Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 57 15 72 -
01/10 kl 01 64 17 81 -
01/10 kl 02 75 19 94 -
01/10 kl 03 80 12 92 -
01/10 kl 04 81 10 91 -
01/10 kl 05 82 13 95 -
01/10 kl 06 85 11 96 -
01/10 kl 07 85 8 93 -
01/10 kl 08 77 8 85 -
01/10 kl 09 66 10 76 -
01/10 kl 10 60 9 69 -
01/10 kl 11 57 8 65 -
01/10 kl 12 58 10 68 -
01/10 kl 13 64 14 78 -
01/10 kl 14 76 15 91 -
01/10 kl 15 85 15 100 -
01/10 kl 16 87 21 108 -
01/10 kl 17 88 26 114 -
01/10 kl 18 92 27 119 -
01/10 kl 19 93 27 120 -
01/10 kl 20 86 31 117 -
01/10 kl 21 75 36 111 -
01/10 kl 22 66 37 103 -
01/10 kl 23 61 36 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 114 116 133 136 120
Laveste vannstand 61 58 74 72 65
Avvik gult nivå -65 -63 -46 -43 -59
Avvik orange nivå -91 -89 -72 -69 -85
Avvik rødt nivå -101 -99 -82 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm