Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 119 34 153 149
06/12 kl 01 110 32 142 -
06/12 kl 02 114 33 147 -
06/12 kl 03 129 33 162 -
06/12 kl 04 151 34 185 -
06/12 kl 05 175 34 209 -
06/12 kl 06 196 34 230 -
06/12 kl 07 207 33 240 -
06/12 kl 08 207 33 240 -
06/12 kl 09 196 37 233 -
06/12 kl 10 178 36 214 -
06/12 kl 11 158 35 193 -
06/12 kl 12 140 35 175 -
06/12 kl 13 128 35 163 -
06/12 kl 14 127 33 160 -
06/12 kl 15 138 30 168 -
06/12 kl 16 156 28 184 -
06/12 kl 17 179 29 208 -
06/12 kl 18 200 27 227 -
06/12 kl 19 214 25 239 -
06/12 kl 20 216 24 240 -
06/12 kl 21 205 23 228 -
06/12 kl 22 184 22 206 -
06/12 kl 23 158 21 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 240 250 243 255
Laveste vannstand 170 142 127 116 105
Avvik gult nivå -76 -85 -75 -82 -70
Avvik orange nivå -94 -103 -93 -100 -88
Avvik rødt nivå -110 -119 -109 -116 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm