Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/07 kl 00 156 7 163 -
16/07 kl 01 140 5 145 -
16/07 kl 02 134 6 140 -
16/07 kl 03 142 7 149 -
16/07 kl 04 162 6 168 -
16/07 kl 05 190 5 195 -
16/07 kl 06 216 4 220 -
16/07 kl 07 233 3 236 -
16/07 kl 08 236 4 240 -
16/07 kl 09 224 6 230 -
16/07 kl 10 200 5 205 -
16/07 kl 11 173 5 178 -
16/07 kl 12 145 2 147 -
16/07 kl 13 122 3 125 -
16/07 kl 14 111 3 114 -
16/07 kl 15 114 2 116 -
16/07 kl 16 132 2 134 -
16/07 kl 17 159 3 162 -
16/07 kl 18 191 3 194 -
16/07 kl 19 220 0 220 -
16/07 kl 20 239 -2 237 -
16/07 kl 21 242 0 242 -
16/07 kl 22 230 3 233 -
16/07 kl 23 208 5 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 237 243 242 262 278
Laveste vannstand 102 113 114 115 108
Avvik gult nivå -173 -167 -168 -148 -132
Avvik orange nivå -200 -194 -195 -175 -159
Avvik rødt nivå -216 -210 -211 -191 -175
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm