Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 165 -4 161 -
29/09 kl 01 173 -5 168 -
29/09 kl 02 163 -3 160 -
29/09 kl 03 137 -2 135 -
29/09 kl 04 101 -3 98 -
29/09 kl 05 64 0 64 -
29/09 kl 06 36 -2 34 -
29/09 kl 07 22 -1 21 -
29/09 kl 08 25 0 25 -
29/09 kl 09 45 -1 44 -
29/09 kl 10 77 1 78 -
29/09 kl 11 113 1 114 -
29/09 kl 12 142 0 142 -
29/09 kl 13 158 1 159 -
29/09 kl 14 158 1 159 -
29/09 kl 15 141 1 142 -
29/09 kl 16 110 2 112 -
29/09 kl 17 76 0 76 -
29/09 kl 18 46 0 46 -
29/09 kl 19 30 -1 29 -
29/09 kl 20 32 -2 30 -
29/09 kl 21 52 -2 50 -
29/09 kl 22 85 -5 80 -
29/09 kl 23 123 -5 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 144 168 172 179
Laveste vannstand 29 17 21 8 16
Avvik gult nivå -70 -59 -35 -31 -24
Avvik orange nivå -80 -69 -45 -41 -34
Avvik rødt nivå -90 -79 -55 -51 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm