Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 161 -17 144 141
28/09 kl 01 157 -17 140 137
28/09 kl 02 138 -16 122 119
28/09 kl 03 110 -16 94 90
28/09 kl 04 78 -16 62 58
28/09 kl 05 51 -16 35 -
28/09 kl 06 35 -17 18 -
28/09 kl 07 33 -16 17 -
28/09 kl 08 46 -15 31 -
28/09 kl 09 71 -16 55 -
28/09 kl 10 101 -14 87 -
28/09 kl 11 129 -14 115 -
28/09 kl 12 147 -13 134 -
28/09 kl 13 151 -13 138 -
28/09 kl 14 141 -12 129 -
28/09 kl 15 117 -12 105 -
28/09 kl 16 87 -11 76 -
28/09 kl 17 59 -11 48 -
28/09 kl 18 40 -11 29 -
28/09 kl 19 37 -8 29 -
28/09 kl 20 50 -10 40 -
28/09 kl 21 76 -8 68 -
28/09 kl 22 110 -8 102 -
28/09 kl 23 143 -7 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 144 168 172 179
Laveste vannstand 29 17 21 8 16
Avvik gult nivå -70 -59 -35 -31 -24
Avvik orange nivå -80 -69 -45 -41 -34
Avvik rødt nivå -90 -79 -55 -51 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm