Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 142 -14 128 129
22/08 kl 01 177 -15 162 164
22/08 kl 02 209 -16 193 196
22/08 kl 03 226 -17 209 210
22/08 kl 04 221 -18 203 204
22/08 kl 05 197 -17 180 182
22/08 kl 06 164 -16 148 151
22/08 kl 07 130 -16 114 115
22/08 kl 08 99 -15 84 83
22/08 kl 09 80 -14 66 65
22/08 kl 10 78 -13 65 -
22/08 kl 11 93 -12 81 -
22/08 kl 12 119 -10 109 -
22/08 kl 13 151 -8 143 -
22/08 kl 14 184 -6 178 -
22/08 kl 15 209 -5 204 -
22/08 kl 16 214 -4 210 -
22/08 kl 17 201 -4 197 -
22/08 kl 18 176 -4 172 -
22/08 kl 19 148 -3 145 -
22/08 kl 20 120 -2 118 -
22/08 kl 21 100 -2 98 -
22/08 kl 22 93 -3 90 -
22/08 kl 23 102 -2 100 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 210 211 192 193
Laveste vannstand 70 65 84 80 91
Avvik gult nivå -110 -115 -114 -133 -132
Avvik orange nivå -128 -133 -132 -151 -150
Avvik rødt nivå -144 -149 -148 -167 -166
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm