Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 332 -16 316 -
19/04 kl 01 318 -16 302 -
19/04 kl 02 261 -17 244 -
19/04 kl 03 187 -16 171 -
19/04 kl 04 119 -12 107 -
19/04 kl 05 68 -16 52 -
19/04 kl 06 38 -19 19 -
19/04 kl 07 39 -13 26 -
19/04 kl 08 78 -8 70 -
19/04 kl 09 148 -12 136 -
19/04 kl 10 227 -15 212 -
19/04 kl 11 297 -10 287 -
19/04 kl 12 339 -11 328 -
19/04 kl 13 335 -14 321 -
19/04 kl 14 283 -10 273 -
19/04 kl 15 204 -10 194 -
19/04 kl 16 125 -12 113 -
19/04 kl 17 63 -12 51 -
19/04 kl 18 23 -12 11 -
19/04 kl 19 9 -11 -2 -
19/04 kl 20 33 -14 19 -
19/04 kl 21 95 -13 82 -
19/04 kl 22 178 -14 164 -
19/04 kl 23 259 -14 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 328 338 347 325
Laveste vannstand -3 -2 18 25 35
Avvik gult nivå -96 -74 -64 -55 -77
Avvik orange nivå -118 -96 -86 -77 -99
Avvik rødt nivå -144 -122 -112 -103 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm