Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/07 kl 00 317 323 319 -
22/07 kl 01 326 331 329 -
22/07 kl 02 300 305 304 -
22/07 kl 03 246 253 251 -
22/07 kl 04 183 190 187 -
22/07 kl 05 124 133 127 -
22/07 kl 06 81 87 83 -
22/07 kl 07 56 62 59 -
22/07 kl 08 61 67 64 -
22/07 kl 09 98 105 100 -
22/07 kl 10 156 163 160 -
22/07 kl 11 223 230 227 -
22/07 kl 12 278 284 281 -
22/07 kl 13 309 315 310 -
22/07 kl 14 303 309 304 -
22/07 kl 15 259 266 263 -
22/07 kl 16 195 203 200 -
22/07 kl 17 134 143 137 -
22/07 kl 18 91 98 92 -
22/07 kl 19 69 76 70 -
22/07 kl 20 71 78 74 -
22/07 kl 21 100 108 103 -
22/07 kl 22 158 166 161 -
22/07 kl 23 232 240 234 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 289 310 331 346
Laveste vannstand 94 77 72 56 42
Avvik gult nivå -118 -121 -100 -79 -64
Avvik orange nivå -145 -148 -127 -106 -91
Avvik rødt nivå -161 -164 -143 -122 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm