Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 281 11 292 -
01/10 kl 01 263 10 273 -
01/10 kl 02 219 10 229 -
01/10 kl 03 160 10 170 -
01/10 kl 04 98 10 108 -
01/10 kl 05 48 9 57 -
01/10 kl 06 22 9 31 -
01/10 kl 07 25 9 34 -
01/10 kl 08 55 10 65 -
01/10 kl 09 107 9 116 -
01/10 kl 10 169 8 177 -
01/10 kl 11 227 9 236 -
01/10 kl 12 260 9 269 -
01/10 kl 13 259 10 269 -
01/10 kl 14 228 9 237 -
01/10 kl 15 179 9 188 -
01/10 kl 16 122 11 133 -
01/10 kl 17 71 11 82 -
01/10 kl 18 41 11 52 -
01/10 kl 19 39 12 51 -
01/10 kl 20 65 14 79 -
01/10 kl 21 111 15 126 -
01/10 kl 22 170 16 186 -
01/10 kl 23 229 19 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 293 305 300 292
Laveste vannstand 80 42 51 51 31
Avvik gult nivå -52 -14 -2 -7 -15
Avvik orange nivå -67 -29 -17 -22 -30
Avvik rødt nivå -77 -39 -27 -32 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm