Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 336 7 343 -
01/10 kl 01 372 8 380 -
01/10 kl 02 360 8 368 -
01/10 kl 03 298 7 305 -
01/10 kl 04 209 4 213 -
01/10 kl 05 124 6 130 -
01/10 kl 06 63 6 69 -
01/10 kl 07 27 6 33 -
01/10 kl 08 21 4 25 -
01/10 kl 09 53 4 57 -
01/10 kl 10 120 5 125 -
01/10 kl 11 206 4 210 -
01/10 kl 12 287 4 291 -
01/10 kl 13 346 2 348 -
01/10 kl 14 361 4 365 -
01/10 kl 15 322 4 326 -
01/10 kl 16 245 2 247 -
01/10 kl 17 162 1 163 -
01/10 kl 18 100 0 100 -
01/10 kl 19 62 2 64 -
01/10 kl 20 49 2 51 -
01/10 kl 21 70 2 72 -
01/10 kl 22 128 2 130 -
01/10 kl 23 208 3 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 352 382 392 380
Laveste vannstand 98 45 58 45 25
Avvik gult nivå -72 -58 -28 -18 -30
Avvik orange nivå -99 -85 -55 -45 -57
Avvik rødt nivå -115 -101 -71 -61 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm