Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 00 60 -1 59 -
22/07 kl 01 64 5 69 -
22/07 kl 02 70 6 76 -
22/07 kl 03 74 2 76 -
22/07 kl 04 76 2 78 -
22/07 kl 05 81 5 86 -
22/07 kl 06 87 2 89 -
22/07 kl 07 87 1 88 -
22/07 kl 08 81 2 83 -
22/07 kl 09 73 5 78 -
22/07 kl 10 66 5 71 -
22/07 kl 11 61 1 62 -
22/07 kl 12 59 7 66 -
22/07 kl 13 62 10 72 -
22/07 kl 14 69 7 76 -
22/07 kl 15 75 3 78 -
22/07 kl 16 77 7 84 -
22/07 kl 17 80 7 87 -
22/07 kl 18 87 6 93 -
22/07 kl 19 89 6 95 -
22/07 kl 20 83 13 96 -
22/07 kl 21 73 11 84 -
22/07 kl 22 65 8 73 -
22/07 kl 23 60 9 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 97 86 93 96
Laveste vannstand 57 49 53 54 59
Avvik gult nivå -78 -86 -97 -90 -87
Avvik orange nivå -109 -117 -128 -121 -118
Avvik rødt nivå -125 -133 -144 -137 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm