Tid (NNT) Observert 19.07 06 19.07 00 18.07 18
22/07 kl 00 - 314 315 315
22/07 kl 01 - 326 327 327
22/07 kl 02 - 302 304 305
22/07 kl 03 - 249 250 252
22/07 kl 04 - 184 183 188
22/07 kl 05 - 126 121 127
22/07 kl 06 - 83 78 81
22/07 kl 07 - 60 60 60
22/07 kl 08 - 65 67 67
22/07 kl 09 - 100 101 103
22/07 kl 10 - 158 155 160
22/07 kl 11 - 223 221 225
22/07 kl 12 - 278 278 280
22/07 kl 13 - 310 310 311
22/07 kl 14 - 304 303 304
22/07 kl 15 - 259 258 262
22/07 kl 16 - 194 195 198
22/07 kl 17 - 133 134 136
22/07 kl 18 - 90 89 91
22/07 kl 19 - 68 67 68
22/07 kl 20 - 70 68 71
22/07 kl 21 - 98 99 100
22/07 kl 22 - 158 158 159
22/07 kl 23 - 232 231 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 19.07 06 290 287 308 326 337
Max fra modell: 19.07 00 289 287 308 327 338
Max fra modell: 18.07 18 289 286 306 327 338
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm