Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 268 3 271 -
19/06 kl 01 306 4 310 -
19/06 kl 02 309 5 314 -
19/06 kl 03 271 2 273 -
19/06 kl 04 209 3 212 -
19/06 kl 05 146 6 152 -
19/06 kl 06 97 3 100 -
19/06 kl 07 64 1 65 -
19/06 kl 08 52 3 55 -
19/06 kl 09 67 6 73 -
19/06 kl 10 110 2 112 -
19/06 kl 11 168 1 169 -
19/06 kl 12 225 5 230 -
19/06 kl 13 270 5 275 -
19/06 kl 14 286 2 288 -
19/06 kl 15 264 1 265 -
19/06 kl 16 211 4 215 -
19/06 kl 17 152 3 155 -
19/06 kl 18 103 2 105 -
19/06 kl 19 73 2 75 -
19/06 kl 20 61 1 62 -
19/06 kl 21 74 -1 73 -
19/06 kl 22 113 1 114 -
19/06 kl 23 171 1 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 309 314 304 312
Laveste vannstand 49 54 55 53 79
Avvik gult nivå -100 -93 -88 -98 -90
Avvik orange nivå -122 -115 -110 -120 -112
Avvik rødt nivå -148 -141 -136 -146 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm