Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 91 -7 84 -
25/08 kl 01 94 -4 90 -
25/08 kl 02 90 -3 87 -
25/08 kl 03 83 -4 79 -
25/08 kl 04 73 -4 69 -
25/08 kl 05 63 -3 60 -
25/08 kl 06 56 -3 53 -
25/08 kl 07 55 -5 50 -
25/08 kl 08 57 -4 53 -
25/08 kl 09 60 -2 58 -
25/08 kl 10 64 -3 61 -
25/08 kl 11 71 -4 67 -
25/08 kl 12 82 -3 79 -
25/08 kl 13 88 -2 86 -
25/08 kl 14 88 -3 85 -
25/08 kl 15 84 -5 79 -
25/08 kl 16 77 -3 74 -
25/08 kl 17 68 -2 66 -
25/08 kl 18 61 -4 57 -
25/08 kl 19 58 -5 53 -
25/08 kl 20 59 -3 56 -
25/08 kl 21 63 -5 58 -
25/08 kl 22 66 -5 61 -
25/08 kl 23 74 -6 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 99 104 98 90
Laveste vannstand 64 59 76 54 50
Avvik gult nivå -82 -74 -69 -75 -83
Avvik orange nivå -106 -98 -93 -99 -107
Avvik rødt nivå -134 -126 -121 -127 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm