Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/07 kl 00 -7 -5 -5 -
20/07 kl 01 -12 -10 -8 -
20/07 kl 02 -11 -9 -13 -
20/07 kl 03 -11 -9 -12 -
20/07 kl 04 -9 -7 -8 -
20/07 kl 05 -8 -5 -7 -
20/07 kl 06 -15 -13 -14 -
20/07 kl 07 -11 -8 -13 -
20/07 kl 08 -4 -1 -3 -
20/07 kl 09 -7 -4 -6 -
20/07 kl 10 -7 -3 -9 -
20/07 kl 11 -5 -1 -7 -
20/07 kl 12 -3 0 -2 -
20/07 kl 13 0 4 1 -
20/07 kl 14 -6 -1 -2 -
20/07 kl 15 -4 0 -7 -
20/07 kl 16 4 8 1 -
20/07 kl 17 -2 2 0 -
20/07 kl 18 -6 -1 -5 -
20/07 kl 19 1 5 -3 -
20/07 kl 20 3 7 3 -
20/07 kl 21 0 7 3 -
20/07 kl 22 -2 3 -2 -
20/07 kl 23 2 6 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 5 8 11 26 25
Laveste værets virkning -13 -15 -12 -10 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm