Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 43 -24 19 -
20/04 kl 01 55 -21 34 -
20/04 kl 02 66 -19 47 -
20/04 kl 03 67 -21 46 -
20/04 kl 04 65 -21 44 -
20/04 kl 05 67 -19 48 -
20/04 kl 06 73 -19 54 -
20/04 kl 07 70 -20 50 -
20/04 kl 08 58 -20 38 -
20/04 kl 09 47 -19 28 -
20/04 kl 10 42 -17 25 -
20/04 kl 11 39 -18 21 -
20/04 kl 12 38 -17 21 -
20/04 kl 13 45 -14 31 -
20/04 kl 14 57 -12 45 -
20/04 kl 15 62 -13 49 -
20/04 kl 16 59 -12 47 -
20/04 kl 17 61 -10 51 -
20/04 kl 18 68 -9 59 -
20/04 kl 19 71 -11 60 -
20/04 kl 20 62 -11 51 -
20/04 kl 21 50 -9 41 -
20/04 kl 22 45 -10 35 -
20/04 kl 23 43 -13 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 53 60 59 63
Laveste vannstand 14 10 19 29 27
Avvik gult nivå -125 -120 -113 -114 -110
Avvik orange nivå -149 -144 -137 -138 -134
Avvik rødt nivå -177 -172 -165 -166 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm