Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 313 9 322 322
28/09 kl 01 265 5 270 271
28/09 kl 02 199 0 199 197
28/09 kl 03 133 3 136 136
28/09 kl 04 80 -1 79 85
28/09 kl 05 48 5 53 -
28/09 kl 06 46 -1 45 -
28/09 kl 07 76 -4 72 -
28/09 kl 08 134 -2 132 -
28/09 kl 09 205 0 205 -
28/09 kl 10 273 4 277 -
28/09 kl 11 319 -2 317 -
28/09 kl 12 328 -1 327 -
28/09 kl 13 294 -1 293 -
28/09 kl 14 232 1 233 -
28/09 kl 15 165 4 169 -
28/09 kl 16 109 5 114 -
28/09 kl 17 72 4 76 -
28/09 kl 18 60 3 63 -
28/09 kl 19 82 5 87 -
28/09 kl 20 138 10 148 -
28/09 kl 21 213 14 227 -
28/09 kl 22 285 14 299 -
28/09 kl 23 337 15 352 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 352 382 392 380
Laveste vannstand 98 45 58 45 25
Avvik gult nivå -72 -58 -28 -18 -30
Avvik orange nivå -99 -85 -55 -45 -57
Avvik rødt nivå -115 -101 -71 -61 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm