Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 144 -11 133 -
25/08 kl 01 135 -10 125 -
25/08 kl 02 138 -11 127 -
25/08 kl 03 156 -9 147 -
25/08 kl 04 184 -6 178 -
25/08 kl 05 213 -6 207 -
25/08 kl 06 235 -5 230 -
25/08 kl 07 243 -1 242 -
25/08 kl 08 233 0 233 -
25/08 kl 09 208 0 208 -
25/08 kl 10 179 4 183 -
25/08 kl 11 154 5 159 -
25/08 kl 12 133 4 137 -
25/08 kl 13 119 6 125 -
25/08 kl 14 117 8 125 -
25/08 kl 15 129 7 136 -
25/08 kl 16 156 5 161 -
25/08 kl 17 189 9 198 -
25/08 kl 18 221 7 228 -
25/08 kl 19 243 6 249 -
25/08 kl 20 250 4 254 -
25/08 kl 21 239 2 241 -
25/08 kl 22 217 6 223 -
25/08 kl 23 192 5 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 240 254 253 275
Laveste vannstand 118 99 125 101 88
Avvik gult nivå -156 -162 -148 -149 -127
Avvik orange nivå -178 -184 -170 -171 -149
Avvik rødt nivå -204 -210 -196 -197 -175
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm