Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 57 13 70 -
21/06 kl 01 50 14 64 -
21/06 kl 02 47 14 61 -
21/06 kl 03 49 14 63 -
21/06 kl 04 55 15 70 -
21/06 kl 05 56 14 70 -
21/06 kl 06 56 13 69 -
21/06 kl 07 62 13 75 -
21/06 kl 08 70 11 81 -
21/06 kl 09 74 11 85 -
21/06 kl 10 71 12 83 -
21/06 kl 11 66 10 76 -
21/06 kl 12 61 10 71 -
21/06 kl 13 56 11 67 -
21/06 kl 14 51 13 64 -
21/06 kl 15 52 13 65 -
21/06 kl 16 58 13 71 -
21/06 kl 17 62 12 74 -
21/06 kl 18 63 13 76 -
21/06 kl 19 66 10 76 -
21/06 kl 20 73 11 84 -
21/06 kl 21 78 10 88 -
21/06 kl 22 76 9 85 -
21/06 kl 23 69 9 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 81 82 84 94 88
Laveste vannstand 42 42 52 62 61
Avvik gult nivå -92 -91 -89 -79 -85
Avvik orange nivå -116 -115 -113 -103 -109
Avvik rødt nivå -144 -143 -141 -131 -137
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm