Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 48 7 55 -
19/06 kl 01 50 7 57 -
19/06 kl 02 55 6 61 -
19/06 kl 03 58 7 65 -
19/06 kl 04 59 6 65 -
19/06 kl 05 61 6 67 -
19/06 kl 06 67 3 70 -
19/06 kl 07 73 2 75 -
19/06 kl 08 72 3 75 -
19/06 kl 09 66 3 69 -
19/06 kl 10 62 1 63 -
19/06 kl 11 56 0 56 -
19/06 kl 12 52 2 54 -
19/06 kl 13 51 2 53 -
19/06 kl 14 55 -1 54 -
19/06 kl 15 60 -1 59 -
19/06 kl 16 62 2 64 -
19/06 kl 17 63 2 65 -
19/06 kl 18 67 -1 66 -
19/06 kl 19 74 2 76 -
19/06 kl 20 74 7 81 -
19/06 kl 21 69 8 77 -
19/06 kl 22 63 8 71 -
19/06 kl 23 56 11 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 79 81 93 86
Laveste vannstand 42 44 53 64 63
Avvik gult nivå -90 -91 -89 -77 -84
Avvik orange nivå -110 -111 -109 -97 -104
Avvik rødt nivå -128 -129 -127 -115 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm