Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 297 5 302 305
17/06 kl 02 250 0 250 259
17/06 kl 03 188 1 189 191
17/06 kl 04 132 3 135 134
17/06 kl 05 88 7 95 92
17/06 kl 06 60 6 66 66
17/06 kl 07 55 4 59 61
17/06 kl 08 82 4 86 84
17/06 kl 09 135 5 140 139
17/06 kl 10 196 7 203 201
17/06 kl 11 253 5 258 253
17/06 kl 12 288 5 293 290
17/06 kl 13 288 2 290 291
17/06 kl 14 250 3 253 -
17/06 kl 15 190 4 194 -
17/06 kl 16 132 4 136 -
17/06 kl 17 87 1 88 -
17/06 kl 18 57 0 57 -
17/06 kl 19 48 1 49 -
17/06 kl 20 69 -3 66 -
17/06 kl 21 119 -3 116 -
17/06 kl 22 184 0 184 -
17/06 kl 23 249 0 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 309 314 304 312
Laveste vannstand 49 54 55 53 79
Avvik gult nivå -100 -93 -88 -98 -90
Avvik orange nivå -122 -115 -110 -120 -112
Avvik rødt nivå -148 -141 -136 -146 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm