Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 52 15 67 -
20/06 kl 01 47 15 62 -
20/06 kl 02 49 14 63 -
20/06 kl 03 55 16 71 -
20/06 kl 04 58 16 74 -
20/06 kl 05 57 13 70 -
20/06 kl 06 60 13 73 -
20/06 kl 07 68 13 81 -
20/06 kl 08 74 13 87 -
20/06 kl 09 72 15 87 -
20/06 kl 10 66 16 82 -
20/06 kl 11 62 19 81 -
20/06 kl 12 57 20 77 -
20/06 kl 13 52 19 71 -
20/06 kl 14 51 21 72 -
20/06 kl 15 57 21 78 -
20/06 kl 16 62 18 80 -
20/06 kl 17 63 20 83 -
20/06 kl 18 64 19 83 -
20/06 kl 19 70 18 88 -
20/06 kl 20 77 17 94 -
20/06 kl 21 76 15 91 -
20/06 kl 22 69 16 85 -
20/06 kl 23 63 15 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 82 84 94 88
Laveste vannstand 42 42 52 62 61
Avvik gult nivå -92 -91 -89 -79 -85
Avvik orange nivå -116 -115 -113 -103 -109
Avvik rødt nivå -144 -143 -141 -131 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm