Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 45 -23 22 -
20/04 kl 01 54 -20 34 -
20/04 kl 02 63 -18 45 -
20/04 kl 03 65 -20 45 -
20/04 kl 04 65 -19 46 -
20/04 kl 05 68 -18 50 -
20/04 kl 06 71 -19 52 -
20/04 kl 07 66 -19 47 -
20/04 kl 08 57 -19 38 -
20/04 kl 09 47 -18 29 -
20/04 kl 10 41 -17 24 -
20/04 kl 11 38 -17 21 -
20/04 kl 12 39 -15 24 -
20/04 kl 13 46 -13 33 -
20/04 kl 14 55 -13 42 -
20/04 kl 15 59 -14 45 -
20/04 kl 16 59 -13 46 -
20/04 kl 17 62 -11 51 -
20/04 kl 18 67 -11 56 -
20/04 kl 19 67 -12 55 -
20/04 kl 20 60 -11 49 -
20/04 kl 21 50 -10 40 -
20/04 kl 22 44 -11 33 -
20/04 kl 23 41 -13 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 51 56 59 62
Laveste vannstand 2 10 21 29 32
Avvik gult nivå -124 -119 -114 -111 -108
Avvik orange nivå -144 -139 -134 -131 -128
Avvik rødt nivå -162 -157 -152 -149 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm