Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 83 20 103 95
27/09 kl 14 89 16 105 101
27/09 kl 15 93 21 114 107
27/09 kl 16 93 21 114 107
27/09 kl 17 85 21 106 101
27/09 kl 18 72 20 92 90
27/09 kl 19 60 18 78 77
27/09 kl 20 51 15 66 67
27/09 kl 21 48 13 61 59
27/09 kl 22 51 14 65 58
27/09 kl 23 59 16 75 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 117 131 137 120
Laveste vannstand 61 57 74 73 67
Avvik gult nivå -65 -62 -48 -42 -59
Avvik orange nivå -91 -88 -74 -68 -85
Avvik rødt nivå -101 -98 -84 -78 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm