Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 70 -17 53 53
21/08 kl 14 92 -17 75 75
21/08 kl 15 113 -18 95 94
21/08 kl 16 127 -18 109 108
21/08 kl 17 132 -18 114 112
21/08 kl 18 127 -19 108 105
21/08 kl 19 112 -19 93 90
21/08 kl 20 92 -19 73 69
21/08 kl 21 71 -19 52 47
21/08 kl 22 55 -20 35 33
21/08 kl 23 50 -20 30 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 121 111 105 102
Laveste vannstand 30 29 32 38 44
Avvik gult nivå -82 -75 -85 -91 -94
Avvik orange nivå -93 -86 -96 -102 -105
Avvik rødt nivå -101 -94 -104 -110 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm