Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 138 -1 137 -
09/12 kl 01 126 -1 125 -
09/12 kl 02 107 0 107 -
09/12 kl 03 87 1 88 -
09/12 kl 04 68 0 68 -
09/12 kl 05 56 1 57 -
09/12 kl 06 54 1 55 -
09/12 kl 07 62 1 63 -
09/12 kl 08 79 2 81 -
09/12 kl 09 99 2 101 -
09/12 kl 10 119 3 122 -
09/12 kl 11 133 2 135 -
09/12 kl 12 138 3 141 -
09/12 kl 13 133 3 136 -
09/12 kl 14 119 1 120 -
09/12 kl 15 100 3 103 -
09/12 kl 16 82 1 83 -
09/12 kl 17 68 1 69 -
09/12 kl 18 64 1 65 -
09/12 kl 19 70 -1 69 -
09/12 kl 20 85 1 86 -
09/12 kl 21 105 -2 103 -
09/12 kl 22 126 -1 125 -
09/12 kl 23 140 -1 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 134 134 140 141
Laveste vannstand 89 76 65 60 55
Avvik gult nivå -53 -62 -62 -56 -55
Avvik orange nivå -64 -73 -73 -67 -66
Avvik rødt nivå -72 -81 -81 -75 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm