Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 245 0 245 -
18/06 kl 01 227 0 227 -
18/06 kl 02 189 0 189 -
18/06 kl 03 144 1 145 -
18/06 kl 04 94 1 95 -
18/06 kl 05 55 2 57 -
18/06 kl 06 36 2 38 -
18/06 kl 07 44 3 47 -
18/06 kl 08 72 3 75 -
18/06 kl 09 114 4 118 -
18/06 kl 10 163 5 168 -
18/06 kl 11 208 5 213 -
18/06 kl 12 230 5 235 -
18/06 kl 13 223 5 228 -
18/06 kl 14 194 5 199 -
18/06 kl 15 154 4 158 -
18/06 kl 16 110 4 114 -
18/06 kl 17 70 4 74 -
18/06 kl 18 48 2 50 -
18/06 kl 19 52 2 54 -
18/06 kl 20 77 2 79 -
18/06 kl 21 117 1 118 -
18/06 kl 22 165 2 167 -
18/06 kl 23 212 1 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 245 243 240 247
Laveste vannstand 40 38 40 47 58
Avvik gult nivå -90 -80 -82 -85 -78
Avvik orange nivå -108 -98 -100 -103 -96
Avvik rødt nivå -124 -114 -116 -119 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm