Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 118 -1 117 -
20/04 kl 01 143 -2 141 -
20/04 kl 02 152 -2 150 -
20/04 kl 03 144 -2 142 -
20/04 kl 04 119 -3 116 -
20/04 kl 05 85 -4 81 -
20/04 kl 06 49 -5 44 -
20/04 kl 07 24 -5 19 -
20/04 kl 08 14 -5 9 -
20/04 kl 09 23 -6 17 -
20/04 kl 10 49 -6 43 -
20/04 kl 11 85 -6 79 -
20/04 kl 12 121 -6 115 -
20/04 kl 13 149 -6 143 -
20/04 kl 14 162 -6 156 -
20/04 kl 15 157 -5 152 -
20/04 kl 16 134 -6 128 -
20/04 kl 17 98 -5 93 -
20/04 kl 18 59 -5 54 -
20/04 kl 19 27 -5 22 -
20/04 kl 20 9 -4 5 -
20/04 kl 21 9 -4 5 -
20/04 kl 22 28 -3 25 -
20/04 kl 23 60 -3 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 157 156 158 143
Laveste vannstand 3 6 5 6 8
Avvik gult nivå -50 -39 -40 -38 -53
Avvik orange nivå -61 -50 -51 -49 -64
Avvik rødt nivå -69 -58 -59 -57 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm