Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 175 -20 155 152
18/04 kl 02 124 -20 104 101
18/04 kl 03 75 -20 55 53
18/04 kl 04 44 -21 23 22
18/04 kl 05 39 -20 19 18
18/04 kl 06 62 -21 41 42
18/04 kl 07 105 -21 84 84
18/04 kl 08 159 -21 138 138
18/04 kl 09 215 -22 193 193
18/04 kl 10 254 -21 233 231
18/04 kl 11 261 -20 241 238
18/04 kl 12 236 -20 216 211
18/04 kl 13 190 -21 169 165
18/04 kl 14 135 -21 114 110
18/04 kl 15 76 -21 55 52
18/04 kl 16 31 -21 10 9
18/04 kl 17 13 -21 -8 -8
18/04 kl 18 27 -21 6 3
18/04 kl 19 64 -21 43 41
18/04 kl 20 119 -20 99 96
18/04 kl 21 181 -20 161 160
18/04 kl 22 235 -20 215 215
18/04 kl 23 260 -19 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 250 261 261 250
Laveste vannstand -8 -8 4 13 25
Avvik gult nivå -84 -75 -64 -64 -75
Avvik orange nivå -102 -93 -82 -82 -93
Avvik rødt nivå -118 -109 -98 -98 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm