 21 30 51 -
29/09 kl 06 33 30 63 -
29/09 kl 07 71 30 101 -
29/09 kl 08 126 30 156 -
29/09 kl 09 187 27 214 -
29/09 kl 10 236 28 264 -
29/09 kl 11 257 27 284 -
29/09 kl 12 247 28 275 -
29/09 kl 13 212 29 241 -
29/09 kl 14 161 29 190 -
29/09 kl 15 106 27 133 -
29/09 kl 16 62 28 90 -
29/09 kl 17 41 27 68 -
29/09 kl 18 48 26 74 -
29/09 kl 19 82 26 108 -
29/09 kl 20 135 28 163 -
29/09 kl 21 195 29 224 -
29/09 kl 22 248 30 278 -
29/09 kl 23 275 30 305 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 293 305 300 292
Laveste vannstand 80 42 51 51 31
Avvik gult nivå -52 -14 -2 -7 -15
Avvik orange nivå -67 -29 -17 -22 -30
Avvik rødt nivå -77 -39 -27 -32 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm