Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 163 15 178 182
27/09 kl 14 120 17 137 138
27/09 kl 15 85 14 99 101
27/09 kl 16 71 12 83 84
27/09 kl 17 81 11 92 93
27/09 kl 18 112 11 123 124
27/09 kl 19 156 10 166 166
27/09 kl 20 205 5 210 213
27/09 kl 21 246 8 254 254
27/09 kl 22 264 6 270 271
27/09 kl 23 254 7 261 259

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 311 318 322 312
Laveste vannstand 83 44 54 48 33
Avvik gult nivå -62 -21 -14 -10 -20
Avvik orange nivå -84 -43 -36 -32 -42
Avvik rødt nivå -94 -53 -46 -42 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm