Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 202 -1 201 202
17/06 kl 02 159 -1 158 158
17/06 kl 03 111 -1 110 110
17/06 kl 04 67 -1 66 66
17/06 kl 05 42 -1 41 39
17/06 kl 06 42 -1 41 40
17/06 kl 07 64 -1 63 63
17/06 kl 08 103 -1 102 102
17/06 kl 09 151 -1 150 149
17/06 kl 10 199 -2 197 196
17/06 kl 11 229 -2 227 227
17/06 kl 12 230 -2 228 230
17/06 kl 13 206 -3 203 205
17/06 kl 14 168 -4 164 -
17/06 kl 15 124 -3 121 -
17/06 kl 16 80 -2 78 -
17/06 kl 17 50 -4 46 -
17/06 kl 18 44 -4 40 -
17/06 kl 19 63 -3 60 -
17/06 kl 20 99 -2 97 -
17/06 kl 21 146 -2 144 -
17/06 kl 22 196 -2 194 -
17/06 kl 23 235 0 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 245 243 240 247
Laveste vannstand 40 38 40 47 58
Avvik gult nivå -90 -80 -82 -85 -78
Avvik orange nivå -108 -98 -100 -103 -96
Avvik rødt nivå -124 -114 -116 -119 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm