Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 79 -21 58 -
25/08 kl 01 73 -21 52 -
25/08 kl 02 72 -21 51 -
25/08 kl 03 78 -21 57 -
25/08 kl 04 88 -21 67 -
25/08 kl 05 100 -21 79 -
25/08 kl 06 112 -21 91 -
25/08 kl 07 120 -21 99 -
25/08 kl 08 122 -21 101 -
25/08 kl 09 117 -20 97 -
25/08 kl 10 107 -20 87 -
25/08 kl 11 93 -20 73 -
25/08 kl 12 79 -20 59 -
25/08 kl 13 68 -19 49 -
25/08 kl 14 63 -19 44 -
25/08 kl 15 64 -18 46 -
25/08 kl 16 72 -17 55 -
25/08 kl 17 84 -18 66 -
25/08 kl 18 97 -17 80 -
25/08 kl 19 109 -17 92 -
25/08 kl 20 117 -18 99 -
25/08 kl 21 120 -18 102 -
25/08 kl 22 116 -18 98 -
25/08 kl 23 107 -18 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 121 111 105 102
Laveste vannstand 30 29 32 38 44
Avvik gult nivå -82 -75 -85 -91 -94
Avvik orange nivå -93 -86 -96 -102 -105
Avvik rødt nivå -101 -94 -104 -110 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm