Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/07 kl 00 244 8 252 -
24/07 kl 01 305 6 311 -
24/07 kl 02 336 6 342 -
24/07 kl 03 324 7 331 -
24/07 kl 04 272 5 277 -
24/07 kl 05 197 6 203 -
24/07 kl 06 126 4 130 -
24/07 kl 07 72 4 76 -
24/07 kl 08 37 3 40 -
24/07 kl 09 27 3 30 -
24/07 kl 10 50 3 53 -
24/07 kl 11 105 3 108 -
24/07 kl 12 178 5 183 -
24/07 kl 13 247 4 251 -
24/07 kl 14 298 5 303 -
24/07 kl 15 312 5 317 -
24/07 kl 16 282 3 285 -
24/07 kl 17 218 5 223 -
24/07 kl 18 148 7 155 -
24/07 kl 19 95 6 101 -
24/07 kl 20 63 6 69 -
24/07 kl 21 52 5 57 -
24/07 kl 22 70 5 75 -
24/07 kl 23 119 7 126 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 337 342 343 347 339
Laveste vannstand 48 30 36 57 69
Avvik gult nivå -73 -68 -67 -63 -71
Avvik orange nivå -100 -95 -94 -90 -98
Avvik rødt nivå -116 -111 -110 -106 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm