Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 59 46 105 -
30/09 kl 01 69 46 115 -
30/09 kl 02 77 47 124 -
30/09 kl 03 81 46 127 -
30/09 kl 04 82 46 128 -
30/09 kl 05 86 45 131 -
30/09 kl 06 87 49 136 -
30/09 kl 07 80 48 128 -
30/09 kl 08 69 44 113 -
30/09 kl 09 60 41 101 -
30/09 kl 10 55 42 97 -
30/09 kl 11 55 41 96 -
30/09 kl 12 60 41 101 -
30/09 kl 13 71 41 112 -
30/09 kl 14 81 38 119 -
30/09 kl 15 86 31 117 -
30/09 kl 16 87 24 111 -
30/09 kl 17 91 18 109 -
30/09 kl 18 93 22 115 -
30/09 kl 19 88 20 108 -
30/09 kl 20 75 17 92 -
30/09 kl 21 64 20 84 -
30/09 kl 22 58 19 77 -
30/09 kl 23 55 17 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 116 133 136 120
Laveste vannstand 61 58 74 72 65
Avvik gult nivå -65 -63 -46 -43 -59
Avvik orange nivå -91 -89 -72 -69 -85
Avvik rødt nivå -101 -99 -82 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm