Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 79 11 90 87
05/12 kl 14 77 12 89 86
05/12 kl 15 81 10 91 90
05/12 kl 16 90 12 102 99
05/12 kl 17 102 13 115 112
05/12 kl 18 115 11 126 125
05/12 kl 19 126 12 138 137
05/12 kl 20 132 10 142 144
05/12 kl 21 132 11 143 144
05/12 kl 22 125 10 135 135
05/12 kl 23 113 10 123 124

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 134 134 140 141
Laveste vannstand 89 76 65 60 55
Avvik gult nivå -53 -62 -62 -56 -55
Avvik orange nivå -64 -73 -73 -67 -66
Avvik rødt nivå -72 -81 -81 -75 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm