Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 81 2 83 78
22/08 kl 01 75 1 76 71
22/08 kl 02 69 1 70 65
22/08 kl 03 62 1 63 57
22/08 kl 04 58 1 59 53
22/08 kl 05 62 2 64 57
22/08 kl 06 65 4 69 62
22/08 kl 07 65 4 69 63
22/08 kl 08 66 4 70 65
22/08 kl 09 72 3 75 73
22/08 kl 10 81 7 88 84
22/08 kl 11 83 8 91 -
22/08 kl 12 79 7 86 -
22/08 kl 13 75 9 84 -
22/08 kl 14 70 11 81 -
22/08 kl 15 64 11 75 -
22/08 kl 16 60 8 68 -
22/08 kl 17 62 8 70 -
22/08 kl 18 66 8 74 -
22/08 kl 19 69 5 74 -
22/08 kl 20 70 3 73 -
22/08 kl 21 77 6 83 -
22/08 kl 22 86 8 94 -
22/08 kl 23 91 8 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 99 104 98 90
Laveste vannstand 64 59 76 54 50
Avvik gult nivå -82 -74 -69 -75 -83
Avvik orange nivå -106 -98 -93 -99 -107
Avvik rødt nivå -134 -126 -121 -127 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm