Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 58 -22 36 -
23/08 kl 01 67 -22 45 -
23/08 kl 02 82 -22 60 -
23/08 kl 03 101 -23 78 -
23/08 kl 04 119 -23 96 -
23/08 kl 05 131 -23 108 -
23/08 kl 06 134 -23 111 -
23/08 kl 07 128 -23 105 -
23/08 kl 08 114 -24 90 -
23/08 kl 09 95 -23 72 -
23/08 kl 10 77 -24 53 -
23/08 kl 11 62 -23 39 -
23/08 kl 12 55 -23 32 -
23/08 kl 13 58 -23 35 -
23/08 kl 14 69 -22 47 -
23/08 kl 15 85 -22 63 -
23/08 kl 16 101 -22 79 -
23/08 kl 17 115 -21 94 -
23/08 kl 18 122 -22 100 -
23/08 kl 19 122 -22 100 -
23/08 kl 20 114 -22 92 -
23/08 kl 21 101 -22 79 -
23/08 kl 22 87 -22 65 -
23/08 kl 23 73 -22 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 121 111 105 102
Laveste vannstand 30 29 32 38 44
Avvik gult nivå -82 -75 -85 -91 -94
Avvik orange nivå -93 -86 -96 -102 -105
Avvik rødt nivå -101 -94 -104 -110 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm