Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 281 6 287 -
21/04 kl 01 333 8 341 -
21/04 kl 02 338 8 346 -
21/04 kl 03 292 5 297 -
21/04 kl 04 214 7 221 -
21/04 kl 05 137 13 150 -
21/04 kl 06 79 11 90 -
21/04 kl 07 43 8 51 -
21/04 kl 08 32 9 41 -
21/04 kl 09 55 13 68 -
21/04 kl 10 113 14 127 -
21/04 kl 11 189 10 199 -
21/04 kl 12 264 12 276 -
21/04 kl 13 320 13 333 -
21/04 kl 14 338 9 347 -
21/04 kl 15 304 5 309 -
21/04 kl 16 232 10 242 -
21/04 kl 17 152 8 160 -
21/04 kl 18 87 0 87 -
21/04 kl 19 45 -1 44 -
21/04 kl 20 25 0 25 -
21/04 kl 21 35 -3 32 -
21/04 kl 22 81 -6 75 -
21/04 kl 23 153 -2 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 328 338 347 325
Laveste vannstand -3 -2 18 25 35
Avvik gult nivå -96 -74 -64 -55 -77
Avvik orange nivå -118 -96 -86 -77 -99
Avvik rødt nivå -144 -122 -112 -103 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm