Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 91 -2 89 -
25/08 kl 01 94 -1 93 -
25/08 kl 02 90 0 90 -
25/08 kl 03 83 -1 82 -
25/08 kl 04 73 0 73 -
25/08 kl 05 63 1 64 -
25/08 kl 06 56 -1 55 -
25/08 kl 07 55 -2 53 -
25/08 kl 08 57 -2 55 -
25/08 kl 09 60 -4 56 -
25/08 kl 10 64 -6 58 -
25/08 kl 11 71 -5 66 -
25/08 kl 12 82 -4 78 -
25/08 kl 13 88 -6 82 -
25/08 kl 14 88 -7 81 -
25/08 kl 15 84 -6 78 -
25/08 kl 16 77 -6 71 -
25/08 kl 17 68 -9 59 -
25/08 kl 18 61 -9 52 -
25/08 kl 19 58 -7 51 -
25/08 kl 20 59 -9 50 -
25/08 kl 21 63 -13 50 -
25/08 kl 22 66 -11 55 -
25/08 kl 23 74 -7 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 95 93 86 90
Laveste vannstand 72 53 50 42 49
Avvik gult nivå -77 -78 -80 -87 -83
Avvik orange nivå -101 -102 -104 -111 -107
Avvik rødt nivå -129 -130 -132 -139 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm