Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 135 -20 115 115
27/09 kl 14 118 -18 100 99
27/09 kl 15 94 -19 75 75
27/09 kl 16 71 -17 54 52
27/09 kl 17 53 -19 34 34
27/09 kl 18 47 -18 29 28
27/09 kl 19 54 -16 38 36
27/09 kl 20 73 -17 56 54
27/09 kl 21 101 -16 85 82
27/09 kl 22 129 -17 112 111
27/09 kl 23 151 -18 133 132

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 144 168 172 179
Laveste vannstand 29 17 21 8 16
Avvik gult nivå -70 -59 -35 -31 -24
Avvik orange nivå -80 -69 -45 -41 -34
Avvik rødt nivå -90 -79 -55 -51 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm