Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 119 -10 109 -
18/06 kl 01 139 -11 128 -
18/06 kl 02 146 -10 136 -
18/06 kl 03 139 -11 128 -
18/06 kl 04 119 -11 108 -
18/06 kl 05 91 -12 79 -
18/06 kl 06 62 -11 51 -
18/06 kl 07 40 -11 29 -
18/06 kl 08 31 -12 19 -
18/06 kl 09 36 -11 25 -
18/06 kl 10 54 -11 43 -
18/06 kl 11 80 -11 69 -
18/06 kl 12 106 -11 95 -
18/06 kl 13 127 -11 116 -
18/06 kl 14 137 -10 127 -
18/06 kl 15 133 -11 122 -
18/06 kl 16 115 -11 104 -
18/06 kl 17 89 -12 77 -
18/06 kl 18 60 -11 49 -
18/06 kl 19 37 -11 26 -
18/06 kl 20 25 -12 13 -
18/06 kl 21 28 -12 16 -
18/06 kl 22 46 -11 35 -
18/06 kl 23 73 -11 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 136 136 136 131
Laveste vannstand 14 13 16 19 23
Avvik gult nivå -67 -60 -60 -60 -65
Avvik orange nivå -78 -71 -71 -71 -76
Avvik rødt nivå -86 -79 -79 -79 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm