Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 75 -6 69 -
22/04 kl 01 109 -5 104 -
22/04 kl 02 136 -5 131 -
22/04 kl 03 149 -6 143 -
22/04 kl 04 146 -5 141 -
22/04 kl 05 127 -7 120 -
22/04 kl 06 96 -6 90 -
22/04 kl 07 62 -7 55 -
22/04 kl 08 34 -7 27 -
22/04 kl 09 20 -7 13 -
22/04 kl 10 22 -9 13 -
22/04 kl 11 40 -8 32 -
22/04 kl 12 70 -9 61 -
22/04 kl 13 103 -10 93 -
22/04 kl 14 132 -10 122 -
22/04 kl 15 148 -10 138 -
22/04 kl 16 149 -11 138 -
22/04 kl 17 133 -11 122 -
22/04 kl 18 105 -11 94 -
22/04 kl 19 72 -12 60 -
22/04 kl 20 42 -11 31 -
22/04 kl 21 23 -11 12 -
22/04 kl 22 19 -11 8 -
22/04 kl 23 32 -11 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 157 156 158 143
Laveste vannstand 3 6 5 6 8
Avvik gult nivå -50 -39 -40 -38 -53
Avvik orange nivå -61 -50 -51 -49 -64
Avvik rødt nivå -69 -58 -59 -57 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm