Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 63 11 74 -
29/09 kl 01 73 16 89 -
29/09 kl 02 79 28 107 -
29/09 kl 03 83 21 104 -
29/09 kl 04 87 15 102 -
29/09 kl 05 88 28 116 -
29/09 kl 06 84 39 123 -
29/09 kl 07 73 32 105 -
29/09 kl 08 62 29 91 -
29/09 kl 09 55 40 95 -
29/09 kl 10 53 43 96 -
29/09 kl 11 56 39 95 -
29/09 kl 12 65 35 100 -
29/09 kl 13 76 42 118 -
29/09 kl 14 84 44 128 -
29/09 kl 15 87 39 126 -
29/09 kl 16 90 38 128 -
29/09 kl 17 93 40 133 -
29/09 kl 18 89 40 129 -
29/09 kl 19 78 41 119 -
29/09 kl 20 65 39 104 -
29/09 kl 21 57 41 98 -
29/09 kl 22 52 44 96 -
29/09 kl 23 53 46 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 116 133 136 120
Laveste vannstand 61 58 74 72 65
Avvik gult nivå -65 -63 -46 -43 -59
Avvik orange nivå -91 -89 -72 -69 -85
Avvik rødt nivå -101 -99 -82 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm