Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 137 -6 131 128
22/08 kl 01 179 -9 170 173
22/08 kl 02 224 -12 212 217
22/08 kl 03 262 -10 252 251
22/08 kl 04 282 -11 271 271
22/08 kl 05 276 -15 261 261
22/08 kl 06 241 -13 228 228
22/08 kl 07 190 -15 175 178
22/08 kl 08 145 -14 131 133
22/08 kl 09 113 -14 99 100
22/08 kl 10 96 -13 83 -
22/08 kl 11 93 -15 78 -
22/08 kl 12 109 -16 93 -
22/08 kl 13 143 -13 130 -
22/08 kl 14 186 -14 172 -
22/08 kl 15 228 -12 216 -
22/08 kl 16 257 -12 245 -
22/08 kl 17 266 -11 255 -
22/08 kl 18 247 -11 236 -
22/08 kl 19 209 -13 196 -
22/08 kl 20 169 -9 160 -
22/08 kl 21 140 -9 131 -
22/08 kl 22 123 -7 116 -
22/08 kl 23 118 -8 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 271 261 240 254
Laveste vannstand 94 78 101 98 113
Avvik gult nivå -132 -131 -141 -162 -148
Avvik orange nivå -154 -153 -163 -184 -170
Avvik rødt nivå -180 -179 -189 -210 -196
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm