Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 121 22 143 -
21/01 kl 01 103 21 124 -
21/01 kl 02 84 22 106 -
21/01 kl 03 66 21 87 -
21/01 kl 04 55 21 76 -
21/01 kl 05 53 21 74 -
21/01 kl 06 60 22 82 -
21/01 kl 07 75 20 95 -
21/01 kl 08 93 17 110 -
21/01 kl 09 112 17 129 -
21/01 kl 10 126 14 140 -
21/01 kl 11 131 15 146 -
21/01 kl 12 128 13 141 -
21/01 kl 13 116 11 127 -
21/01 kl 14 98 14 112 -
21/01 kl 15 81 10 91 -
21/01 kl 16 67 12 79 -
21/01 kl 17 61 11 72 -
21/01 kl 18 64 8 72 -
21/01 kl 19 75 11 86 -
21/01 kl 20 92 7 99 -
21/01 kl 21 111 8 119 -
21/01 kl 22 127 8 135 -
21/01 kl 23 135 6 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 160 146 142 151 159
Laveste vannstand 76 72 53 46 48
Avvik gult nivå -36 -50 -54 -45 -37
Avvik orange nivå -47 -61 -65 -56 -48
Avvik rødt nivå -55 -69 -73 -64 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm