Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 48 6 54 -
19/06 kl 01 48 6 54 -
19/06 kl 02 54 5 59 -
19/06 kl 03 59 7 66 -
19/06 kl 04 58 6 64 -
19/06 kl 05 58 5 63 -
19/06 kl 06 66 2 68 -
19/06 kl 07 74 1 75 -
19/06 kl 08 73 3 76 -
19/06 kl 09 67 2 69 -
19/06 kl 10 62 0 62 -
19/06 kl 11 58 0 58 -
19/06 kl 12 53 1 54 -
19/06 kl 13 50 2 52 -
19/06 kl 14 55 -1 54 -
19/06 kl 15 61 -1 60 -
19/06 kl 16 62 2 64 -
19/06 kl 17 62 1 63 -
19/06 kl 18 66 -1 65 -
19/06 kl 19 75 2 77 -
19/06 kl 20 77 7 84 -
19/06 kl 21 71 7 78 -
19/06 kl 22 64 8 72 -
19/06 kl 23 58 11 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 82 84 94 88
Laveste vannstand 42 42 52 62 61
Avvik gult nivå -92 -91 -89 -79 -85
Avvik orange nivå -116 -115 -113 -103 -109
Avvik rødt nivå -144 -143 -141 -131 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm