Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 75 8 83 -
08/12 kl 01 80 7 87 -
08/12 kl 02 84 6 90 -
08/12 kl 03 85 7 92 -
08/12 kl 04 82 4 86 -
08/12 kl 05 75 4 79 -
08/12 kl 06 67 3 70 -
08/12 kl 07 62 2 64 -
08/12 kl 08 59 2 61 -
08/12 kl 09 59 4 63 -
08/12 kl 10 63 8 71 -
08/12 kl 11 69 12 81 -
08/12 kl 12 76 19 95 -
08/12 kl 13 82 24 106 -
08/12 kl 14 87 23 110 -
08/12 kl 15 89 22 111 -
08/12 kl 16 88 21 109 -
08/12 kl 17 82 21 103 -
08/12 kl 18 73 13 86 -
08/12 kl 19 66 13 79 -
08/12 kl 20 61 23 84 -
08/12 kl 21 60 31 91 -
08/12 kl 22 61 34 95 -
08/12 kl 23 65 38 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 131 131 111 137
Laveste vannstand 100 68 79 61 36
Avvik gult nivå -39 -39 -39 -59 -33
Avvik orange nivå -59 -59 -59 -79 -53
Avvik rødt nivå -77 -77 -77 -97 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm