Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 62 12 74 -
29/09 kl 01 73 13 86 -
29/09 kl 02 80 28 108 -
29/09 kl 03 82 23 105 -
29/09 kl 04 86 16 102 -
29/09 kl 05 90 25 115 -
29/09 kl 06 87 38 125 -
29/09 kl 07 76 34 110 -
29/09 kl 08 64 33 97 -
29/09 kl 09 56 40 96 -
29/09 kl 10 53 44 97 -
29/09 kl 11 55 43 98 -
29/09 kl 12 64 38 102 -
29/09 kl 13 76 42 118 -
29/09 kl 14 85 47 132 -
29/09 kl 15 87 41 128 -
29/09 kl 16 90 37 127 -
29/09 kl 17 95 40 135 -
29/09 kl 18 94 43 137 -
29/09 kl 19 82 42 124 -
29/09 kl 20 67 40 107 -
29/09 kl 21 58 43 101 -
29/09 kl 22 54 49 103 -
29/09 kl 23 52 47 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 118 137 140 125
Laveste vannstand 62 59 74 75 69
Avvik gult nivå -65 -65 -46 -43 -58
Avvik orange nivå -96 -96 -77 -74 -89
Avvik rødt nivå -112 -112 -93 -90 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm