Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/06 kl 00 62 9 71 -
22/06 kl 01 65 4 69 -
22/06 kl 02 69 5 74 -
22/06 kl 03 70 14 84 -
22/06 kl 04 74 15 89 -
22/06 kl 05 80 7 87 -
22/06 kl 06 85 10 95 -
22/06 kl 07 84 16 100 -
22/06 kl 08 78 15 93 -
22/06 kl 09 73 13 86 -
22/06 kl 10 68 16 84 -
22/06 kl 11 62 22 84 -
22/06 kl 12 60 23 83 -
22/06 kl 13 63 18 81 -
22/06 kl 14 67 21 88 -
22/06 kl 15 70 26 96 -
22/06 kl 16 72 24 96 -
22/06 kl 17 77 13 90 -
22/06 kl 18 84 17 101 -
22/06 kl 19 85 23 108 -
22/06 kl 20 80 16 96 -
22/06 kl 21 73 5 78 -
22/06 kl 22 68 12 80 -
22/06 kl 23 63 18 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 108 99 89 91
Laveste vannstand 59 69 64 62 61
Avvik gult nivå -95 -75 -84 -94 -92
Avvik orange nivå -126 -106 -115 -125 -123
Avvik rødt nivå -142 -122 -131 -141 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm