Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 56 -30 26 25
18/04 kl 14 61 -30 31 30
18/04 kl 15 65 -29 36 29
18/04 kl 16 71 -30 41 34
18/04 kl 17 76 -28 48 43
18/04 kl 18 71 -28 43 44
18/04 kl 19 59 -30 29 33
18/04 kl 20 48 -29 19 24
18/04 kl 21 42 -27 15 19
18/04 kl 22 39 -25 14 15
18/04 kl 23 41 -23 18 11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 53 60 59 63
Laveste vannstand 14 10 19 29 27
Avvik gult nivå -125 -120 -113 -114 -110
Avvik orange nivå -149 -144 -137 -138 -134
Avvik rødt nivå -177 -172 -165 -166 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm