Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 58 22 80 -
24/01 kl 01 64 24 88 -
24/01 kl 02 67 26 93 -
24/01 kl 03 70 26 96 -
24/01 kl 04 75 28 103 -
24/01 kl 05 78 32 110 -
24/01 kl 06 75 32 107 -
24/01 kl 07 66 32 98 -
24/01 kl 08 58 33 91 -
24/01 kl 09 51 33 84 -
24/01 kl 10 48 33 81 -
24/01 kl 11 49 28 77 -
24/01 kl 12 55 29 84 -
24/01 kl 13 62 29 91 -
24/01 kl 14 67 26 93 -
24/01 kl 15 69 27 96 -
24/01 kl 16 73 26 99 -
24/01 kl 17 78 26 104 -
24/01 kl 18 79 26 105 -
24/01 kl 19 73 27 100 -
24/01 kl 20 66 28 94 -
24/01 kl 21 59 26 85 -
24/01 kl 22 54 26 80 -
24/01 kl 23 53 28 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 111 95 101 110
Laveste vannstand 55 61 52 53 77
Avvik gult nivå -70 -59 -75 -69 -60
Avvik orange nivå -90 -79 -95 -89 -80
Avvik rødt nivå -108 -97 -113 -107 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm