Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/12 kl 00 120 -13 107 -
14/12 kl 01 137 -12 125 -
14/12 kl 02 117 -12 105 -
14/12 kl 03 65 -13 52 -
14/12 kl 04 1 -9 -8 -
14/12 kl 05 -54 -5 -59 -
14/12 kl 06 -91 -5 -96 -
14/12 kl 07 -107 -7 -114 -
14/12 kl 08 -98 -7 -105 -
14/12 kl 09 -60 -5 -65 -
14/12 kl 10 2 -2 0 -
14/12 kl 11 71 0 71 -
14/12 kl 12 129 2 131 -
14/12 kl 13 160 2 162 -
14/12 kl 14 154 2 156 -
14/12 kl 15 109 2 111 -
14/12 kl 16 44 4 48 -
14/12 kl 17 -19 6 -13 -
14/12 kl 18 -66 7 -59 -
14/12 kl 19 -96 7 -89 -
14/12 kl 20 -105 6 -99 -
14/12 kl 21 -85 7 -78 -
14/12 kl 22 -36 7 -29 -
14/12 kl 23 28 9 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 124 131 162
Laveste vannstand -96 -113 -128 -122 -114
Avvik gult nivå -122 -110 -98 -91 -60
Avvik orange nivå -149 -137 -125 -118 -87
Avvik rødt nivå -165 -153 -141 -134 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm