Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 82 13 95 94
20/01 kl 02 83 14 97 97
20/01 kl 03 77 13 90 92
20/01 kl 04 67 13 80 84
20/01 kl 05 57 14 71 75
20/01 kl 06 48 12 60 65
20/01 kl 07 44 8 52 60
20/01 kl 08 47 7 54 61
20/01 kl 09 54 9 63 66
20/01 kl 10 61 9 70 72
20/01 kl 11 66 9 75 79
20/01 kl 12 75 10 85 87
20/01 kl 13 85 11 96 100
20/01 kl 14 90 11 101 -
20/01 kl 15 88 13 101 -
20/01 kl 16 80 16 96 -
20/01 kl 17 70 19 89 -
20/01 kl 18 60 18 78 -
20/01 kl 19 52 20 72 -
20/01 kl 20 48 21 69 -
20/01 kl 21 50 21 71 -
20/01 kl 22 55 20 75 -
20/01 kl 23 59 21 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 112 96 102 110
Laveste vannstand 52 61 49 52 75
Avvik gult nivå -72 -61 -77 -71 -63
Avvik orange nivå -96 -85 -101 -95 -87
Avvik rødt nivå -124 -113 -129 -123 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm