Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 353 17 370 -
29/09 kl 01 323 22 345 -
29/09 kl 02 257 26 283 -
29/09 kl 03 177 27 204 -
29/09 kl 04 105 27 132 -
29/09 kl 05 52 27 79 -
29/09 kl 06 26 32 58 -
29/09 kl 07 32 36 68 -
29/09 kl 08 76 38 114 -
29/09 kl 09 149 38 187 -
29/09 kl 10 231 39 270 -
29/09 kl 11 303 37 340 -
29/09 kl 12 346 36 382 -
29/09 kl 13 341 38 379 -
29/09 kl 14 290 37 327 -
29/09 kl 15 215 36 251 -
29/09 kl 16 141 31 172 -
29/09 kl 17 86 30 116 -
29/09 kl 18 53 26 79 -
29/09 kl 19 50 26 76 -
29/09 kl 20 86 23 109 -
29/09 kl 21 156 22 178 -
29/09 kl 22 240 22 262 -
29/09 kl 23 314 21 335 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 352 382 392 380
Laveste vannstand 98 45 58 45 25
Avvik gult nivå -72 -58 -28 -18 -30
Avvik orange nivå -99 -85 -55 -45 -57
Avvik rødt nivå -115 -101 -71 -61 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm