Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/07 kl 00 65 -6 59 -
20/07 kl 01 71 -12 59 -
20/07 kl 02 77 -14 63 -
20/07 kl 03 83 -10 73 -
20/07 kl 04 89 -8 81 -
20/07 kl 05 92 -10 82 -
20/07 kl 06 90 -17 73 -
20/07 kl 07 84 -10 74 -
20/07 kl 08 75 -3 72 -
20/07 kl 09 67 -11 56 -
20/07 kl 10 62 -9 53 -
20/07 kl 11 60 -5 55 -
20/07 kl 12 63 -3 60 -
20/07 kl 13 68 -4 64 -
20/07 kl 14 73 -8 65 -
20/07 kl 15 79 -5 74 -
20/07 kl 16 86 0 86 -
20/07 kl 17 91 -7 84 -
20/07 kl 18 91 -9 82 -
20/07 kl 19 85 -1 84 -
20/07 kl 20 76 2 78 -
20/07 kl 21 68 -4 64 -
20/07 kl 22 62 -5 57 -
20/07 kl 23 60 0 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 97 86 93 96
Laveste vannstand 57 49 53 54 59
Avvik gult nivå -78 -86 -97 -90 -87
Avvik orange nivå -109 -117 -128 -121 -118
Avvik rødt nivå -125 -133 -144 -137 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm