Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 66 25 91 -
21/01 kl 01 73 27 100 -
21/01 kl 02 80 27 107 -
21/01 kl 03 81 30 111 -
21/01 kl 04 75 32 107 -
21/01 kl 05 66 31 97 -
21/01 kl 06 56 30 86 -
21/01 kl 07 48 29 77 -
21/01 kl 08 45 32 77 -
21/01 kl 09 48 31 79 -
21/01 kl 10 54 25 79 -
21/01 kl 11 61 23 84 -
21/01 kl 12 67 21 88 -
21/01 kl 13 75 15 90 -
21/01 kl 14 84 9 93 -
21/01 kl 15 88 8 96 -
21/01 kl 16 85 14 99 -
21/01 kl 17 77 15 92 -
21/01 kl 18 67 11 78 -
21/01 kl 19 58 14 72 -
21/01 kl 20 51 19 70 -
21/01 kl 21 49 14 63 -
21/01 kl 22 51 10 61 -
21/01 kl 23 56 13 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 111 95 101 110
Laveste vannstand 55 61 52 53 77
Avvik gult nivå -70 -59 -75 -69 -60
Avvik orange nivå -90 -79 -95 -89 -80
Avvik rødt nivå -108 -97 -113 -107 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm