Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 194 10 204 -
21/06 kl 01 247 11 258 -
21/06 kl 02 286 14 300 -
21/06 kl 03 298 14 312 -
21/06 kl 04 275 14 289 -
21/06 kl 05 222 14 236 -
21/06 kl 06 164 15 179 -
21/06 kl 07 114 14 128 -
21/06 kl 08 81 15 96 -
21/06 kl 09 66 13 79 -
21/06 kl 10 71 14 85 -
21/06 kl 11 100 15 115 -
21/06 kl 12 147 13 160 -
21/06 kl 13 198 13 211 -
21/06 kl 14 242 12 254 -
21/06 kl 15 266 12 278 -
21/06 kl 16 259 11 270 -
21/06 kl 17 221 9 230 -
21/06 kl 18 170 6 176 -
21/06 kl 19 124 7 131 -
21/06 kl 20 94 7 101 -
21/06 kl 21 81 6 87 -
21/06 kl 22 88 3 91 -
21/06 kl 23 116 1 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 302 309 314 304 312
Laveste vannstand 49 54 55 53 79
Avvik gult nivå -100 -93 -88 -98 -90
Avvik orange nivå -122 -115 -110 -120 -112
Avvik rødt nivå -148 -141 -136 -146 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm