Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 103 -11 92 -
19/06 kl 01 129 -11 118 -
19/06 kl 02 145 -10 135 -
19/06 kl 03 147 -11 136 -
19/06 kl 04 135 -10 125 -
19/06 kl 05 111 -10 101 -
19/06 kl 06 82 -10 72 -
19/06 kl 07 54 -9 45 -
19/06 kl 08 36 -9 27 -
19/06 kl 09 31 -9 22 -
19/06 kl 10 41 -9 32 -
19/06 kl 11 61 -10 51 -
19/06 kl 12 88 -9 79 -
19/06 kl 13 112 -10 102 -
19/06 kl 14 129 -9 120 -
19/06 kl 15 134 -10 124 -
19/06 kl 16 125 -10 115 -
19/06 kl 17 105 -9 96 -
19/06 kl 18 78 -11 67 -
19/06 kl 19 51 -10 41 -
19/06 kl 20 33 -11 22 -
19/06 kl 21 27 -11 16 -
19/06 kl 22 36 -11 25 -
19/06 kl 23 57 -11 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 136 136 136 131
Laveste vannstand 14 13 16 19 23
Avvik gult nivå -67 -60 -60 -60 -65
Avvik orange nivå -78 -71 -71 -71 -76
Avvik rødt nivå -86 -79 -79 -79 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm