Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 55 19 74 -
01/10 kl 01 62 17 79 -
01/10 kl 02 75 17 92 -
01/10 kl 03 82 16 98 -
01/10 kl 04 81 11 92 -
01/10 kl 05 80 10 90 -
01/10 kl 06 86 9 95 -
01/10 kl 07 89 7 96 -
01/10 kl 08 80 6 86 -
01/10 kl 09 68 8 76 -
01/10 kl 10 61 10 71 -
01/10 kl 11 59 11 70 -
01/10 kl 12 58 11 69 -
01/10 kl 13 62 15 77 -
01/10 kl 14 75 17 92 -
01/10 kl 15 87 16 103 -
01/10 kl 16 89 19 108 -
01/10 kl 17 87 24 111 -
01/10 kl 18 92 27 119 -
01/10 kl 19 97 28 125 -
01/10 kl 20 91 30 121 -
01/10 kl 21 77 35 112 -
01/10 kl 22 67 38 105 -
01/10 kl 23 62 36 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 118 118 137 140 125
Laveste vannstand 62 59 74 75 69
Avvik gult nivå -65 -65 -46 -43 -58
Avvik orange nivå -96 -96 -77 -74 -89
Avvik rødt nivå -112 -112 -93 -90 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm