Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 168 3 171 -
26/08 kl 01 145 -1 144 -
26/08 kl 02 130 -1 129 -
26/08 kl 03 129 -3 126 -
26/08 kl 04 144 -4 140 -
26/08 kl 05 171 -5 166 -
26/08 kl 06 202 -9 193 -
26/08 kl 07 229 -10 219 -
26/08 kl 08 243 -9 234 -
26/08 kl 09 239 -8 231 -
26/08 kl 10 219 -9 210 -
26/08 kl 11 191 -11 180 -
26/08 kl 12 163 -11 152 -
26/08 kl 13 136 -14 122 -
26/08 kl 14 117 -9 108 -
26/08 kl 15 110 -9 101 -
26/08 kl 16 121 -12 109 -
26/08 kl 17 147 -13 134 -
26/08 kl 18 184 -12 172 -
26/08 kl 19 220 -11 209 -
26/08 kl 20 250 -11 239 -
26/08 kl 21 263 -10 253 -
26/08 kl 22 256 -11 245 -
26/08 kl 23 233 -12 221 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 240 254 253 275
Laveste vannstand 118 99 125 101 88
Avvik gult nivå -156 -162 -148 -149 -127
Avvik orange nivå -178 -184 -170 -171 -149
Avvik rødt nivå -204 -210 -196 -197 -175
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm