Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 297 -3 294 -
18/06 kl 01 314 -5 309 -
18/06 kl 02 288 -2 286 -
18/06 kl 03 232 1 233 -
18/06 kl 04 168 0 168 -
18/06 kl 05 113 -4 109 -
18/06 kl 06 74 -1 73 -
18/06 kl 07 52 2 54 -
18/06 kl 08 57 4 61 -
18/06 kl 09 93 1 94 -
18/06 kl 10 150 1 151 -
18/06 kl 11 211 5 216 -
18/06 kl 12 263 4 267 -
18/06 kl 13 290 3 293 -
18/06 kl 14 279 5 284 -
18/06 kl 15 233 5 238 -
18/06 kl 16 172 4 176 -
18/06 kl 17 116 4 120 -
18/06 kl 18 77 4 81 -
18/06 kl 19 56 5 61 -
18/06 kl 20 58 5 63 -
18/06 kl 21 89 3 92 -
18/06 kl 22 145 5 150 -
18/06 kl 23 209 5 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 309 314 304 312
Laveste vannstand 49 54 55 53 79
Avvik gult nivå -100 -93 -88 -98 -90
Avvik orange nivå -122 -115 -110 -120 -112
Avvik rødt nivå -148 -141 -136 -146 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm