Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 243 25 268 -
22/01 kl 01 203 24 227 -
22/01 kl 02 162 23 185 -
22/01 kl 03 126 18 144 -
22/01 kl 04 101 11 112 -
22/01 kl 05 93 11 104 -
22/01 kl 06 112 12 124 -
22/01 kl 07 152 4 156 -
22/01 kl 08 203 4 207 -
22/01 kl 09 254 2 256 -
22/01 kl 10 291 0 291 -
22/01 kl 11 302 0 302 -
22/01 kl 12 284 -1 283 -
22/01 kl 13 246 3 249 -
22/01 kl 14 200 -1 199 -
22/01 kl 15 158 -2 156 -
22/01 kl 16 122 0 122 -
22/01 kl 17 100 -5 95 -
22/01 kl 18 102 -7 95 -
22/01 kl 19 131 -4 127 -
22/01 kl 20 176 -3 173 -
22/01 kl 21 226 -3 223 -
22/01 kl 22 268 -7 261 -
22/01 kl 23 289 0 289 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 312 302 359 356
Laveste vannstand 123 136 95 114 112
Avvik gult nivå -83 -90 -100 -43 -46
Avvik orange nivå -105 -112 -122 -65 -68
Avvik rødt nivå -131 -138 -148 -91 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm