Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 62 -27 35 34
18/04 kl 02 66 -29 37 35
18/04 kl 03 70 -32 38 37
18/04 kl 04 73 -32 41 43
18/04 kl 05 72 -33 39 43
18/04 kl 06 63 -33 30 34
18/04 kl 07 51 -33 18 23
18/04 kl 08 41 -34 7 14
18/04 kl 09 35 -31 4 9
18/04 kl 10 33 -31 2 5
18/04 kl 11 37 -32 5 7
18/04 kl 12 46 -30 16 16
18/04 kl 13 55 -29 26 24
18/04 kl 14 60 -29 31 28
18/04 kl 15 65 -28 37 30
18/04 kl 16 70 -29 41 36
18/04 kl 17 73 -27 46 41
18/04 kl 18 68 -27 41 40
18/04 kl 19 58 -29 29 32
18/04 kl 20 48 -28 20 24
18/04 kl 21 41 -26 15 18
18/04 kl 22 39 -25 14 14
18/04 kl 23 42 -22 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 51 56 59 62
Laveste vannstand 2 10 21 29 32
Avvik gult nivå -124 -119 -114 -111 -108
Avvik orange nivå -144 -139 -134 -131 -128
Avvik rødt nivå -162 -157 -152 -149 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm