Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 56 4 60 60
17/06 kl 02 59 3 62 66
17/06 kl 03 61 1 62 68
17/06 kl 04 66 1 67 74
17/06 kl 05 74 2 76 83
17/06 kl 06 77 3 80 86
17/06 kl 07 72 3 75 81
17/06 kl 08 65 4 69 71
17/06 kl 09 58 5 63 62
17/06 kl 10 52 6 58 55
17/06 kl 11 48 5 53 50
17/06 kl 12 49 3 52 50
17/06 kl 13 53 3 56 56
17/06 kl 14 57 2 59 -
17/06 kl 15 59 -2 57 -
17/06 kl 16 63 -3 60 -
17/06 kl 17 70 -2 68 -
17/06 kl 18 75 -1 74 -
17/06 kl 19 73 -4 69 -
17/06 kl 20 66 -5 61 -
17/06 kl 21 59 -4 55 -
17/06 kl 22 53 -6 47 -
17/06 kl 23 49 -7 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 79 81 93 86
Laveste vannstand 42 44 53 64 63
Avvik gult nivå -90 -91 -89 -77 -84
Avvik orange nivå -110 -111 -109 -97 -104
Avvik rødt nivå -128 -129 -127 -115 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm