Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 55 13 68 -
21/06 kl 01 50 15 65 -
21/06 kl 02 48 15 63 -
21/06 kl 03 51 14 65 -
21/06 kl 04 55 15 70 -
21/06 kl 05 57 15 72 -
21/06 kl 06 58 14 72 -
21/06 kl 07 64 14 78 -
21/06 kl 08 70 12 82 -
21/06 kl 09 72 12 84 -
21/06 kl 10 70 13 83 -
21/06 kl 11 66 11 77 -
21/06 kl 12 60 11 71 -
21/06 kl 13 55 12 67 -
21/06 kl 14 52 13 65 -
21/06 kl 15 54 14 68 -
21/06 kl 16 58 13 71 -
21/06 kl 17 61 12 73 -
21/06 kl 18 63 14 77 -
21/06 kl 19 67 10 77 -
21/06 kl 20 73 11 84 -
21/06 kl 21 76 10 86 -
21/06 kl 22 73 9 82 -
21/06 kl 23 67 10 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 79 81 93 86
Laveste vannstand 42 44 53 64 63
Avvik gult nivå -90 -91 -89 -77 -84
Avvik orange nivå -110 -111 -109 -97 -104
Avvik rødt nivå -128 -129 -127 -115 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm