Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 61 1 62 -
23/01 kl 01 65 3 68 -
23/01 kl 02 68 4 72 -
23/01 kl 03 74 2 76 -
23/01 kl 04 81 1 82 -
23/01 kl 05 80 1 81 -
23/01 kl 06 71 4 75 -
23/01 kl 07 61 5 66 -
23/01 kl 08 52 4 56 -
23/01 kl 09 47 5 52 -
23/01 kl 10 45 8 53 -
23/01 kl 11 50 8 58 -
23/01 kl 12 59 10 69 -
23/01 kl 13 66 10 76 -
23/01 kl 14 69 11 80 -
23/01 kl 15 74 13 87 -
23/01 kl 16 81 14 95 -
23/01 kl 17 85 17 102 -
23/01 kl 18 80 19 99 -
23/01 kl 19 70 19 89 -
23/01 kl 20 62 17 79 -
23/01 kl 21 56 18 74 -
23/01 kl 22 51 19 70 -
23/01 kl 23 52 21 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 112 96 102 110
Laveste vannstand 52 61 49 52 75
Avvik gult nivå -72 -61 -77 -71 -63
Avvik orange nivå -96 -85 -101 -95 -87
Avvik rødt nivå -124 -113 -129 -123 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm