Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/12 kl 00 284 306 295 -
14/12 kl 01 304 328 313 -
14/12 kl 02 285 309 293 -
14/12 kl 03 232 255 240 -
14/12 kl 04 166 190 180 -
14/12 kl 05 113 141 129 -
14/12 kl 06 80 111 92 -
14/12 kl 07 65 95 74 -
14/12 kl 08 72 101 83 -
14/12 kl 09 107 140 123 -
14/12 kl 10 170 208 188 -
14/12 kl 11 243 283 259 -
14/12 kl 12 304 341 319 -
14/12 kl 13 335 371 350 -
14/12 kl 14 326 364 344 -
14/12 kl 15 280 319 299 -
14/12 kl 16 214 257 236 -
14/12 kl 17 154 195 175 -
14/12 kl 18 108 147 129 -
14/12 kl 19 77 115 99 -
14/12 kl 20 65 104 89 -
14/12 kl 21 84 127 110 -
14/12 kl 22 135 175 159 -
14/12 kl 23 202 237 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 289 297 313 324 371
Laveste vannstand 90 70 58 57 65
Avvik gult nivå -121 -113 -97 -86 -39
Avvik orange nivå -148 -140 -124 -113 -66
Avvik rødt nivå -164 -156 -140 -129 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm