Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 79 -8 71 -
27/08 kl 01 88 -6 82 -
27/08 kl 02 94 -4 90 -
27/08 kl 03 94 -4 90 -
27/08 kl 04 88 -4 84 -
27/08 kl 05 78 -4 74 -
27/08 kl 06 67 -3 64 -
27/08 kl 07 59 -5 54 -
27/08 kl 08 54 -5 49 -
27/08 kl 09 55 -2 53 -
27/08 kl 10 59 0 59 -
27/08 kl 11 66 -1 65 -
27/08 kl 12 73 -2 71 -
27/08 kl 13 82 -2 80 -
27/08 kl 14 89 -2 87 -
27/08 kl 15 92 -3 89 -
27/08 kl 16 89 -3 86 -
27/08 kl 17 81 -2 79 -
27/08 kl 18 71 -2 69 -
27/08 kl 19 63 -2 61 -
27/08 kl 20 57 -4 53 -
27/08 kl 21 56 -3 53 -
27/08 kl 22 60 -4 56 -
27/08 kl 23 66 -5 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 95 92 86 90
Laveste vannstand 72 53 50 44 49
Avvik gult nivå -74 -75 -78 -84 -80
Avvik orange nivå -94 -95 -98 -104 -100
Avvik rødt nivå -112 -113 -116 -122 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm