Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 279 7 286 -
23/01 kl 01 245 5 250 -
23/01 kl 02 199 9 208 -
23/01 kl 03 155 11 166 -
23/01 kl 04 117 18 135 -
23/01 kl 05 92 22 114 -
23/01 kl 06 89 29 118 -
23/01 kl 07 113 31 144 -
23/01 kl 08 161 35 196 -
23/01 kl 09 218 39 257 -
23/01 kl 10 272 40 312 -
23/01 kl 11 309 45 354 -
23/01 kl 12 314 45 359 -
23/01 kl 13 287 50 337 -
23/01 kl 14 240 44 284 -
23/01 kl 15 187 43 230 -
23/01 kl 16 141 43 184 -
23/01 kl 17 104 41 145 -
23/01 kl 18 85 36 121 -
23/01 kl 19 93 36 129 -
23/01 kl 20 130 43 173 -
23/01 kl 21 182 39 221 -
23/01 kl 22 237 32 269 -
23/01 kl 23 281 30 311 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 312 302 359 356
Laveste vannstand 123 136 95 114 112
Avvik gult nivå -83 -90 -100 -43 -46
Avvik orange nivå -105 -112 -122 -65 -68
Avvik rødt nivå -131 -138 -148 -91 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm