Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 51 15 66 -
20/06 kl 01 48 16 64 -
20/06 kl 02 50 14 64 -
20/06 kl 03 55 16 71 -
20/06 kl 04 58 16 74 -
20/06 kl 05 58 14 72 -
20/06 kl 06 62 14 76 -
20/06 kl 07 68 14 82 -
20/06 kl 08 72 14 86 -
20/06 kl 09 70 15 85 -
20/06 kl 10 66 17 83 -
20/06 kl 11 61 20 81 -
20/06 kl 12 56 21 77 -
20/06 kl 13 52 20 72 -
20/06 kl 14 53 22 75 -
20/06 kl 15 58 22 80 -
20/06 kl 16 62 19 81 -
20/06 kl 17 63 20 83 -
20/06 kl 18 65 20 85 -
20/06 kl 19 70 18 88 -
20/06 kl 20 75 18 93 -
20/06 kl 21 74 16 90 -
20/06 kl 22 68 16 84 -
20/06 kl 23 62 15 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 79 81 93 86
Laveste vannstand 42 44 53 64 63
Avvik gult nivå -90 -91 -89 -77 -84
Avvik orange nivå -110 -111 -109 -97 -104
Avvik rødt nivå -128 -129 -127 -115 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm