Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 41 -11 30 -
21/04 kl 01 46 -10 36 -
21/04 kl 02 58 -12 46 -
21/04 kl 03 66 -13 53 -
21/04 kl 04 65 -11 54 -
21/04 kl 05 63 -11 52 -
21/04 kl 06 68 -12 56 -
21/04 kl 07 73 -14 59 -
21/04 kl 08 67 -12 55 -
21/04 kl 09 55 -11 44 -
21/04 kl 10 48 -14 34 -
21/04 kl 11 45 -14 31 -
21/04 kl 12 41 -12 29 -
21/04 kl 13 41 -12 29 -
21/04 kl 14 49 -13 36 -
21/04 kl 15 60 -14 46 -
21/04 kl 16 60 -12 48 -
21/04 kl 17 56 -11 45 -
21/04 kl 18 61 -14 47 -
21/04 kl 19 68 -12 56 -
21/04 kl 20 68 -12 56 -
21/04 kl 21 58 -14 44 -
21/04 kl 22 49 -14 35 -
21/04 kl 23 46 -14 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 53 60 59 63
Laveste vannstand 14 10 19 29 27
Avvik gult nivå -125 -120 -113 -114 -110
Avvik orange nivå -149 -144 -137 -138 -134
Avvik rødt nivå -177 -172 -165 -166 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm