Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 89 42 131 137
05/12 kl 14 85 43 128 133
05/12 kl 15 78 42 120 125
05/12 kl 16 70 43 113 115
05/12 kl 17 65 45 110 107
05/12 kl 18 61 45 106 104
05/12 kl 19 61 41 102 103
05/12 kl 20 63 37 100 103
05/12 kl 21 66 39 105 105
05/12 kl 22 73 40 113 113
05/12 kl 23 79 40 119 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 131 131 111 137
Laveste vannstand 100 68 79 61 36
Avvik gult nivå -39 -39 -39 -59 -33
Avvik orange nivå -59 -59 -59 -79 -53
Avvik rødt nivå -77 -77 -77 -97 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm