Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 84 -9 75 -
26/08 kl 01 92 -10 82 -
26/08 kl 02 94 -8 86 -
26/08 kl 03 90 -6 84 -
26/08 kl 04 82 -9 73 -
26/08 kl 05 71 -11 60 -
26/08 kl 06 61 -8 53 -
26/08 kl 07 55 -8 47 -
26/08 kl 08 53 -11 42 -
26/08 kl 09 56 -10 46 -
26/08 kl 10 60 -7 53 -
26/08 kl 11 66 -8 58 -
26/08 kl 12 75 -9 66 -
26/08 kl 13 85 -8 77 -
26/08 kl 14 91 -6 85 -
26/08 kl 15 90 -7 83 -
26/08 kl 16 84 -8 76 -
26/08 kl 17 76 -6 70 -
26/08 kl 18 66 -6 60 -
26/08 kl 19 59 -9 50 -
26/08 kl 20 56 -9 47 -
26/08 kl 21 58 -8 50 -
26/08 kl 22 62 -6 56 -
26/08 kl 23 67 -7 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 95 93 86 90
Laveste vannstand 72 53 50 42 49
Avvik gult nivå -77 -78 -80 -87 -83
Avvik orange nivå -101 -102 -104 -111 -107
Avvik rødt nivå -129 -130 -132 -139 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm