Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 361 23 384 -
30/09 kl 01 364 22 386 -
30/09 kl 02 318 23 341 -
30/09 kl 03 237 25 262 -
30/09 kl 04 150 28 178 -
30/09 kl 05 79 29 108 -
30/09 kl 06 33 29 62 -
30/09 kl 07 15 30 45 -
30/09 kl 08 34 31 65 -
30/09 kl 09 92 33 125 -
30/09 kl 10 175 31 206 -
30/09 kl 11 260 33 293 -
30/09 kl 12 330 32 362 -
30/09 kl 13 361 31 392 -
30/09 kl 14 340 27 367 -
30/09 kl 15 272 25 297 -
30/09 kl 16 189 25 214 -
30/09 kl 17 117 23 140 -
30/09 kl 18 68 21 89 -
30/09 kl 19 45 16 61 -
30/09 kl 20 54 14 68 -
30/09 kl 21 103 14 117 -
30/09 kl 22 182 12 194 -
30/09 kl 23 266 9 275 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 352 382 392 380
Laveste vannstand 98 45 58 45 25
Avvik gult nivå -72 -58 -28 -18 -30
Avvik orange nivå -99 -85 -55 -45 -57
Avvik rødt nivå -115 -101 -71 -61 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm