Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 238 16 254 254
27/09 kl 14 183 11 194 206
27/09 kl 15 133 12 145 158
27/09 kl 16 96 14 110 116
27/09 kl 17 80 18 98 100
27/09 kl 18 91 17 108 110
27/09 kl 19 132 12 144 146
27/09 kl 20 193 11 204 212
27/09 kl 21 257 9 266 274
27/09 kl 22 307 15 322 323
27/09 kl 23 329 9 338 341

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 352 382 392 380
Laveste vannstand 98 45 58 45 25
Avvik gult nivå -72 -58 -28 -18 -30
Avvik orange nivå -99 -85 -55 -45 -57
Avvik rødt nivå -115 -101 -71 -61 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm