Tid (NNT) Observert 15.07 12 15.07 06 15.07 00
16/07 kl 00 - 91 88 86
16/07 kl 01 - 94 93 95
16/07 kl 02 - 93 93 97
16/07 kl 03 - 96 94 91
16/07 kl 04 - 85 84 83
16/07 kl 05 - 71 70 73
16/07 kl 06 - 64 63 65
16/07 kl 07 - 60 58 58
16/07 kl 08 - 58 55 54
16/07 kl 09 - 56 55 56
16/07 kl 10 - 59 60 61
16/07 kl 11 - 67 62 63
16/07 kl 12 - 76 71 73
16/07 kl 13 - 81 81 88
16/07 kl 14 - 93 95 95
16/07 kl 15 - 95 98 91
16/07 kl 16 - 90 89 88
16/07 kl 17 - 83 84 86
16/07 kl 18 - 81 86 84
16/07 kl 19 - 79 83 81
16/07 kl 20 - 79 80 80
16/07 kl 21 - 83 81 83
16/07 kl 22 - 86 84 81
16/07 kl 23 - 82 85 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 15.07 12 95 96 110 110 99
Max fra modell: 15.07 06 95 98 104 107 101
Max fra modell: 15.07 00 96 97 105 106 98
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm