Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 127 27 154 154
20/01 kl 02 105 24 129 146
20/01 kl 03 99 24 123 145
20/01 kl 04 116 42 158 167
20/01 kl 05 153 34 187 193
20/01 kl 06 198 39 237 232
20/01 kl 07 241 38 279 276
20/01 kl 08 270 32 302 307
20/01 kl 09 277 32 309 321
20/01 kl 10 261 34 295 305
20/01 kl 11 232 47 279 268
20/01 kl 12 200 41 241 233
20/01 kl 13 169 29 198 -
20/01 kl 14 142 44 186 -
20/01 kl 15 125 54 179 -
20/01 kl 16 127 48 175 -
20/01 kl 17 151 48 199 -
20/01 kl 18 189 58 247 -
20/01 kl 19 230 51 281 -
20/01 kl 20 263 39 302 -
20/01 kl 21 277 42 319 -
20/01 kl 22 267 50 317 -
20/01 kl 23 238 44 282 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 312 302 359 356
Laveste vannstand 123 136 95 114 112
Avvik gult nivå -83 -90 -100 -43 -46
Avvik orange nivå -105 -112 -122 -65 -68
Avvik rødt nivå -131 -138 -148 -91 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm