Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 268 32 300 -
30/09 kl 01 232 33 265 -
30/09 kl 02 177 33 210 -
30/09 kl 03 115 35 150 -
30/09 kl 04 59 35 94 -
30/09 kl 05 23 34 57 -
30/09 kl 06 17 34 51 -
30/09 kl 07 39 34 73 -
30/09 kl 08 85 35 120 -
30/09 kl 09 146 33 179 -
30/09 kl 10 209 31 240 -
30/09 kl 11 253 29 282 -
30/09 kl 12 263 28 291 -
30/09 kl 13 242 26 268 -
30/09 kl 14 198 25 223 -
30/09 kl 15 142 23 165 -
30/09 kl 16 86 19 105 -
30/09 kl 17 47 18 65 -
30/09 kl 18 35 17 52 -
30/09 kl 19 52 15 67 -
30/09 kl 20 94 14 108 -
30/09 kl 21 152 14 166 -
30/09 kl 22 215 13 228 -
30/09 kl 23 263 12 275 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 293 305 300 292
Laveste vannstand 80 42 51 51 31
Avvik gult nivå -52 -14 -2 -7 -15
Avvik orange nivå -67 -29 -17 -22 -30
Avvik rødt nivå -77 -39 -27 -32 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm