Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 123 -5 118 122
23/08 kl 14 155 -3 152 157
23/08 kl 15 194 2 196 194
23/08 kl 16 229 -2 227 225
23/08 kl 17 252 -7 245 248
23/08 kl 18 254 -8 246 249
23/08 kl 19 234 -5 229 228
23/08 kl 20 201 -1 200 193
23/08 kl 21 170 -8 162 165
23/08 kl 22 149 -8 141 139
23/08 kl 23 135 -9 126 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 240 254 253 275
Laveste vannstand 118 99 125 101 88
Avvik gult nivå -156 -162 -148 -149 -127
Avvik orange nivå -178 -184 -170 -171 -149
Avvik rødt nivå -204 -210 -196 -197 -175
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm