Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 238 7 245 -
19/06 kl 01 203 7 210 -
19/06 kl 02 164 7 171 -
19/06 kl 03 131 9 140 -
19/06 kl 04 110 6 116 -
19/06 kl 05 107 1 108 -
19/06 kl 06 123 -3 120 -
19/06 kl 07 157 -2 155 -
19/06 kl 08 198 5 203 -
19/06 kl 09 233 8 241 -
19/06 kl 10 255 6 261 -
19/06 kl 11 256 0 256 -
19/06 kl 12 234 -2 232 -
19/06 kl 13 196 1 197 -
19/06 kl 14 152 5 157 -
19/06 kl 15 113 6 119 -
19/06 kl 16 90 2 92 -
19/06 kl 17 84 2 86 -
19/06 kl 18 97 5 102 -
19/06 kl 19 130 8 138 -
19/06 kl 20 177 10 187 -
19/06 kl 21 226 12 238 -
19/06 kl 22 264 14 278 -
19/06 kl 23 280 15 295 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 245 247 272 295 306
Laveste vannstand 109 94 101 86 101
Avvik gult nivå -165 -163 -138 -115 -104
Avvik orange nivå -192 -190 -165 -142 -131
Avvik rødt nivå -208 -206 -181 -158 -147
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm