Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 142 -13 129 132
17/06 kl 02 140 -13 127 131
17/06 kl 03 124 -13 111 114
17/06 kl 04 98 -13 85 90
17/06 kl 05 71 -14 57 61
17/06 kl 06 47 -14 33 37
17/06 kl 07 34 -13 21 24
17/06 kl 08 34 -13 21 25
17/06 kl 09 49 -12 37 39
17/06 kl 10 73 -12 61 65
17/06 kl 11 100 -11 89 92
17/06 kl 12 124 -11 113 117
17/06 kl 13 137 -11 126 129
17/06 kl 14 138 -11 127 -
17/06 kl 15 124 -11 113 -
17/06 kl 16 99 -10 89 -
17/06 kl 17 70 -10 60 -
17/06 kl 18 44 -10 34 -
17/06 kl 19 27 -9 18 -
17/06 kl 20 24 -10 14 -
17/06 kl 21 37 -10 27 -
17/06 kl 22 61 -11 50 -
17/06 kl 23 91 -11 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 136 136 136 131
Laveste vannstand 14 13 16 19 23
Avvik gult nivå -67 -60 -60 -60 -65
Avvik orange nivå -78 -71 -71 -71 -76
Avvik rødt nivå -86 -79 -79 -79 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm