Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 298 32 330 -
24/01 kl 01 282 33 315 -
24/01 kl 02 240 29 269 -
24/01 kl 03 188 33 221 -
24/01 kl 04 141 26 167 -
24/01 kl 05 104 22 126 -
24/01 kl 06 84 28 112 -
24/01 kl 07 88 29 117 -
24/01 kl 08 122 29 151 -
24/01 kl 09 178 25 203 -
24/01 kl 10 239 30 269 -
24/01 kl 11 293 28 321 -
24/01 kl 12 324 31 355 -
24/01 kl 13 320 36 356 -
24/01 kl 14 282 36 318 -
24/01 kl 15 225 33 258 -
24/01 kl 16 168 34 202 -
24/01 kl 17 120 39 159 -
24/01 kl 18 86 37 123 -
24/01 kl 19 74 38 112 -
24/01 kl 20 93 38 131 -
24/01 kl 21 138 35 173 -
24/01 kl 22 196 38 234 -
24/01 kl 23 254 37 291 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 312 302 359 356
Laveste vannstand 123 136 95 114 112
Avvik gult nivå -83 -90 -100 -43 -46
Avvik orange nivå -105 -112 -122 -65 -68
Avvik rødt nivå -131 -138 -148 -91 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm