Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/07 kl 00 18 2 20 -
16/07 kl 01 24 -1 23 -
16/07 kl 02 24 -4 20 -
16/07 kl 03 21 1 22 -
16/07 kl 04 15 0 15 -
16/07 kl 05 6 -5 1 -
16/07 kl 06 -2 -7 -9 -
16/07 kl 07 -8 -5 -13 -
16/07 kl 08 -11 -2 -13 -
16/07 kl 09 -12 -3 -15 -
16/07 kl 10 -9 -3 -12 -
16/07 kl 11 -2 -4 -6 -
16/07 kl 12 8 -3 5 -
16/07 kl 13 16 -5 11 -
16/07 kl 14 21 -3 18 -
16/07 kl 15 21 -2 19 -
16/07 kl 16 16 4 20 -
16/07 kl 17 8 4 12 -
16/07 kl 18 -1 10 9 -
16/07 kl 19 -7 13 6 -
16/07 kl 20 -9 17 8 -
16/07 kl 21 -8 18 10 -
16/07 kl 22 -5 17 12 -
16/07 kl 23 2 8 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 23 23 38 35 29
Laveste vannstand -10 -15 -9 -17 -17
Avvik gult nivå -88 -88 -73 -76 -82
Avvik orange nivå -119 -119 -104 -107 -113
Avvik rødt nivå -135 -135 -120 -123 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm