Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 321 -10 311 -
20/04 kl 01 342 -13 329 -
20/04 kl 02 312 -15 297 -
20/04 kl 03 242 -14 228 -
20/04 kl 04 163 -13 150 -
20/04 kl 05 96 -15 81 -
20/04 kl 06 51 -14 37 -
20/04 kl 07 30 -12 18 -
20/04 kl 08 42 -13 29 -
20/04 kl 09 92 -12 80 -
20/04 kl 10 169 -8 161 -
20/04 kl 11 248 -9 239 -
20/04 kl 12 313 -9 304 -
20/04 kl 13 345 -7 338 -
20/04 kl 14 326 -3 323 -
20/04 kl 15 261 -4 257 -
20/04 kl 16 178 -2 176 -
20/04 kl 17 103 2 105 -
20/04 kl 18 49 4 53 -
20/04 kl 19 18 5 23 -
20/04 kl 20 16 8 24 -
20/04 kl 21 52 10 62 -
20/04 kl 22 122 7 129 -
20/04 kl 23 205 4 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 328 338 347 325
Laveste vannstand -3 -2 18 25 35
Avvik gult nivå -96 -74 -64 -55 -77
Avvik orange nivå -118 -96 -86 -77 -99
Avvik rødt nivå -144 -122 -112 -103 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm