Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 1 6 1 -
17/07 kl 01 1 6 0 -
17/07 kl 02 0 4 0 -
17/07 kl 03 0 4 2 -
17/07 kl 04 1 6 2 -
17/07 kl 05 2 7 2 -
17/07 kl 06 1 6 -1 -
17/07 kl 07 -1 4 -1 -
17/07 kl 08 -1 4 1 -
17/07 kl 09 0 5 2 -
17/07 kl 10 3 8 2 -
17/07 kl 11 3 8 1 -
17/07 kl 12 2 7 3 -
17/07 kl 13 2 7 4 -
17/07 kl 14 2 7 5 -
17/07 kl 15 4 9 6 -
17/07 kl 16 4 10 7 -
17/07 kl 17 4 10 10 -
17/07 kl 18 3 9 11 -
17/07 kl 19 2 9 9 -
17/07 kl 20 2 9 4 -
17/07 kl 21 3 10 3 -
17/07 kl 22 5 12 6 -
17/07 kl 23 4 11 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 3 9 8 12 18
Laveste værets virkning -6 -4 -1 -1 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm