Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 156 -11 145 143
18/04 kl 14 144 -10 134 130
18/04 kl 15 117 -10 107 104
18/04 kl 16 83 -9 74 69
18/04 kl 17 48 -9 39 35
18/04 kl 18 21 -8 13 11
18/04 kl 19 10 -8 2 1
18/04 kl 20 17 -8 9 8
18/04 kl 21 39 -7 32 32
18/04 kl 22 72 -8 64 65
18/04 kl 23 106 -6 100 97

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 145 157 155 159 145
Laveste vannstand 2 6 4 8 13
Avvik gult nivå -51 -39 -41 -37 -51
Avvik orange nivå -62 -50 -52 -48 -62
Avvik rødt nivå -70 -58 -60 -56 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm