Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 57 3 60 58
17/06 kl 02 59 3 62 65
17/06 kl 03 59 1 60 66
17/06 kl 04 64 0 64 70
17/06 kl 05 74 1 75 81
17/06 kl 06 78 3 81 87
17/06 kl 07 73 3 76 82
17/06 kl 08 66 3 69 72
17/06 kl 09 60 4 64 63
17/06 kl 10 54 6 60 56
17/06 kl 11 48 5 53 52
17/06 kl 12 48 3 51 51
17/06 kl 13 53 3 56 56
17/06 kl 14 58 2 60 63
17/06 kl 15 58 -2 56 -
17/06 kl 16 61 -4 57 -
17/06 kl 17 70 -2 68 -
17/06 kl 18 78 -2 76 -
17/06 kl 19 75 -4 71 -
17/06 kl 20 67 -6 61 -
17/06 kl 21 61 -5 56 -
17/06 kl 22 55 -7 48 -
17/06 kl 23 50 -8 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 82 84 94 88
Laveste vannstand 42 42 52 62 61
Avvik gult nivå -92 -91 -89 -79 -85
Avvik orange nivå -116 -115 -113 -103 -109
Avvik rødt nivå -144 -143 -141 -131 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm