Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 41 -9 32 -
22/04 kl 01 42 -10 32 -
22/04 kl 02 49 -10 39 -
22/04 kl 03 58 -7 51 -
22/04 kl 04 62 -8 54 -
22/04 kl 05 61 -9 52 -
22/04 kl 06 63 -7 56 -
22/04 kl 07 68 -6 62 -
22/04 kl 08 69 -8 61 -
22/04 kl 09 64 -5 59 -
22/04 kl 10 55 -4 51 -
22/04 kl 11 50 -5 45 -
22/04 kl 12 45 -5 40 -
22/04 kl 13 42 -3 39 -
22/04 kl 14 45 0 45 -
22/04 kl 15 53 -3 50 -
22/04 kl 16 57 -4 53 -
22/04 kl 17 56 0 56 -
22/04 kl 18 57 -1 56 -
22/04 kl 19 63 -5 58 -
22/04 kl 20 66 -4 62 -
22/04 kl 21 64 -2 62 -
22/04 kl 22 56 -1 55 -
22/04 kl 23 50 -3 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 51 56 59 62
Laveste vannstand 2 10 21 29 32
Avvik gult nivå -124 -119 -114 -111 -108
Avvik orange nivå -144 -139 -134 -131 -128
Avvik rødt nivå -162 -157 -152 -149 -146
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm