Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 137 -5 132 -
01/10 kl 01 168 -7 161 -
01/10 kl 02 183 -4 179 -
01/10 kl 03 178 -6 172 -
01/10 kl 04 155 -5 150 -
01/10 kl 05 117 -4 113 -
01/10 kl 06 75 -4 71 -
01/10 kl 07 40 -2 38 -
01/10 kl 08 19 -2 17 -
01/10 kl 09 17 -1 16 -
01/10 kl 10 34 -1 33 -
01/10 kl 11 66 0 66 -
01/10 kl 12 104 1 105 -
01/10 kl 13 139 1 140 -
01/10 kl 14 161 1 162 -
01/10 kl 15 166 -1 165 -
01/10 kl 16 152 0 152 -
01/10 kl 17 124 0 124 -
01/10 kl 18 87 -1 86 -
01/10 kl 19 53 -1 52 -
01/10 kl 20 31 -3 28 -
01/10 kl 21 27 -1 26 -
01/10 kl 22 42 -3 39 -
01/10 kl 23 72 -2 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 133 144 168 172 179
Laveste vannstand 29 17 21 8 16
Avvik gult nivå -70 -59 -35 -31 -24
Avvik orange nivå -80 -69 -45 -41 -34
Avvik rødt nivå -90 -79 -55 -51 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm