Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 43 -15 28 -
22/04 kl 01 41 -14 27 -
22/04 kl 02 48 -15 33 -
22/04 kl 03 60 -13 47 -
22/04 kl 04 65 -14 51 -
22/04 kl 05 61 -15 46 -
22/04 kl 06 62 -11 51 -
22/04 kl 07 69 -12 57 -
22/04 kl 08 73 -13 60 -
22/04 kl 09 66 -10 56 -
22/04 kl 10 56 -9 47 -
22/04 kl 11 51 -10 41 -
22/04 kl 12 47 -10 37 -
22/04 kl 13 42 -8 34 -
22/04 kl 14 43 -6 37 -
22/04 kl 15 53 -8 45 -
22/04 kl 16 59 -8 51 -
22/04 kl 17 57 -4 53 -
22/04 kl 18 55 -5 50 -
22/04 kl 19 62 -8 54 -
22/04 kl 20 69 -6 63 -
22/04 kl 21 66 -3 63 -
22/04 kl 22 57 -3 54 -
22/04 kl 23 51 -4 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 53 60 59 63
Laveste vannstand 14 10 19 29 27
Avvik gult nivå -125 -120 -113 -114 -110
Avvik orange nivå -149 -144 -137 -138 -134
Avvik rødt nivå -177 -172 -165 -166 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm