Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 70 5 75 74
21/08 kl 14 65 5 70 68
21/08 kl 15 61 3 64 66
21/08 kl 16 63 2 65 68
21/08 kl 17 66 4 70 72
21/08 kl 18 70 2 72 74
21/08 kl 19 72 0 72 74
21/08 kl 20 77 0 77 79
21/08 kl 21 84 2 86 87
21/08 kl 22 88 1 89 89
21/08 kl 23 86 1 87 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 97 103 98 88
Laveste vannstand 64 62 76 53 51
Avvik gult nivå -81 -73 -67 -72 -82
Avvik orange nivå -101 -93 -87 -92 -102
Avvik rødt nivå -119 -111 -105 -110 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm