Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 92 19 111 122
20/01 kl 02 89 20 109 123
20/01 kl 03 102 23 125 133
20/01 kl 04 128 22 150 155
20/01 kl 05 161 21 182 187
20/01 kl 06 195 21 216 221
20/01 kl 07 217 24 241 244
20/01 kl 08 224 24 248 249
20/01 kl 09 215 21 236 240
20/01 kl 10 194 27 221 221
20/01 kl 11 167 29 196 197
20/01 kl 12 138 31 169 -
20/01 kl 13 112 36 148 -
20/01 kl 14 100 38 138 -
20/01 kl 15 103 41 144 -
20/01 kl 16 121 41 162 -
20/01 kl 17 149 42 191 -
20/01 kl 18 182 42 224 -
20/01 kl 19 210 36 246 -
20/01 kl 20 224 34 258 -
20/01 kl 21 221 38 259 -
20/01 kl 22 203 35 238 -
20/01 kl 23 177 32 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 247 240 283 289
Laveste vannstand 109 111 76 94 96
Avvik gult nivå -66 -78 -85 -42 -36
Avvik orange nivå -84 -96 -103 -60 -54
Avvik rødt nivå -100 -112 -119 -76 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm