Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 48 -6 42 -
18/06 kl 01 53 -4 49 -
18/06 kl 02 59 -4 55 -
18/06 kl 03 59 -3 56 -
18/06 kl 04 58 -1 57 -
18/06 kl 05 65 -2 63 -
18/06 kl 06 74 -3 71 -
18/06 kl 07 76 -1 75 -
18/06 kl 08 70 0 70 -
18/06 kl 09 64 0 64 -
18/06 kl 10 59 0 59 -
18/06 kl 11 53 3 56 -
18/06 kl 12 49 4 53 -
18/06 kl 13 51 4 55 -
18/06 kl 14 58 4 62 -
18/06 kl 15 61 3 64 -
18/06 kl 16 60 5 65 -
18/06 kl 17 64 5 69 -
18/06 kl 18 72 2 74 -
18/06 kl 19 78 4 82 -
18/06 kl 20 73 6 79 -
18/06 kl 21 65 7 72 -
18/06 kl 22 59 6 65 -
18/06 kl 23 54 5 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 82 84 94 88
Laveste vannstand 42 42 52 62 61
Avvik gult nivå -92 -91 -89 -79 -85
Avvik orange nivå -116 -115 -113 -103 -109
Avvik rødt nivå -144 -143 -141 -131 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm