Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 68 12 80 71
28/09 kl 01 77 16 93 80
28/09 kl 02 83 19 102 84
28/09 kl 03 88 12 100 91
28/09 kl 04 91 7 98 95
28/09 kl 05 87 6 93 -
28/09 kl 06 78 16 94 -
28/09 kl 07 66 11 77 -
28/09 kl 08 57 7 64 -
28/09 kl 09 52 5 57 -
28/09 kl 10 54 17 71 -
28/09 kl 11 61 15 76 -
28/09 kl 12 71 13 84 -
28/09 kl 13 80 17 97 -
28/09 kl 14 85 27 112 -
28/09 kl 15 90 27 117 -
28/09 kl 16 93 18 111 -
28/09 kl 17 91 19 110 -
28/09 kl 18 82 30 112 -
28/09 kl 19 68 25 93 -
28/09 kl 20 57 15 72 -
28/09 kl 21 51 18 69 -
28/09 kl 22 50 26 76 -
28/09 kl 23 54 21 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 117 131 137 120
Laveste vannstand 61 57 74 73 67
Avvik gult nivå -65 -62 -48 -42 -59
Avvik orange nivå -91 -88 -74 -68 -85
Avvik rødt nivå -101 -98 -84 -78 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm