Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 57 43 100 -
30/09 kl 01 68 45 113 -
30/09 kl 02 79 51 130 -
30/09 kl 03 81 47 128 -
30/09 kl 04 81 45 126 -
30/09 kl 05 86 49 135 -
30/09 kl 06 89 51 140 -
30/09 kl 07 84 46 130 -
30/09 kl 08 71 43 114 -
30/09 kl 09 61 45 106 -
30/09 kl 10 56 46 102 -
30/09 kl 11 55 38 93 -
30/09 kl 12 58 39 97 -
30/09 kl 13 69 45 114 -
30/09 kl 14 83 38 121 -
30/09 kl 15 88 30 118 -
30/09 kl 16 88 29 117 -
30/09 kl 17 90 24 114 -
30/09 kl 18 96 23 119 -
30/09 kl 19 92 21 113 -
30/09 kl 20 79 20 99 -
30/09 kl 21 65 21 86 -
30/09 kl 22 59 19 78 -
30/09 kl 23 56 19 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 118 137 140 125
Laveste vannstand 62 59 74 75 69
Avvik gult nivå -65 -65 -46 -43 -58
Avvik orange nivå -96 -96 -77 -74 -89
Avvik rødt nivå -112 -112 -93 -90 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm