Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 113 0 113 -
07/12 kl 01 98 -2 96 -
07/12 kl 02 83 -2 81 -
07/12 kl 03 72 -3 69 -
07/12 kl 04 67 -2 65 -
07/12 kl 05 69 -4 65 -
07/12 kl 06 78 -4 74 -
07/12 kl 07 91 -4 87 -
07/12 kl 08 104 -3 101 -
07/12 kl 09 116 -3 113 -
07/12 kl 10 123 -3 120 -
07/12 kl 11 122 -3 119 -
07/12 kl 12 115 -3 112 -
07/12 kl 13 104 -3 101 -
07/12 kl 14 91 -3 88 -
07/12 kl 15 80 -3 77 -
07/12 kl 16 75 -3 72 -
07/12 kl 17 76 -3 73 -
07/12 kl 18 85 -3 82 -
07/12 kl 19 98 -2 96 -
07/12 kl 20 114 -2 112 -
07/12 kl 21 128 -3 125 -
07/12 kl 22 136 -2 134 -
07/12 kl 23 136 -2 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 134 134 140 141
Laveste vannstand 89 76 65 60 55
Avvik gult nivå -53 -62 -62 -56 -55
Avvik orange nivå -64 -73 -73 -67 -66
Avvik rødt nivå -72 -81 -81 -75 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm