Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 00 306 11 317 -
22/07 kl 01 318 10 328 -
22/07 kl 02 292 9 301 -
22/07 kl 03 238 8 246 -
22/07 kl 04 174 10 184 -
22/07 kl 05 116 8 124 -
22/07 kl 06 72 8 80 -
22/07 kl 07 49 6 55 -
22/07 kl 08 54 7 61 -
22/07 kl 09 89 8 97 -
22/07 kl 10 148 7 155 -
22/07 kl 11 214 7 221 -
22/07 kl 12 269 7 276 -
22/07 kl 13 299 7 306 -
22/07 kl 14 292 7 299 -
22/07 kl 15 249 9 258 -
22/07 kl 16 186 8 194 -
22/07 kl 17 125 7 132 -
22/07 kl 18 81 8 89 -
22/07 kl 19 57 8 65 -
22/07 kl 20 58 10 68 -
22/07 kl 21 89 8 97 -
22/07 kl 22 149 8 157 -
22/07 kl 23 221 8 229 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 273 287 285 305 328
Laveste vannstand 106 91 74 70 55
Avvik gult nivå -137 -123 -125 -105 -82
Avvik orange nivå -164 -150 -152 -132 -109
Avvik rødt nivå -180 -166 -168 -148 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm