Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 92 3 95 95
24/08 kl 01 89 2 91 89
24/08 kl 02 82 4 86 79
24/08 kl 03 73 2 75 67
24/08 kl 04 65 -2 63 58
24/08 kl 05 59 -3 56 50
24/08 kl 06 58 -3 55 49
24/08 kl 07 60 -4 56 49
24/08 kl 08 62 -8 54 53
24/08 kl 09 66 -8 58 58
24/08 kl 10 72 -6 66 67
24/08 kl 11 81 -8 73 75
24/08 kl 12 86 -10 76 79
24/08 kl 13 86 -8 78 78
24/08 kl 14 82 -6 76 72
24/08 kl 15 75 -9 66 63
24/08 kl 16 67 -9 58 51
24/08 kl 17 61 -6 55 44
24/08 kl 18 59 -6 53 44
24/08 kl 19 61 -7 54 48
24/08 kl 20 64 -7 57 53
24/08 kl 21 68 -3 65 -
24/08 kl 22 75 -3 72 -
24/08 kl 23 85 -4 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 95 92 86 90
Laveste vannstand 72 53 50 44 49
Avvik gult nivå -74 -75 -78 -84 -80
Avvik orange nivå -94 -95 -98 -104 -100
Avvik rødt nivå -112 -113 -116 -122 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm