Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 41 -12 29 -
21/04 kl 01 47 -12 35 -
21/04 kl 02 57 -14 43 -
21/04 kl 03 64 -13 51 -
21/04 kl 04 64 -11 53 -
21/04 kl 05 64 -12 52 -
21/04 kl 06 68 -12 56 -
21/04 kl 07 70 -13 57 -
21/04 kl 08 65 -10 55 -
21/04 kl 09 55 -11 44 -
21/04 kl 10 48 -13 35 -
21/04 kl 11 43 -11 32 -
21/04 kl 12 40 -9 31 -
21/04 kl 13 42 -10 32 -
21/04 kl 14 50 -9 41 -
21/04 kl 15 58 -9 49 -
21/04 kl 16 58 -8 50 -
21/04 kl 17 58 -9 49 -
21/04 kl 18 62 -11 51 -
21/04 kl 19 66 -7 59 -
21/04 kl 20 65 -9 56 -
21/04 kl 21 57 -11 46 -
21/04 kl 22 49 -9 40 -
21/04 kl 23 44 -8 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 51 56 59 62
Laveste vannstand 2 10 21 29 32
Avvik gult nivå -124 -119 -114 -111 -108
Avvik orange nivå -144 -139 -134 -131 -128
Avvik rødt nivå -162 -157 -152 -149 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm