Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 230 -4 226 -
22/04 kl 01 296 -9 287 -
22/04 kl 02 332 -7 325 -
22/04 kl 03 321 -6 315 -
22/04 kl 04 263 -7 256 -
22/04 kl 05 184 -11 173 -
22/04 kl 06 117 -8 109 -
22/04 kl 07 71 -5 66 -
22/04 kl 08 45 -10 35 -
22/04 kl 09 45 -10 35 -
22/04 kl 10 76 -8 68 -
22/04 kl 11 136 -4 132 -
22/04 kl 12 207 -7 200 -
22/04 kl 13 271 -10 261 -
22/04 kl 14 314 -5 309 -
22/04 kl 15 318 -3 315 -
22/04 kl 16 273 -6 267 -
22/04 kl 17 200 -3 197 -
22/04 kl 18 131 0 131 -
22/04 kl 19 81 -2 79 -
22/04 kl 20 52 -2 50 -
22/04 kl 21 44 4 48 -
22/04 kl 22 63 4 67 -
22/04 kl 23 114 2 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 328 338 347 325
Laveste vannstand -3 -2 18 25 35
Avvik gult nivå -96 -74 -64 -55 -77
Avvik orange nivå -118 -96 -86 -77 -99
Avvik rødt nivå -144 -122 -112 -103 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm