Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 49 -5 44 -
18/06 kl 01 53 -4 49 -
18/06 kl 02 58 -4 54 -
18/06 kl 03 59 -2 57 -
18/06 kl 04 61 -1 60 -
18/06 kl 05 66 -2 64 -
18/06 kl 06 73 -3 70 -
18/06 kl 07 74 -1 73 -
18/06 kl 08 69 1 70 -
18/06 kl 09 63 0 63 -
18/06 kl 10 57 0 57 -
18/06 kl 11 52 3 55 -
18/06 kl 12 50 5 55 -
18/06 kl 13 52 5 57 -
18/06 kl 14 58 5 63 -
18/06 kl 15 60 4 64 -
18/06 kl 16 61 6 67 -
18/06 kl 17 66 5 71 -
18/06 kl 18 72 3 75 -
18/06 kl 19 75 4 79 -
18/06 kl 20 71 6 77 -
18/06 kl 21 64 7 71 -
18/06 kl 22 58 6 64 -
18/06 kl 23 52 5 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 79 81 93 86
Laveste vannstand 42 44 53 64 63
Avvik gult nivå -90 -91 -89 -77 -84
Avvik orange nivå -110 -111 -109 -97 -104
Avvik rødt nivå -128 -129 -127 -115 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm