Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/07 kl 01 59 18 77 59
23/07 kl 02 65 11 76 65
23/07 kl 03 72 3 75 73
23/07 kl 04 74 15 89 76
23/07 kl 05 75 14 89 79
23/07 kl 06 81 6 87 86
23/07 kl 07 86 8 94 94
23/07 kl 08 84 13 97 94
23/07 kl 09 76 9 85 84
23/07 kl 10 68 5 73 73
23/07 kl 11 63 4 67 64
23/07 kl 12 59 10 69 57
23/07 kl 13 59 8 67 -
23/07 kl 14 64 3 67 -
23/07 kl 15 73 5 78 -
23/07 kl 16 78 10 88 -
23/07 kl 17 78 6 84 -
23/07 kl 18 82 3 85 -
23/07 kl 19 88 9 97 -
23/07 kl 20 88 14 102 -
23/07 kl 21 79 7 86 -
23/07 kl 22 68 6 74 -
23/07 kl 23 61 12 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 92 105 113 107
Laveste vannstand 67 58 55 55 63
Avvik gult nivå -81 -91 -78 -70 -76
Avvik orange nivå -112 -122 -109 -101 -107
Avvik rødt nivå -128 -138 -125 -117 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm