Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 221 4 225 222
28/09 kl 01 172 2 174 174
28/09 kl 02 118 4 122 121
28/09 kl 03 70 3 73 72
28/09 kl 04 42 3 45 44
28/09 kl 05 40 4 44 -
28/09 kl 06 63 6 69 -
28/09 kl 07 107 6 113 -
28/09 kl 08 162 7 169 -
28/09 kl 09 218 10 228 -
28/09 kl 10 255 10 265 -
28/09 kl 11 262 13 275 -
28/09 kl 12 241 12 253 -
28/09 kl 13 201 13 214 -
28/09 kl 14 150 13 163 -
28/09 kl 15 100 16 116 -
28/09 kl 16 63 16 79 -
28/09 kl 17 54 16 70 -
28/09 kl 18 73 17 90 -
28/09 kl 19 115 21 136 -
28/09 kl 20 169 21 190 -
28/09 kl 21 226 22 248 -
28/09 kl 22 270 24 294 -
28/09 kl 23 283 28 311 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 311 318 322 312
Laveste vannstand 83 44 54 48 33
Avvik gult nivå -62 -21 -14 -10 -20
Avvik orange nivå -84 -43 -36 -32 -42
Avvik rødt nivå -94 -53 -46 -42 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm