Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 13 299 11 310 316
22/07 kl 14 292 12 304 303
22/07 kl 15 249 13 262 257
22/07 kl 16 186 12 198 192
22/07 kl 17 125 14 139 137
22/07 kl 18 81 13 94 90
22/07 kl 19 57 14 71 65
22/07 kl 20 58 13 71 67
22/07 kl 21 89 10 99 98
22/07 kl 22 149 13 162 161
22/07 kl 23 221 15 236 235

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 310 338 342 344 343
Laveste vannstand 71 48 30 38 54
Avvik gult nivå -100 -72 -68 -66 -67
Avvik orange nivå -127 -99 -95 -93 -94
Avvik rødt nivå -143 -115 -111 -109 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm