Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 81 15 96 93
23/08 kl 14 76 15 91 86
23/08 kl 15 70 15 85 77
23/08 kl 16 63 14 77 67
23/08 kl 17 59 13 72 66
23/08 kl 18 62 10 72 67
23/08 kl 19 66 7 73 69
23/08 kl 20 67 6 73 72
23/08 kl 21 71 6 77 76
23/08 kl 22 80 5 85 87
23/08 kl 23 89 5 94 97

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 95 93 86 90
Laveste vannstand 72 53 50 42 49
Avvik gult nivå -77 -78 -80 -87 -83
Avvik orange nivå -101 -102 -104 -111 -107
Avvik rødt nivå -129 -130 -132 -139 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm