Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 50 -23 27 -
19/04 kl 01 60 -21 39 -
19/04 kl 02 65 -20 45 -
19/04 kl 03 66 -22 44 -
19/04 kl 04 69 -21 48 -
19/04 kl 05 72 -21 51 -
19/04 kl 06 69 -21 48 -
19/04 kl 07 60 -22 38 -
19/04 kl 08 48 -25 23 -
19/04 kl 09 40 -23 17 -
19/04 kl 10 36 -23 13 -
19/04 kl 11 36 -26 10 -
19/04 kl 12 42 -26 16 -
19/04 kl 13 51 -23 28 -
19/04 kl 14 58 -21 37 -
19/04 kl 15 60 -21 39 -
19/04 kl 16 63 -22 41 -
19/04 kl 17 68 -20 48 -
19/04 kl 18 70 -19 51 -
19/04 kl 19 64 -23 41 -
19/04 kl 20 53 -24 29 -
19/04 kl 21 45 -21 24 -
19/04 kl 22 41 -21 20 -
19/04 kl 23 40 -23 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 51 56 59 62
Laveste vannstand 2 10 21 29 32
Avvik gult nivå -124 -119 -114 -111 -108
Avvik orange nivå -144 -139 -134 -131 -128
Avvik rødt nivå -162 -157 -152 -149 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm