Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/12 kl 00 -30 -10 -19 -
10/12 kl 01 -29 -9 -21 -
10/12 kl 02 -27 -7 -20 -
10/12 kl 03 -30 -7 -18 -
10/12 kl 04 -29 -6 -15 -
10/12 kl 05 -29 -6 -16 -
10/12 kl 06 -28 -4 -18 -
10/12 kl 07 -28 -3 -19 -
10/12 kl 08 -30 -4 -20 -
10/12 kl 09 -31 -6 -18 -
10/12 kl 10 -32 -8 -18 -
10/12 kl 11 -31 -6 -19 -
10/12 kl 12 -32 -6 -21 -
10/12 kl 13 -32 -5 -21 -
10/12 kl 14 -34 -6 -21 -
10/12 kl 15 -32 -5 -20 -
10/12 kl 16 -31 0 -19 -
10/12 kl 17 -31 -1 -19 -
10/12 kl 18 -31 -2 -21 -
10/12 kl 19 -33 -3 -22 -
10/12 kl 20 -31 1 -22 -
10/12 kl 21 -31 3 -20 -
10/12 kl 22 -31 2 -20 -
10/12 kl 23 -33 1 -22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -24 -24 -17 -13 3
Laveste værets virkning -36 -35 -34 -36 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -28 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm