Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 292 -23 269 268
18/04 kl 14 224 -19 205 197
18/04 kl 15 149 -20 129 126
18/04 kl 16 84 -20 64 62
18/04 kl 17 38 -19 19 17
18/04 kl 18 16 -17 -1 -1
18/04 kl 19 28 -20 8 9
18/04 kl 20 78 -22 56 55
18/04 kl 21 153 -17 136 133
18/04 kl 22 233 -19 214 212
18/04 kl 23 299 -19 280 282

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 327 335 348 326
Laveste vannstand -1 -4 15 28 36
Avvik gult nivå -122 -75 -67 -54 -76
Avvik orange nivå -144 -97 -89 -76 -98
Avvik rødt nivå -170 -123 -115 -102 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm