Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 250 -19 231 -
19/04 kl 01 213 -18 195 -
19/04 kl 02 162 -19 143 -
19/04 kl 03 106 -19 87 -
19/04 kl 04 55 -18 37 -
19/04 kl 05 28 -17 11 -
19/04 kl 06 32 -18 14 -
19/04 kl 07 64 -17 47 -
19/04 kl 08 114 -17 97 -
19/04 kl 09 175 -18 157 -
19/04 kl 10 233 -17 216 -
19/04 kl 11 268 -18 250 -
19/04 kl 12 265 -17 248 -
19/04 kl 13 231 -17 214 -
19/04 kl 14 179 -18 161 -
19/04 kl 15 119 -17 102 -
19/04 kl 16 59 -18 41 -
19/04 kl 17 19 -18 1 -
19/04 kl 18 10 -18 -8 -
19/04 kl 19 32 -19 13 -
19/04 kl 20 77 -18 59 -
19/04 kl 21 137 -19 118 -
19/04 kl 22 202 -18 184 -
19/04 kl 23 252 -17 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 250 261 261 250
Laveste vannstand -8 -8 4 13 25
Avvik gult nivå -84 -75 -64 -64 -75
Avvik orange nivå -102 -93 -82 -82 -93
Avvik rødt nivå -118 -109 -98 -98 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm