Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 61 16 77 -
22/01 kl 01 66 16 82 -
22/01 kl 02 74 10 84 -
22/01 kl 03 80 13 93 -
22/01 kl 04 80 15 95 -
22/01 kl 05 74 11 85 -
22/01 kl 06 64 12 76 -
22/01 kl 07 55 11 66 -
22/01 kl 08 48 9 57 -
22/01 kl 09 46 6 52 -
22/01 kl 10 49 5 54 -
22/01 kl 11 56 5 61 -
22/01 kl 12 63 3 66 -
22/01 kl 13 68 2 70 -
22/01 kl 14 75 6 81 -
22/01 kl 15 82 7 89 -
22/01 kl 16 86 3 89 -
22/01 kl 17 83 2 85 -
22/01 kl 18 74 4 78 -
22/01 kl 19 65 2 67 -
22/01 kl 20 57 1 58 -
22/01 kl 21 51 1 52 -
22/01 kl 22 50 3 53 -
22/01 kl 23 54 4 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 111 95 101 110
Laveste vannstand 55 61 52 53 77
Avvik gult nivå -70 -59 -75 -69 -60
Avvik orange nivå -90 -79 -95 -89 -80
Avvik rødt nivå -108 -97 -113 -107 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm