Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 50 -24 26 -
19/04 kl 01 62 -22 40 -
19/04 kl 02 66 -21 45 -
19/04 kl 03 66 -23 43 -
19/04 kl 04 68 -23 45 -
19/04 kl 05 74 -23 51 -
19/04 kl 06 72 -23 49 -
19/04 kl 07 62 -23 39 -
19/04 kl 08 48 -25 23 -
19/04 kl 09 41 -23 18 -
19/04 kl 10 37 -22 15 -
19/04 kl 11 35 -25 10 -
19/04 kl 12 40 -25 15 -
19/04 kl 13 52 -24 28 -
19/04 kl 14 60 -22 38 -
19/04 kl 15 61 -22 39 -
19/04 kl 16 62 -24 38 -
19/04 kl 17 69 -22 47 -
19/04 kl 18 73 -20 53 -
19/04 kl 19 66 -24 42 -
19/04 kl 20 54 -25 29 -
19/04 kl 21 45 -22 23 -
19/04 kl 22 42 -22 20 -
19/04 kl 23 40 -23 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 53 60 59 63
Laveste vannstand 14 10 19 29 27
Avvik gult nivå -125 -120 -113 -114 -110
Avvik orange nivå -149 -144 -137 -138 -134
Avvik rødt nivå -177 -172 -165 -166 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm