Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 129 -3 126 126
23/08 kl 14 158 -3 155 155
23/08 kl 15 186 -4 182 183
23/08 kl 16 204 -4 200 198
23/08 kl 17 205 -5 200 199
23/08 kl 18 192 -5 187 185
23/08 kl 19 170 -6 164 164
23/08 kl 20 147 -6 141 138
23/08 kl 21 124 -7 117 112
23/08 kl 22 107 -8 99 94
23/08 kl 23 103 -8 95 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 191 191 200 220
Laveste vannstand 95 81 96 86 77
Avvik gult nivå -125 -134 -134 -125 -105
Avvik orange nivå -143 -152 -152 -143 -123
Avvik rødt nivå -159 -168 -168 -159 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm