Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 201 -9 192 -
27/08 kl 01 168 -6 162 -
27/08 kl 02 137 -9 128 -
27/08 kl 03 115 -11 104 -
27/08 kl 04 111 -9 102 -
27/08 kl 05 126 -9 117 -
27/08 kl 06 157 -10 147 -
27/08 kl 07 195 -9 186 -
27/08 kl 08 231 -9 222 -
27/08 kl 09 254 -9 245 -
27/08 kl 10 257 -10 247 -
27/08 kl 11 238 -10 228 -
27/08 kl 12 205 -5 200 -
27/08 kl 13 168 -7 161 -
27/08 kl 14 132 -10 122 -
27/08 kl 15 106 -9 97 -
27/08 kl 16 96 -8 88 -
27/08 kl 17 106 -9 97 -
27/08 kl 18 137 -10 127 -
27/08 kl 19 182 -9 173 -
27/08 kl 20 228 -12 216 -
27/08 kl 21 267 -14 253 -
27/08 kl 22 286 -11 275 -
27/08 kl 23 278 -10 268 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 240 254 253 275
Laveste vannstand 118 99 125 101 88
Avvik gult nivå -156 -162 -148 -149 -127
Avvik orange nivå -178 -184 -170 -171 -149
Avvik rødt nivå -204 -210 -196 -197 -175
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm