Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 92 6 98 -
24/08 kl 01 89 4 93 -
24/08 kl 02 82 5 87 -
24/08 kl 03 73 4 77 -
24/08 kl 04 65 4 69 -
24/08 kl 05 59 1 60 -
24/08 kl 06 58 -1 57 -
24/08 kl 07 60 -1 59 -
24/08 kl 08 62 -3 59 -
24/08 kl 09 66 -4 62 -
24/08 kl 10 72 -4 68 -
24/08 kl 11 81 -6 75 -
24/08 kl 12 86 -7 79 -
24/08 kl 13 86 -6 80 -
24/08 kl 14 82 -5 77 -
24/08 kl 15 75 -7 68 -
24/08 kl 16 67 -7 60 -
24/08 kl 17 61 -6 55 -
24/08 kl 18 59 -6 53 -
24/08 kl 19 61 -8 53 -
24/08 kl 20 64 -9 55 -
24/08 kl 21 68 -8 60 -
24/08 kl 22 75 -7 68 -
24/08 kl 23 85 -8 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 97 103 98 88
Laveste vannstand 64 62 76 53 51
Avvik gult nivå -81 -73 -67 -72 -82
Avvik orange nivå -101 -93 -87 -92 -102
Avvik rødt nivå -119 -111 -105 -110 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm