Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 70 -14 56 -
21/06 kl 01 97 -14 83 -
21/06 kl 02 123 -14 109 -
21/06 kl 03 140 -14 126 -
21/06 kl 04 145 -14 131 -
21/06 kl 05 137 -14 123 -
21/06 kl 06 117 -14 103 -
21/06 kl 07 91 -14 77 -
21/06 kl 08 65 -14 51 -
21/06 kl 09 45 -14 31 -
21/06 kl 10 37 -14 23 -
21/06 kl 11 41 -13 28 -
21/06 kl 12 57 -13 44 -
21/06 kl 13 79 -12 67 -
21/06 kl 14 100 -12 88 -
21/06 kl 15 117 -12 105 -
21/06 kl 16 124 -12 112 -
21/06 kl 17 120 -12 108 -
21/06 kl 18 105 -12 93 -
21/06 kl 19 84 -11 73 -
21/06 kl 20 61 -11 50 -
21/06 kl 21 43 -11 32 -
21/06 kl 22 36 -11 25 -
21/06 kl 23 41 -11 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 136 136 136 131
Laveste vannstand 14 13 16 19 23
Avvik gult nivå -67 -60 -60 -60 -65
Avvik orange nivå -78 -71 -71 -71 -76
Avvik rødt nivå -86 -79 -79 -79 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm