Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/07 kl 00 66 4 70 -
26/07 kl 01 60 4 64 -
26/07 kl 02 54 1 55 -
26/07 kl 03 52 5 57 -
26/07 kl 04 58 12 70 -
26/07 kl 05 66 13 79 -
26/07 kl 06 69 8 77 -
26/07 kl 07 69 11 80 -
26/07 kl 08 75 16 91 -
26/07 kl 09 84 12 96 -
26/07 kl 10 86 12 98 -
26/07 kl 11 79 16 95 -
26/07 kl 12 72 16 88 -
26/07 kl 13 66 14 80 -
26/07 kl 14 60 16 76 -
26/07 kl 15 56 18 74 -
26/07 kl 16 60 17 77 -
26/07 kl 17 70 18 88 -
26/07 kl 18 77 19 96 -
26/07 kl 19 78 18 96 -
26/07 kl 20 81 16 97 -
26/07 kl 21 90 16 106 -
26/07 kl 22 95 18 113 -
26/07 kl 23 89 17 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 92 105 113 107
Laveste vannstand 67 58 55 55 63
Avvik gult nivå -81 -91 -78 -70 -76
Avvik orange nivå -112 -122 -109 -101 -107
Avvik rødt nivå -128 -138 -125 -117 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm