Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 159 30 189 197
06/12 kl 01 139 34 173 -
06/12 kl 02 130 34 164 -
06/12 kl 03 134 37 171 -
06/12 kl 04 153 28 181 -
06/12 kl 05 183 34 217 -
06/12 kl 06 213 37 250 -
06/12 kl 07 238 34 272 -
06/12 kl 08 251 33 284 -
06/12 kl 09 248 36 284 -
06/12 kl 10 234 37 271 -
06/12 kl 11 211 37 248 -
06/12 kl 12 186 39 225 -
06/12 kl 13 166 44 210 -
06/12 kl 14 155 39 194 -
06/12 kl 15 155 35 190 -
06/12 kl 16 168 39 207 -
06/12 kl 17 193 40 233 -
06/12 kl 18 223 33 256 -
06/12 kl 19 249 35 284 -
06/12 kl 20 264 39 303 -
06/12 kl 21 263 36 299 -
06/12 kl 22 247 28 275 -
06/12 kl 23 219 29 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 303 298 293 314
Laveste vannstand 207 164 150 131 103
Avvik gult nivå -98 -99 -104 -109 -88
Avvik orange nivå -120 -121 -126 -131 -110
Avvik rødt nivå -146 -147 -152 -157 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm