Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 66 -24 42 41
24/08 kl 01 67 -24 43 41
24/08 kl 02 74 -24 50 49
24/08 kl 03 88 -24 64 64
24/08 kl 04 103 -25 78 78
24/08 kl 05 117 -25 92 93
24/08 kl 06 125 -25 100 100
24/08 kl 07 127 -25 102 102
24/08 kl 08 121 -25 96 96
24/08 kl 09 108 -25 83 84
24/08 kl 10 92 -25 67 67
24/08 kl 11 76 -25 51 52
24/08 kl 12 65 -26 39 41
24/08 kl 13 60 -26 34 37
24/08 kl 14 63 -25 38 40
24/08 kl 15 72 -25 47 50
24/08 kl 16 86 -25 61 63
24/08 kl 17 100 -24 76 79
24/08 kl 18 112 -24 88 90
24/08 kl 19 119 -24 95 97
24/08 kl 20 119 -24 95 96
24/08 kl 21 113 -24 89 -
24/08 kl 22 102 -24 78 -
24/08 kl 23 90 -23 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 102 102 105 136
Laveste vannstand 34 34 45 39 49
Avvik gult nivå -97 -94 -94 -91 -60
Avvik orange nivå -108 -105 -105 -102 -71
Avvik rødt nivå -116 -113 -113 -110 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm