Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 70 47 117 -
09/12 kl 01 76 49 125 -
09/12 kl 02 80 47 127 -
09/12 kl 03 83 49 132 -
09/12 kl 04 84 54 138 -
09/12 kl 05 79 55 134 -
09/12 kl 06 71 55 126 -
09/12 kl 07 64 61 125 -
09/12 kl 08 59 68 127 -
09/12 kl 09 58 65 123 -
09/12 kl 10 60 56 116 -
09/12 kl 11 65 55 120 -
09/12 kl 12 72 55 127 -
09/12 kl 13 79 44 123 -
09/12 kl 14 84 33 117 -
09/12 kl 15 88 26 114 -
09/12 kl 16 90 19 109 -
09/12 kl 17 87 7 94 -
09/12 kl 18 79 -3 76 -
09/12 kl 19 69 -9 60 -
09/12 kl 20 63 -19 44 -
09/12 kl 21 59 -25 34 -
09/12 kl 22 59 -18 41 -
09/12 kl 23 62 -12 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 132 132 112 138
Laveste vannstand 100 67 78 59 34
Avvik gult nivå -41 -41 -41 -61 -35
Avvik orange nivå -65 -65 -65 -85 -59
Avvik rødt nivå -93 -93 -93 -113 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm