Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 62 15 77 -
22/01 kl 01 66 15 81 -
22/01 kl 02 74 10 84 -
22/01 kl 03 81 12 93 -
22/01 kl 04 82 14 96 -
22/01 kl 05 74 10 84 -
22/01 kl 06 64 11 75 -
22/01 kl 07 55 11 66 -
22/01 kl 08 47 8 55 -
22/01 kl 09 44 5 49 -
22/01 kl 10 47 4 51 -
22/01 kl 11 56 5 61 -
22/01 kl 12 63 3 66 -
22/01 kl 13 68 2 70 -
22/01 kl 14 75 6 81 -
22/01 kl 15 83 6 89 -
22/01 kl 16 88 3 91 -
22/01 kl 17 84 2 86 -
22/01 kl 18 75 4 79 -
22/01 kl 19 66 2 68 -
22/01 kl 20 58 0 58 -
22/01 kl 21 51 0 51 -
22/01 kl 22 49 3 52 -
22/01 kl 23 54 3 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 112 96 102 110
Laveste vannstand 52 61 49 52 75
Avvik gult nivå -72 -61 -77 -71 -63
Avvik orange nivå -96 -85 -101 -95 -87
Avvik rødt nivå -124 -113 -129 -123 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm