Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 134 -6 128 -
19/04 kl 01 147 -5 142 -
19/04 kl 02 144 -5 139 -
19/04 kl 03 125 -5 120 -
19/04 kl 04 94 -4 90 -
19/04 kl 05 61 -4 57 -
19/04 kl 06 33 -4 29 -
19/04 kl 07 19 -4 15 -
19/04 kl 08 22 -4 18 -
19/04 kl 09 42 -4 38 -
19/04 kl 10 75 -4 71 -
19/04 kl 11 111 -4 107 -
19/04 kl 12 142 -3 139 -
19/04 kl 13 160 -3 157 -
19/04 kl 14 160 -3 157 -
19/04 kl 15 142 -3 139 -
19/04 kl 16 110 -2 108 -
19/04 kl 17 72 -2 70 -
19/04 kl 18 36 -1 35 -
19/04 kl 19 12 -1 11 -
19/04 kl 20 6 0 6 -
19/04 kl 21 19 0 19 -
19/04 kl 22 47 -1 46 -
19/04 kl 23 84 0 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 157 156 158 143
Laveste vannstand 3 6 5 6 8
Avvik gult nivå -50 -39 -40 -38 -53
Avvik orange nivå -61 -50 -51 -49 -64
Avvik rødt nivå -69 -58 -59 -57 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm