Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 231 -1 230 -
20/06 kl 01 281 -2 279 -
20/06 kl 02 307 -3 304 -
20/06 kl 03 295 -3 292 -
20/06 kl 04 248 -5 243 -
20/06 kl 05 184 -3 181 -
20/06 kl 06 127 -2 125 -
20/06 kl 07 85 -5 80 -
20/06 kl 08 62 -9 53 -
20/06 kl 09 59 -6 53 -
20/06 kl 10 82 -2 80 -
20/06 kl 11 129 -5 124 -
20/06 kl 12 184 -3 181 -
20/06 kl 13 236 -3 233 -
20/06 kl 14 271 -2 269 -
20/06 kl 15 275 1 276 -
20/06 kl 16 244 2 246 -
20/06 kl 17 189 2 191 -
20/06 kl 18 135 4 139 -
20/06 kl 19 95 7 102 -
20/06 kl 20 74 6 80 -
20/06 kl 21 73 5 78 -
20/06 kl 22 94 8 102 -
20/06 kl 23 138 13 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 309 314 304 312
Laveste vannstand 49 54 55 53 79
Avvik gult nivå -100 -93 -88 -98 -90
Avvik orange nivå -122 -115 -110 -120 -112
Avvik rødt nivå -148 -141 -136 -146 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm