Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 66 -22 44 -
24/08 kl 01 67 -21 46 -
24/08 kl 02 74 -21 53 -
24/08 kl 03 88 -21 67 -
24/08 kl 04 103 -21 82 -
24/08 kl 05 117 -22 95 -
24/08 kl 06 125 -22 103 -
24/08 kl 07 127 -22 105 -
24/08 kl 08 121 -22 99 -
24/08 kl 09 108 -22 86 -
24/08 kl 10 92 -22 70 -
24/08 kl 11 76 -22 54 -
24/08 kl 12 65 -22 43 -
24/08 kl 13 60 -22 38 -
24/08 kl 14 63 -22 41 -
24/08 kl 15 72 -22 50 -
24/08 kl 16 86 -22 64 -
24/08 kl 17 100 -22 78 -
24/08 kl 18 112 -21 91 -
24/08 kl 19 119 -22 97 -
24/08 kl 20 119 -22 97 -
24/08 kl 21 113 -21 92 -
24/08 kl 22 102 -22 80 -
24/08 kl 23 90 -21 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 121 111 105 102
Laveste vannstand 30 29 32 38 44
Avvik gult nivå -82 -75 -85 -91 -94
Avvik orange nivå -93 -86 -96 -102 -105
Avvik rødt nivå -101 -94 -104 -110 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm