Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/07 kl 00 67 70 69 -
19/07 kl 01 76 79 78 -
19/07 kl 02 86 88 86 -
19/07 kl 03 88 92 89 -
19/07 kl 04 94 98 95 -
19/07 kl 05 96 101 96 -
19/07 kl 06 86 89 86 -
19/07 kl 07 77 81 77 -
19/07 kl 08 72 75 74 -
19/07 kl 09 65 69 66 -
19/07 kl 10 58 61 58 -
19/07 kl 11 57 60 57 -
19/07 kl 12 62 66 65 -
19/07 kl 13 71 75 72 -
19/07 kl 14 73 77 72 -
19/07 kl 15 81 84 83 -
19/07 kl 16 90 94 93 -
19/07 kl 17 91 94 90 -
19/07 kl 18 83 86 81 -
19/07 kl 19 73 77 73 -
19/07 kl 20 66 70 69 -
19/07 kl 21 59 63 59 -
19/07 kl 22 51 55 49 -
19/07 kl 23 51 55 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 101 92 102 114
Laveste vannstand 54 51 53 51 51
Avvik gult nivå -76 -82 -91 -81 -69
Avvik orange nivå -107 -113 -122 -112 -100
Avvik rødt nivå -123 -129 -138 -128 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm