Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 83 21 104 97
27/09 kl 14 89 17 106 99
27/09 kl 15 95 22 117 108
27/09 kl 16 96 22 118 114
27/09 kl 17 89 22 111 106
27/09 kl 18 76 21 97 94
27/09 kl 19 62 19 81 83
27/09 kl 20 53 16 69 70
27/09 kl 21 48 14 62 62
27/09 kl 22 50 15 65 55
27/09 kl 23 57 17 74 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 118 137 140 125
Laveste vannstand 62 59 74 75 69
Avvik gult nivå -65 -65 -46 -43 -58
Avvik orange nivå -96 -96 -77 -74 -89
Avvik rødt nivå -112 -112 -93 -90 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm