Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 127 -1 126 -
08/12 kl 01 112 -2 110 -
08/12 kl 02 94 -1 93 -
08/12 kl 03 77 -1 76 -
08/12 kl 04 65 -1 64 -
08/12 kl 05 60 0 60 -
08/12 kl 06 65 -2 63 -
08/12 kl 07 77 -1 76 -
08/12 kl 08 93 -2 91 -
08/12 kl 09 110 -2 108 -
08/12 kl 10 124 -2 122 -
08/12 kl 11 130 -3 127 -
08/12 kl 12 129 -3 126 -
08/12 kl 13 119 -4 115 -
08/12 kl 14 104 -4 100 -
08/12 kl 15 88 -3 85 -
08/12 kl 16 75 -4 71 -
08/12 kl 17 69 -4 65 -
08/12 kl 18 72 -3 69 -
08/12 kl 19 84 -3 81 -
08/12 kl 20 100 -2 98 -
08/12 kl 21 118 -2 116 -
08/12 kl 22 133 -2 131 -
08/12 kl 23 140 0 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 134 134 140 141
Laveste vannstand 89 76 65 60 55
Avvik gult nivå -53 -62 -62 -56 -55
Avvik orange nivå -64 -73 -73 -67 -66
Avvik rødt nivå -72 -81 -81 -75 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm