Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 00 251 15 266 -
22/07 kl 01 234 12 246 -
22/07 kl 02 196 14 210 -
22/07 kl 03 147 15 162 -
22/07 kl 04 97 15 112 -
22/07 kl 05 56 12 68 -
22/07 kl 06 36 13 49 -
22/07 kl 07 42 13 55 -
22/07 kl 08 70 14 84 -
22/07 kl 09 114 14 128 -
22/07 kl 10 166 13 179 -
22/07 kl 11 213 13 226 -
22/07 kl 12 239 15 254 -
22/07 kl 13 236 11 247 -
22/07 kl 14 207 12 219 -
22/07 kl 15 165 10 175 -
22/07 kl 16 118 13 131 -
22/07 kl 17 75 13 88 -
22/07 kl 18 50 10 60 -
22/07 kl 19 52 10 62 -
22/07 kl 20 78 11 89 -
22/07 kl 21 122 12 134 -
22/07 kl 22 175 11 186 -
22/07 kl 23 225 12 237 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 260 266 268 267 272
Laveste vannstand 74 49 37 23 29
Avvik gult nivå -72 -66 -64 -65 -60
Avvik orange nivå -94 -88 -86 -87 -82
Avvik rødt nivå -104 -98 -96 -97 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm