Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 68 13 81 67
28/09 kl 01 77 17 94 80
28/09 kl 02 83 20 103 86
28/09 kl 03 88 13 101 87
28/09 kl 04 92 8 100 97
28/09 kl 05 90 7 97 102
28/09 kl 06 81 17 98 -
28/09 kl 07 68 13 81 -
28/09 kl 08 58 8 66 -
28/09 kl 09 53 6 59 -
28/09 kl 10 53 18 71 -
28/09 kl 11 59 16 75 -
28/09 kl 12 70 14 84 -
28/09 kl 13 80 18 98 -
28/09 kl 14 86 28 114 -
28/09 kl 15 90 28 118 -
28/09 kl 16 94 19 113 -
28/09 kl 17 95 20 115 -
28/09 kl 18 86 31 117 -
28/09 kl 19 71 26 97 -
28/09 kl 20 59 16 75 -
28/09 kl 21 52 19 71 -
28/09 kl 22 50 27 77 -
28/09 kl 23 53 22 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 118 137 140 125
Laveste vannstand 62 59 74 75 69
Avvik gult nivå -65 -65 -46 -43 -58
Avvik orange nivå -96 -96 -77 -74 -89
Avvik rødt nivå -112 -112 -93 -90 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm