Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 96 -2 94 -
21/04 kl 01 129 0 129 -
21/04 kl 02 149 -1 148 -
21/04 kl 03 152 0 152 -
21/04 kl 04 137 0 137 -
21/04 kl 05 108 1 109 -
21/04 kl 06 73 1 74 -
21/04 kl 07 40 0 40 -
21/04 kl 08 19 1 20 -
21/04 kl 09 15 0 15 -
21/04 kl 10 30 0 30 -
21/04 kl 11 59 0 59 -
21/04 kl 12 95 0 95 -
21/04 kl 13 129 0 129 -
21/04 kl 14 152 -1 151 -
21/04 kl 15 159 -1 158 -
21/04 kl 16 148 -2 146 -
21/04 kl 17 121 -3 118 -
21/04 kl 18 85 -3 82 -
21/04 kl 19 49 -3 46 -
21/04 kl 20 22 -4 18 -
21/04 kl 21 11 -5 6 -
21/04 kl 22 18 -5 13 -
21/04 kl 23 42 -4 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 157 156 158 143
Laveste vannstand 3 6 5 6 8
Avvik gult nivå -50 -39 -40 -38 -53
Avvik orange nivå -61 -50 -51 -49 -64
Avvik rødt nivå -69 -58 -59 -57 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm