Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/07 kl 00 116 1 117 -
21/07 kl 01 102 1 103 -
21/07 kl 02 62 0 62 -
21/07 kl 03 7 2 9 -
21/07 kl 04 -47 2 -45 -
21/07 kl 05 -92 5 -87 -
21/07 kl 06 -119 4 -115 -
21/07 kl 07 -122 4 -118 -
21/07 kl 08 -97 5 -92 -
21/07 kl 09 -49 6 -43 -
21/07 kl 10 9 6 15 -
21/07 kl 11 62 5 67 -
21/07 kl 12 95 7 102 -
21/07 kl 13 97 8 105 -
21/07 kl 14 66 9 75 -
21/07 kl 15 13 8 21 -
21/07 kl 16 -44 8 -36 -
21/07 kl 17 -90 10 -80 -
21/07 kl 18 -119 11 -108 -
21/07 kl 19 -125 10 -115 -
21/07 kl 20 -104 8 -96 -
21/07 kl 21 -55 9 -46 -
21/07 kl 22 11 11 22 -
21/07 kl 23 74 12 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 99 97 117 140
Laveste vannstand -82 -97 -114 -118 -133
Avvik gult nivå -137 -123 -125 -105 -82
Avvik orange nivå -164 -150 -152 -132 -109
Avvik rødt nivå -180 -166 -168 -148 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm