Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 86 -11 75 -
20/06 kl 01 114 -11 103 -
20/06 kl 02 136 -11 125 -
20/06 kl 03 147 -11 136 -
20/06 kl 04 143 -11 132 -
20/06 kl 05 127 -12 115 -
20/06 kl 06 100 -11 89 -
20/06 kl 07 72 -12 60 -
20/06 kl 08 48 -11 37 -
20/06 kl 09 35 -12 23 -
20/06 kl 10 35 -12 23 -
20/06 kl 11 48 -12 36 -
20/06 kl 12 70 -12 58 -
20/06 kl 13 95 -12 83 -
20/06 kl 14 116 -12 104 -
20/06 kl 15 128 -13 115 -
20/06 kl 16 128 -13 115 -
20/06 kl 17 115 -14 101 -
20/06 kl 18 93 -13 80 -
20/06 kl 19 68 -14 54 -
20/06 kl 20 45 -14 31 -
20/06 kl 21 33 -14 19 -
20/06 kl 22 33 -14 19 -
20/06 kl 23 46 -14 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 136 136 136 131
Laveste vannstand 14 13 16 19 23
Avvik gult nivå -67 -60 -60 -60 -65
Avvik orange nivå -78 -71 -71 -71 -76
Avvik rødt nivå -86 -79 -79 -79 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm