Tid (NNT) Observert 10.12 00 09.12 18 09.12 12
13/12 kl 00 - 299 299 300
13/12 kl 01 - 292 288 289
13/12 kl 02 - 252 246 248
13/12 kl 03 - 192 187 188
13/12 kl 04 - 133 131 133
13/12 kl 05 - 88 86 88
13/12 kl 06 - 64 62 62
13/12 kl 07 - 65 62 62
13/12 kl 08 - 93 89 91
13/12 kl 09 - 146 143 145
13/12 kl 10 - 210 209 210
13/12 kl 11 - 270 270 270
13/12 kl 12 - 312 310 310
13/12 kl 13 - 319 316 317
13/12 kl 14 - 287 287 287
13/12 kl 15 - 227 229 230
13/12 kl 16 - 165 166 167
13/12 kl 17 - 114 115 115
13/12 kl 18 - 80 81 81
13/12 kl 19 - 65 67 66
13/12 kl 20 - 78 80 80
13/12 kl 21 - 119 123 123
13/12 kl 22 - 182 186 186
13/12 kl 23 - 245 249 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 10.12 00 264 289 298 314 319
Max fra modell: 09.12 18 264 290 299 313 316
Max fra modell: 09.12 12 265 289 298 310 317
Korreksjon av vannstandsdataene: -27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm