Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 157 -7 150 -
30/09 kl 01 177 -6 171 -
30/09 kl 02 179 -7 172 -
30/09 kl 03 162 -8 154 -
30/09 kl 04 129 -7 122 -
30/09 kl 05 89 -7 82 -
30/09 kl 06 50 -7 43 -
30/09 kl 07 24 -7 17 -
30/09 kl 08 15 -7 8 -
30/09 kl 09 26 -8 18 -
30/09 kl 10 53 -8 45 -
30/09 kl 11 89 -9 80 -
30/09 kl 12 126 -7 119 -
30/09 kl 13 153 -7 146 -
30/09 kl 14 165 -8 157 -
30/09 kl 15 158 -7 151 -
30/09 kl 16 134 -7 127 -
30/09 kl 17 99 -7 92 -
30/09 kl 18 63 -7 56 -
30/09 kl 19 36 -7 29 -
30/09 kl 20 25 -8 17 -
30/09 kl 21 34 -6 28 -
30/09 kl 22 60 -5 55 -
30/09 kl 23 97 -6 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 144 168 172 179
Laveste vannstand 29 17 21 8 16
Avvik gult nivå -70 -59 -35 -31 -24
Avvik orange nivå -80 -69 -45 -41 -34
Avvik rødt nivå -90 -79 -55 -51 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm